Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveydentilatietojen toimittaminen vakuutuslaitokselle – työtapaturmat, ammattitaudit, liikennevahingot Julkinen terveydenhuolto, yksittäisen hoitokäynnin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveydentilatietojen toimittaminen vakuutuslaitokselle – työtapaturmat, ammattitaudit, liikennevahingot Julkinen terveydenhuolto, yksittäisen hoitokäynnin."— Esityksen transkriptio:

1 Terveydentilatietojen toimittaminen vakuutuslaitokselle – työtapaturmat, ammattitaudit, liikennevahingot Julkinen terveydenhuolto, yksittäisen hoitokäynnin laskuttaminen (täky-maksu ja asiakasmaksu) vakuutusyhtiöltä tarkoittaa hoitokäyntiä, joka sisältää vain vähäisen hoitotoimenpiteen laskuun liitetään käynnin potilasasiakirjamerkinnät tiedot lähetetään oma-aloitteisesti (laki velvoittaa tietojen antamiseen) jos vakuutuslaitos pyytää näitä, kyseessä on muistutus, jonka perusteella tietojen luovuttamisesta ei voi laskuttaa tiedoista ei peritä maksua - vakuutuslaitoksella on oikeus saada nämä maksutta täky-maksun maksamisen edellytyksenä on, että potilasasiakirjamerkinnät on toimitettu vakuutusyhtiölle ESIMERKKI: Liikennevahinko, hoitolaitos lähettää vakuutuslaitokselle hoitokäyntiä koskevan laskun Vakuutuslaitos ei voi maksaa laskua ennen kuin on tiedossa, koskeeko käynti ko. liikennevahinkoa ja oikeuttaako hoito korvaukseen liikennevakuutuslain nojalla. Korvattavuutta ei voi ratkaista ilman hoitoa koskevia potilasasiakirjoja. Jos hoitolaitos ei lähetä hoitokäyntiä koskevia merkintöjä, vakuutuslaitos muistuttaa, että tiedot tarvitaan laskun maksamiseksi Potilasasiakirjamerkinnöistä ei voi periä maksua

2 Terveydentilatietojen toimittaminen vakuutuslaitokselle – työtapaturmat, ammattitaudit, liikennevahingot 2. Toimenpide julkisessa terveydenhuollossa Toimenpiteen tarpeesta on aina ilmoitettava vakuutuslaitokselle lähettämällä Tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma tai Päätettyä hoitoa kuvaava lääkärinlausunto tai potilaskertomus Kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus täky-maksuun, jos ilmoitus on tehty määräajassa Potilasasiakirjamerkinnät on tehtävä 5 päivässä  lisäksi toimitusaika vakuutuslaitokselle 4 arkipäivää Esim. hoitokäynti torstaina , potilasasiakirjamerkinnät tehtävä viimeistään tiistaina 8.3. ja vakuutuslaitokselle lähetettävä viimeistään maanantaina 14.3. Lisäksi hoidosta maksetaan vahingoittuneen maksettavaksi määrätty asiakasmaksu Vakuutuslaitoksella on lain mukaan oikeus saada toimenpidettä koskevat tiedot maksutta ja ne on toimitettava vakuutusyhtiölle oma-aloitteisesti ja määräajassa Jos määräaika ylittyy, täky-maksua ei makseta

3 Terveydentilatietojen toimittaminen vakuutuslaitokselle – työtapaturmat, ammattitaudit, liikennevahingot 3. Hoitokäynnit, joista ei laskuteta vakuutusyhtiötä tarkoittaa käyntejä, jotka eivät liity korvattavaan vakuutustapahtumaan (esim. hoito- ja tutkimustoimenpiteet ennen vahinkotapahtumaa) potilasasiakirjojen toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista saa periä kohtuullisen korvauksen, jos vakuutuslaitos on em. tietoja pyytänyt ESIMERKKI: Työtapaturma, jossa vahingoittuneen olkapää kipeytyy hoitolaitos /lääkäri lähettää hoitokäyntiä koskevan laskun ja käyntiä koskevat potilasasiakirjamerkinnät potilasasiakirjamerkinnöistä tai vahingoittuneen selvityksestä ilmenee, että olkapää on vaivannut aikaisemminkin vakuutuslaitos pyytää aiempia olkapään hoitokäyntejä koskevat potilasasiakirjamerkinnät tapaturmaa edeltävien potilasasiakirjamerkintöjen seulonnasta voi periä kohtuullisen korvauksen

4 Terveydentilatietojen toimittaminen vakuutuslaitokselle – työtapaturmat, ammattitaudit, liikennevahingot 4. Vakuutuslaitos nimenomaisesti pyytää lausuntoa saa periä lausuntopalkkion ESIMERKKI: Vakuutuslaitos pyytää E-lausunnon vakuutuslaitos voi tarvita lausunnon esim. vahingoittuneen toimintakyvystä lausunnosta voi periä lausuntopalkkion KKKK3

5 Terveydentilatiedoista maksettavat korvaukset - YHTEENVETO
Terveydentilatiedoista maksettavat korvaukset - YHTEENVETO Vakuutuslaitoksella on oikeus saada maksutta vahingoittuneen terveydentilaa koskevat tiedot, jotka sillä on tämän lain mukaan oikeus saada Julkisen hoitolaitoksen on TÄKY-maksun maksamista varten annettava Tiedot hoitokäynneistä Toimenpidettä koskeva suunnitelma, lääkärinlausunto tai potilaskertomus Vakuutuslaitoksella on lisäksi erillisen säännöksen perusteella oikeus saada vahingoittuneen terveydentilatietoja hoitolaitoksilta ja lääkäreiltä Vakuutuslaitos lähettää pyynnön ja yksilöi, mitä tietoja tarvitaan ja missä muodossa tiedot toimitetaan vakuutuslaitos maksaa korvauksen tietojen luovuttamisesta aiheutuneesta työstä ja kustannuksista tai lausuntopalkkion, jos on pyydetty lausuntoa

6 Säännösten soveltaminen
Säännösten soveltaminen Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä liikennevakuutuksen sairaanhoitokustannusten korvaamista koskevat säännökset uudistuvat vuonna 2016 Työtapaturma- ja ammattitautien osalta lakiuudistus tuli voimaan Liikennevakuutuksen osalta uudet säännökset tulevat voimaan välittömästi lain hyväksymisen jälkeen kevään 2016 aikana Lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä tarkistetaan ohjeistuksia terveydentilatietojen toimittamisesta sekä selkeytetään asiakirjojen korvattavuuteen liittyviä käytäntöjä Tarkoituksena on yhtenäistää osittain vaihtelevaksi muodostuneita toimintatapoja terveydenhuollon toimijoiden ja vakuutuslaitosten välillä Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ja liikennevakuutuksen osalta on julkaistu erilliset ohjeet (tvk.fi  korvaaminen, liikennevakuutuksen ohje pyydettäessä LVK:lta) Jos tiedot on oikeus saada maksutta, niistä ei makseta korvausta, toimitetaan ne sitten missä muodossa tahansa (esim. sähköisesti)


Lataa ppt "Terveydentilatietojen toimittaminen vakuutuslaitokselle – työtapaturmat, ammattitaudit, liikennevahingot Julkinen terveydenhuolto, yksittäisen hoitokäynnin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google