Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Psykologinen tiedonhankinta tavoitteena selittää ihmisen toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä muiden tieteiden hyödyntäminen (esim. biotieteet > hormonit,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Psykologinen tiedonhankinta tavoitteena selittää ihmisen toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä muiden tieteiden hyödyntäminen (esim. biotieteet > hormonit,"— Esityksen transkriptio:

1 psykologinen tiedonhankinta tavoitteena selittää ihmisen toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä muiden tieteiden hyödyntäminen (esim. biotieteet > hormonit, välittäjäaineet) arkiajattelu, esim. ”hyvämuistiset ihmiset ovat luovia” tieteellinen tieto perustuu tutkimuksiin, esim. luovuus perustuu kykyyn nähdä asioita useista näkökulmista

2 Kerro, mitä kuvassa tapahtuu. (projektiivinen testi)

3 Tiedonkerääminen psykologiassa Havainnointi, esim. ”kävelevätkö ihmiset punaista valoa päin, jos hyvin pukeutunut ihminen tekee näin” (vrt. huonosti pukeutunut) > kenttätutkimus Kysely > valmiit vastausvaihtoehdot, tai avoimet vastaukset Haastattelu > esim. syvennetään kyselyn avulla saatuja tietoja, esim. lukiolaisten stressiä tutkittaessa 2000:sta kyselyyn vastanneista 200:aa haastatellaan Mittaus, esim. aivotoimintaa tunnepitoisten kuvien katselun aikana Testit, esim. persoonallisuus- ja soveltuvuustestaus

4 Tutkimusote Kokeellinen tutkimus, esim. millaiset äänet häiritsevät lukiolaisten keskittymistä kurssikokeessa Korrelatiivinen tutkimus, esim. jäätelönsyönnin ja lukio-opiskelun suhde Kuvaileva tutkimus, esim. asennekyselyt Kenttätutkimus, esim. luennoitsijan pukeutumisen vaikutus tiedon luotettavuuteen Tapaustutkimus, esim. yksilön tai ryhmän elämää seurataan pitkällä aikavälillä

5 Miten tutkisit a. pitkäaikaistyöttömyyden vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin. b. 3-5v. lasten yhteistyökykyä leikkitilanteissa. c. liikennelentäjien psyykkistä paineensietokykyä. (esim. kykyä tehdä nopeita päätöksiä ) d. millä tavoin ihmisen ulkoinen olemus vaikuttaa häneen kohdistuvaan auttamishalukkuuteen. (mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen prososiaalisuuteen?)


Lataa ppt "Psykologinen tiedonhankinta tavoitteena selittää ihmisen toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä muiden tieteiden hyödyntäminen (esim. biotieteet > hormonit,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google