Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rovastinkankaan koulun Joustava Esi- ja alkuopetus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rovastinkankaan koulun Joustava Esi- ja alkuopetus"— Esityksen transkriptio:

1 Rovastinkankaan koulun Joustava Esi- ja alkuopetus

2 Lukuvuosi 2015-2016 Mukana eskarit sekä 1. ja 2. luokat
oppilaita 71, opettajia 6 ja ohjaajia 2 4 jaksoa/lukuvuosi, ryhmät muuttuvat eri jaksoissa Äidinkieli Äidinkielessä ryhmäjako lukemisen osaamisen perusteella, tavoitteena mm. ryhmätyötaidot, lukemisen perusvalmiuksien tukeminen, ilmaisu- ja tunnetaitojen kehittäminen Yhdessä jaksossa mukana ympäristötieto (talvi) Yksi pienryhmä, jolla tavoitteina tunnetaidot ja arjen taidot Matematiikka  geometria

3 Millaisia eväitä viime lukuvuosi tarjosi lukuvuoden 2016-2017 suunnitteluun?
Joustavan toiminnan aloittaminen vasta omassa luokassa ryhmäytymisen sekä koulun toimintatapoihin/sääntöihin tutustumisen jälkeen. Rinnakkaisjoustoa voi olla enemmän 1. ja 2. luokilla. Joustoa eskareiden ja 1. luokan välillä opettajien oman suunnittelun mukaan voi lisätä. Pienryhmän oppilaat, opettajat ja ohjaajat mukaan toimintaan omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstövaihdokset alkuopetuksessa. Luodaan uutta hyödyntäen aiempia kokemuksia.

4 Lukuvuosi 2016-2017 Syksy 2016: äidinkieli
Säännöllinen aika (keskiviikkoisin klo ) Mukana eskarit sekä 1. ja 2. luokat, myös pienryhmä Oppilaita 79, opettajia 7 ja ohjaajia 4 Alkusyksystä erityisopettaja teki kaikille joustavan oppilaille lukutehtäviä (tekninen lukutaito), joiden mukaan alustava ryhmäjako lukemiseen liittyvien valmiuksien mukaan (7 ryhmää, 9-14 opp./ryhmä). Oman opettajan vaikuttaminen lopullisiin ryhmiin. Yhteinen tavoite, mutta jokaisella opettajalla vapaus tehdä oman näköistä. Jokaista ryhmää vetää opettaja, lisäksi osassa ryhmistä mukana ohjaaja. Pysyvä ryhmä koko syksyn ajan: turvallisuus, aloitetaan ryhmäytymisellä. Mukana olevat opettajat ovat sopineet yhteisen suunnitteluajan. Aloitettu 28.9., 8 kertaa + teatterivierailu ennen joulua

5 Lukuvuosi 2016-2017 Esimerkkejä toteutuneesta yhteistyöstä
Tulossa tai suunnitteilla 1.luokkien yhteistyö suunnittelussa ja toteutuksessa sekä samanaikaisopettajuus mm. liikunta, ympäristötieto, teemapäivät, kuukausitiedotteet. Lisäksi yhteiset käytänteet, kuten kalenterihetki, kaverivälkät. Tukimuotona erityisryhmä 2.LUOKKIEN YHTEISTYÖ Eskarin ja pienryhmän yhteiset ympäristötiedon tunnit Kummitoiminta Toimintamalli juurtunut hyvin ja henkilöstöllä innokkuus jatkaa kehittämistä 1.luokkien välistä yhteistyötä pyritään lisäämään pikku hiljaa lukuvuoden kuluessa. Teatterimatka Tampereelle , Vesta-Linnea –kirjojen käsittely luokissa Monialaiset oppimiskokonaisuudet syksy sekä kevät 2017 Uudet ryhmäjaot äidinkielessä kevät 2017 Matematiikan oppimisjakso kevät 2017 Käytänteiden kehittäminen

6 ”Yksin voi tuikkia, mutta yhdessä voi loistaa.”
Yhteistyö on myös… kasvattamista puuttumista yhteisten tavaroiden, materiaalien ja tilojen käyttöä ideoiden, ajatusten ja arjen jakamista Yhteistyö ei ole ylimääräistä, vaan yhteistyö on osa esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaa. Yhteisen toiminnan avulla on mahdollista toteuttaa turvallisen ja sujuvan nivelvaiheen tavoitteita. ”Yksin voi tuikkia, mutta yhdessä voi loistaa.”

7 Tulevaisuuden mahdollisuuksia
Luokkajaot, esim. eskari-1, 1-2. Samanaikaisopettajuus (isompi ryhmä, kaksi opettajaa) Luokkatasolla kahden luokan oppilaiden jakaminen tavoitteen mukaisiin ryhmiin. Toiminnallisuuden lisääminen entisestään sekä matematiikan että äidinkielen oppimisessa.

8 Joustavan esi- ja alkuopetuksen hyödyt
Oppilaat oppivat tuntemaan toisiaan ja saavat kavereita myös muilta luokilta ja luokka- asteilta. Oppilaat tapaavat entisiä eskarikavereitaan ja saavat opetella asioita yhdessä. Eskareille mahdollisuus tutustua kouluun turvallisesti pienin askelin. Tukee oppilaiden itseluottamusta ja luottamusta omaan osaamiseen. Oppilaiden taidot ja osaaminen kehittyvät. Mielekästä toimintaa sekä oppilaille että ryhmien vetäjille; oppilailla mahdollisuus työskennellä oman taitotasonsa mukaisesti. Eriyttämisen tuki. Mahdollisuus vaikuttaa opetusryhmän kokoon. Mahdollisuus laittaa aikuisia sinne, missä tukea eniten tarvitaan. Jaetut havainnot oppilaista, muiden havainnot oman ajatuksen tueksi. Kollegiaalinen tuki. Oppilaat saavat kokemuksia yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Erilaiset työskentelytavat sekä koulun muut aikuiset tulevat tutuiksi. Sosiaalisten taitojen harjoittelu. Mahdollistaa OPS:n monipuolisen toteuttamisen.

9 Vinkkejä joustavaa esi- ja alkuopetusta suunnitteville
Yhteinen suunnitteluaika ja palkitetut tunnit osa rakennetta ja ne varattu lukujärjestykseen: motivoi, tuo systemaattisuutta toimintaa ja mahdollistaa säännöllisen strukturoidun ajatustenvaihdon. Aikaa keskustelulle ja tutustumiselle sekä yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen muotoutumiselle. Toimintaan osallistuvien aikuisten vahvuuksien hyväksikäyttäminen on osa luontevaa ja mielekästä yhteistyötä. Yhteistyöparit rinnakkaisluokalta tai esim. E-1. Toiminnan kasvattaminen pienin askelin. Yhteistyö vaatii halua tehdä yhteistyötä sekä sitoutumista. Vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä tehdä toiminnasta oman näköistä. Valmiista malleista voi ottaa vinkkejä ja muilta voi oppia, mutta ajatus- ja kehitystyö on jokaisen koulun ja joustavaan esi- ja alkuopetukseen osallistuvan tehtävä itse.


Lataa ppt "Rovastinkankaan koulun Joustava Esi- ja alkuopetus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google