Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA TERVEYDEN HYVÄKSI. TERVEYSTUTKIMUS ▪ MONITIETEISTÄ.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA TERVEYDEN HYVÄKSI. TERVEYSTUTKIMUS ▪ MONITIETEISTÄ."— Esityksen transkriptio:

1 TIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA TERVEYDEN HYVÄKSI

2 TERVEYSTUTKIMUS ▪ MONITIETEISTÄ

3

4 TUTKIMUSMENETELMÄT Teoreettinen tutkimus ▪ Esim. kirjallisuus lähteenä Empiirinen tutkimus ▪ Havaintoaineisto lähteenä

5 TUTKIMUSOTE KVANTITATIIVINEN eli määrällinen KVALITATIIVINEN eli laadullinen

6 TUTKIMUSASETELMIA Kokeellinen tutkimus ▪ Esim. lääkkeen tai hoidon tehon testaus ▪ Kaksoissokkotutkimus Poikkileikkaustutkimus ▪ Kerätään aineisto tietyllä hetkellä Pitkittäistutkimus ▪ Prospektiivinen ▪ Retrospektiivinen Kohorttitutkimus ▪ Seurataan tiettyä ikäryhmää pitkiä aikoja

7 AINEISTON KERÄÄMINEN Kysely ▪ Lomake, jossa lyhyitä kysymyksiä ▪ Avoin vastaus Haastattelu ▪ Strukturoitu haastattelu ▪ Teemahaastattelu ▪ Avoin haastattelu Havainnointi Mittaukset Olemassa olevien aineistojen käyttö ▪ Tilastot, rekisterit, lehtikirjoitukset Päiväkirja ▪ Esim. liikunta-, ruoka-, lääkepäiväkirja

8

9

10 TUTKIMUSAIHEEN VALINTA ▪ Valitse sinua kiinnostava aihepiiri ja tee siitä käsitekartta ▪ Mitä osa-alueita aihepiiriin kuuluu? ▪ Valitse yksi osa-alue ja mieti, mitä ongelmia/kysymyksiä siihen liittyy ▪ Valitse ongelma, jota haluat tutkia ▪ Etsi tietoa aiheesta erilaisista luotettavista lähteistä

11 ESIMERKKEJÄ TUTKIMUSAIHEISTA ▪ Poikien ja tyttöjen liikunta-aktiivisuus ▪ Perhon lukion opiskelijoiden käsitykset seksuaalivähemmistöstä ▪ Nuorten aikuisten tupakointitottumukset ▪ Kahden eri lukion oppilaiden unen määrän vertailu ▪ Unen määrän yhteys liikuntaharrastuksiin ▪ Lukiolaisten asenteet --

12 KYSELYLOMAKKEEN LAADINTA Kyllä – ei –kysymykset Tupakoitko Monivalintakysymykset Harrastatko liikuntaa alle 2/2-3/yli 3 kertaa viikossa Asteikkokysymykset Tunnetko itsesi väsyneeksi koulussa –aina, usein, harvoin, ei koskaan Avoimet kysymykset -mitä syöt yleensä aamupalaksi

13


Lataa ppt "TIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA TERVEYDEN HYVÄKSI. TERVEYSTUTKIMUS ▪ MONITIETEISTÄ."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google