Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Selvitys järjestöjen palveluista 2016

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Selvitys järjestöjen palveluista 2016"— Esityksen transkriptio:

1 Selvitys järjestöjen palveluista 2016

2 Mitä selvitettiin? Järjestöjen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut
Mukana myös järjestöjen yhtiöitetyt palvelut Alueellinen jakautuminen Henkilöstömäärät Järjestöjen palveluja tuottavien yhtiöiden liikevaihto Viime vuonna lopetetut palvelut ja toimintayksiköt

3 Lähteet Palvelut: Valviran Valveri-rekisteri v. 2015
Henkilöstömäärät: Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri v. 2015 Järjestöjen yhtiöistä ei rekisteritietoa, koottiin itse ja lähetettiin Valviraan sekä Tilastokeskukseen.

4 Toteutus Eri lähteiden yhdistäminen ongelmallista, eivät ole yhteismitallisia Tiedoissa puutteita

5 Esimerkki palvelutuottajasta
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Palvelukeskus Martinpuisto Päivätoiminta -vanhukset Asumispalvelut (LV) - vanhukset Palvelukeskus Merikaari Päivätoiminta - vanhukset toimintayksikkö 3 palvelua toimintayksikkö

6 Palvelun määritelmä Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrittely noudattaa laissa käytettyjä määritelmiä ja niihin perustuvaa Valviran Valveri-rekisterin toimialaluokitusta. Selvityksen ulkopuolelle jäävät esim. erilaiset järjestölähtöisen maksuttoman auttamisen, tuen, neuvonnan ja vapaaehtoistoiminnan muodot.

7 Palvelut lukuina

8 Palveluja tuottavat järjestöt
Sote-palveluja tuottavat järjestöt yhteensä: 959 (mukana yhtiöittäneet) vrt sote-yhdistystä yhteensä, n. 10 % tuottaa palveluja Palveluja yhtiöittäneet järjestöt: 57 (n. 6 %) Järjestöomisteisia yhtiöitä: 69 Henkilöstö: n

9 Palvelut yhteensä, mukana yhtiöitetyt
Sosiaalipalvelut: Terveyspalvelut: Toimintayksiköt: Toimintayksiköt: 535 Järjestöt: Järjestöt: 207 Järjestöjen yhtiöt: 49 Järjestöjen yhtiöt: 46 Palveluja yhteensä: Palveluja yhteensä: 3006

10 Järjestöjen suoraan itse tuottamat palvelut
Sosiaalipalvelut Järjestöjä: 822 Yksiköitä: 1 684 Palveluita: 2 855 Palveluja suoraan itse tuottavat järjestöt yhteensä: 930 Terveyspalvelut Järjestöjä: 207 Yksiköitä: 370 Palveluita: 1 897

11 Järjestöjen yhtiöitetyt palvelut
Sosiaalipalvelut Yhtiöitä: 49 Yksiköitä: 392 (19 %) Palveluita: 709 (20 %) Järjestöjen palveluja tuottavat yhtiöt: 69 Terveyspalvelut Yhtiöitä: 46 Yksiköitä: 165 (31 %) Palveluita: (37 %) Alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä yht. 10%

12 Järjestöjen yhtiöiden liikevaihto

13 Henkilöstö koko maassa
Yhteensä järjestöjen palveluissa: Järjestöjen suoraan itse tuottamat palvelut Sosiaalipalvelut: Terveyspalvelut: 5 600 Yhtiöitetyt palvelut Sosiaalipalvelut: 4 600 Terveyspalvelut: 3 600

14 Henkilöstö alueittain
Asukasluvultaan suurimmissa maakunnissa eniten työntekijöitä Etelä-Savossa järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut työllistävät kuudenneksi eniten ja Kymenlaaksossa seitsemänneksi eniten. Etelä-Savo on väkiluvultaan neljänneksi pienin ja Kymenlaakso seitsemänneksi pienin maakunta

15 Henkilöstö alueittain
Järjestöt ja järjestöjen yhtiöt yhteensä Järjestöt Järjestöjen yhtiöt Maakunta Sosiaali- ja terveys palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Uusimaa 14847 11541 3306 Pirkanmaa 3366 2602 764 Pohjois-Pohjanmaa 2399 1607 792 Varsinais-Suomi 2293 1789 504 Keski-Suomi 1710 1372 338 Etelä-Savo 1568 1278 290 Kymenlaakso 1405 1339 66 Päijät-Häme 1390 1279 111 Pohjois-Savo 1374 1222 152 Satakunta 1224 1022 202 Kanta-Häme 1188 1028 160 Lappi 1002 747 255 Pohjanmaa 781 736 45 Etelä-Karjala 732 32 Etelä-Pohjanmaa 760 629 131 Pohjois-Karjala 680 556 124 Keski-Pohjanmaa 403 339 64 Kainuu 346 267 79 Koko maa 37500 30085 7415

16 Palvelumuotojen jakautuminen

17 Yleisimmät sosiaalipalvelut
Ympärivuorokautiset asumispalvelut Päivätoiminta Ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut

18 Yleisimmät terveyspalvelut
Fysioterapia Sairaanhoitajan-, terv.hoitajan ja/tai kätilön palvelut Muu terveydenhuollon toiminta: -mm. laboratorionäytteet, psykologi, opioidiriippuvaisten hoito

19 Sosiaalipalvelu kohderyhmittäin
Vanhukset Lapset/nuoret Kehitysvammaiset Mielenterveyskuntoutujat

20 Yleisimmät sosiaalipalvelut
Järjestöjen palvelut yhteensä Järjestöjen suoraan itse tuottamat palvelut Järjestöjen yhtiöitetyt palvelut Asumispalvelut (LV) 728 532 (73%) 196 (27%) Päivätoiminta (IV) 616 554 (90%) 62 (10%) Asumispalvelut (IV) 551 404 (73%) 147 (27%) Sosiaalialan muut palvelut (IV) 407 341 (84%) 66 (16%) Lasten päivähoito (IV) 399 357 (89%) 42 (11%) Kotipalvelu (IV) 393 272 (69%) 121 (31%) Muut rekisteröitävät palvelut (IV) 288 240 (83%) 48 (17%) Laitoshoito (LV) 116 98 (84%) 18 (16%) Muut luvanvaraiset palvelut (LV) 66 57 (86%) 9 (14%) Yhteensä 3564 2855 (80%) 709 (20%)

21 Yleisimmät terveyspalvelut
Järjestöjen palvelut yhteensä Järjestöjen suoraan itse tuottamat palvelut Järjestöjen yhtiöitetyt palvelut Fysioterapeuttinen toiminta 615 368 (60%) 247 (40%) Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut 492 317 (64%) 175 (36%) Muu terveydenhuollon toiminta 399 272 (68%) 127 (32%) Terapeuttinen toiminta 340 174 (51%) 166 (49%) Lääkärin vastaanottotoiminta 302 193 (64%) 109 (36%) Laboratoriotoiminta 267 201 (75%) 66 (25%) Erikoislääkärin vastaanottotoiminta 183 132 (72%) 51 (28%) Työterveyshuoltolain mukaiset palvelut 161 85 (53%) 76 (47%) Radiologiset kuvantamistutkimukset 67 27 (40%) 40 (60%) Hieronta 66 37 (56%) 29 (44%) Kuntoutuslaitostoiminta 48 32 (67%) 16 (33%) Hammaslääkäripalvelut 33 32 (97%) 1 (3%) Sairaalatoiminta (lääkärijohtoinen) 21 15 (71%) 6 (29%) Hammashuollossa tehtävät radiologiset kuvantamistutkimukset 11 11 (100%) 0 (0%) Sairaankuljetuspalvelut 1 1 (100%) Yhteensä 3006 1897 (63%) 1109 (37%)

22 Sosiaalipalvelut kohderyhmittäin
Järjestöjen suoraan itse tuottamat ja yhtiöitetyt palvelut yhteensä Järjestöjen suoraan itse tuottamat palvelut Järjestöjen yhtiöitetyt palvelut vanhukset 788 616 (78 %) 172 (22 %) lapset/nuoret 621 525 (85 %) 96 (15 %) kehitysvammaiset 490 364 (74 %) 126 (26 %) mielenterveyskuntoutujat 419 339 (81 %) 80 (19 %) päihdekuntoutujat 375 343 (91 %) 32 (9 %) muut vammaiset 341 207 (61 %) 134 (39 %) muut 261 238 (91 %) 23 (9 %) lapsiperheet 246 210 (85 %) 36 (15 %) ei tiedossa 8 8 (100%) 0 (0 %) muistisairaat 4 4 (100 %) muut sosiaalipalvelut 11 1 (9 %) 10 (91%) yhteensä 3564 2855 (80 %) 709 (20 %)

23 Palvelut maakunnittain

24 Sosiaalipalvelut maakunnittain
Eniten yksiköitä Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa. Kymenlaakso, joka on 12. suurin maakunta mutta siellä on 4. eniten sosiaalipalvelujen yksiköitä.

25 Terveyspalvelut maakunnittain
Eniten yksiköitä Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla Suurimpien yksiköiden osalta järjestys vastaa väkiluvun suuruutta

26 Sosiaalipalvelut maakunnittain
Maakunta Toimintayksiköt yht Järjestöt Palveluja suoraan itse tuottavien järjestöjen toimintayksiköt Järjestöjen yhtiöt Järjestöjen yhtiöiden toimintayksiköt Uusimaa 701 283 583 (83%) 21 118 (17%) Pirkanmaa 194 73 144 (74%) 9 50 (26%) Pohjois-Pohjanmaa 136 44 81 (60%) 8 55 (40%) Kymenlaakso 121 42 118 (98%) 2 3 (2%) Varsinais-Suomi 118 51 74 (63%) 11 44 (37%) Keski-Suomi 114 46 87 (76%) 27 (24%) Pohjois-Savo 101 41 90 (89%) 5 11 (11%) Etelä-Pohjanmaa 74 34 61 (82%) 4 13 (18%) Etelä-Savo 39 67 (91%) 7 (9%) Päijät-Häme 70 36 66 (94%) 4 (6%) Kanta-Häme 67 26 54 (81%) 13 (19%) Pohjanmaa 56 37 54 (96%) 1 2 (4%) Pohjois-Karjala 55 28 49 (89%) 6 (11%) Lappi 24 34 (74%) 7 12 (26%) Etelä-Karjala 45 29 40 (89%) 3 5 (11%) Keski-Pohjanmaa 17 37 (95%) 2 (5%) Satakunta 38 26 (68%) 12 (32%) Kainuu 27 15 19 (70%) 8 (30%) Koko maa 2076 822* 1684 (81%) 49* 392 (19%)

27 Terveyspalvelut maakunnittain
Maakunta Toimintayksiköt yht Järjestöt Palveluja suoraan itse tuottavien järjestöjen toimintayksiköt Järjestöjen yhtiöt Järjestöjen yhtiöiden toimintayksiköt Uusimaa 137 48 76 (55%) 22 61 (45%) Pirkanmaa 53 24 38 (72%) 8 15 (28%) Pohjois-Pohjanmaa 46 23 33 (72%) 9 13 (28%) Kymenlaakso 43 14 18 (42%) 25 (58%) Varsinais-Suomi 38 33 (87%) 4 5 (13%) Keski-Suomi 31 15 24 (77%) 7 (23%) Pohjois-Savo 26 21 (81%) 5 5 (19%) Etelä-Pohjanmaa 12 23 (96%) 1 1 (4%) Etelä-Savo 13 17 (74%) 6 (26%) Päijät-Häme 21 19 (90%) 2 2 (10%) Kanta-Häme 17 8 (47%) 9 (53%) Pohjanmaa 16 14 (87,5%) 2 (12,5%) Pohjois-Karjala 11 11 (85%) 2 (15%) Lappi 10 10 (77%) 3 3 (23%) Etelä-Karjala 10 (92%) 1 (9%) Keski-Pohjanmaa 7 (64%) 4 (36%) Satakunta 7 4 (57%) 3 (43%) Kainuu 4 (80%) 1 (20%) Koko maa 535 207* 370 (69%) 46* 165 (31%)

28 Vuonna 2015 Lopetetut palvelut

29 Yhteenveto lopetetuista v. 2015
Yhteensä terveyspalveluja tuottavia toimintayksiköitä lopetettiin lähes puolet lopetettujen sosiaalipalveluyksiköiden määrästä. Suhteellisesti terveyspalveluyksiköitä lopetettiin siis paljon, sillä terveyspalveluja tuottavia toimintayksiköitä on alle neljäsosa (21%) kaikista järjestöjen palveluja tuottavista toimintayksiköistä.

30 Suoraan itse tuottavat järjestöt
Palveluja lopetti 57 (6 % kaikista) järjestöä Sosiaalipalveluita lopetti 39 järjestöä, 55 yksikköä Terveyspalveluita lopetti 20 järjestöä, 23 yksikköä 1 järjestö tuotti molempia Lopetettuja sosiaalipalveluita 76 Lopetettuja terveyspalveluita 97

31 Järjestöjen yhtiöt Palveluja lopetti 12 (17 % kaikista) yhtiötä
Sosiaalipalveluita lopetti 8 yhtiötä, 16 yksikköä Terveyspalveluita lopetti 6 yhtiötä, 8 yksikköä 2 yhtiötä tuotti molempia Lopetettuja sosiaalipalveluita 20 Lopetettuja terveyspalveluita 51

32 Lopetetut pääluokittain
Eniten sosiaalipalveluista ympärivuorokautisia ja ei-ympärivuorokautisia asumispalveluita sekä sosiaalialan muut –luokan palveluita Terveyspalveluista eniten fysioterapiaa, sairaanhoitajan, terv.hoitajan ja/tai kätilön palveluita, laboratoriopalveluita sekä lääkärin vastaanottopalveluita

33 Lopetetut kohderyhmittäin
Eniten sosiaalipalveluista lopetettiin palvelumuodoittain tarkasteltuna lapsille/nuorille, vanhuksille, kehitysvammaisille ja päihdekuntoutujille suunnattuja palveluja

34 Kiitos!


Lataa ppt "Selvitys järjestöjen palveluista 2016"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google