Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusterveydenhuolto. Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusterveydenhuolto. Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta."— Esityksen transkriptio:

1 Perusterveydenhuolto

2 Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

3 Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki muut kuin lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

4 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, keskimääräinen hoitoaika

5 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin potilaat yhteensä, % väestöstä

6 Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä

7 Suun terveydenhuollon palveluja terveyskeskuksissa käyttäneet 18 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

8 Hammaslääkäripalveluja yksityissektorilla käyttäneet (korvauksia saaneet hlöt), % väestöstä

9 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa, pistemäärä

10 Somaattinen erikoissairaanhoito

11 Somaattisen erikoissairaanhoidon käyttöindeksi

12 Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannusindeksi

13 Erikoissairaanhoitoa yli 6 kk odottaneet 31.12. / 10 000 asukasta

14 Sydäninfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu osuus (%)

15 Aivoinfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu osuus (%)

16 Lonkkamurtumapotilaiden kotiutuminen 4 kk kuluessa, vakioitu osuus (%)

17 Lonkan tekonivelleikkauksen uusinta potilaille 2 v aikana, vakioitu osuus (%)

18 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

19 Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit / 1 000 18 vuotta täyttänyttä

20 Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta

21 Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta

22 Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1 000 asukasta

23 Yli 90 päivää yhtäjaksoisesti sairaalassa olleet psykiatrian potilaat / 1 000 asukasta

24 Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätyt 18 vuotta täyttäneet / 1 000 vastaavanikäistä

25 Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannukset, euroa / asukas

26 Lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoitoon yli 3 kk odottaneet alle 23-vuotiaat 31.12.

27 Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta

28 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta

29 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta

30 Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta

31 Aikuisten sosiaalipalvelut

32 Sosiaalihuolto, sosiaalityöntekijöitä / 10 000 asukasta (-2007)

33 Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista

34 Toimeentulotuki, euroa / asukas

35 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä, euroa/asukas

36 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

37 Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä

38 Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta

39 Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

40 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

41 Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

42 Ikäihmisten palvelut

43 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä

44 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

45 Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

46 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

47 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä

48 Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä

49 Palveluiden kustannukset

50 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas


Lataa ppt "Perusterveydenhuolto. Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google