Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Harvialan koulu ja päiväkoti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Harvialan koulu ja päiväkoti"— Esityksen transkriptio:

1 Harvialan koulu ja päiväkoti
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö lukuvuosi

2 Yhteistyön taustatekijät
päiväkoti aloitti toimintansa koulun yhteydessä syksyllä 2008 yhteistyön muotoja hiottiin pikkuhiljaa kohti tiiviimpää yhteistyötä (yhteiset tapahtumat ja juhlat, yhteiset tunnit liikunnassa ja musiikissa sekä pajakokeilut keväällä 2010) EET-toiminta aloitettiin syksyllä 2010

3 Kelpo -hanke koulu ja päiväkoti lähtivät mukaan Kelpo –hankkeeseen syksyllä 2009, aiheenaan lapsihavainnointi lapsihavainnointihanketta kehiteltiin pikkuhiljaa koskemaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, havainnointitulokset ovat pohjana tulevalle työskentelylle

4 Toiminnassa mukana esikoululaisia 17, ekaluokkalaisia 19 ja tokaluokkalaisia 22, yhteensä 58 lasta ryhmissä mukana 2 luokanopettajaa, lastentarhanopettaja, kouluohjaaja ja lastenhoitaja sekä erityisopettaja toimijat muodostavat tiimin, jossa kaikkien vahvuudet tuodaan esille

5 Yhteistyön ajatus esi- ja alkuopetuksen sisällöt kulkevat käsi kädessä
nivelvaihetta esikoululaisesta koululaiseksi helpotetaan kokonaisopetuksen ajatus syvenee lasten ja aikuisten yhteistyötaidot kehittyvät mallioppiminen, vuorovaikutus

6 Pedagogiset pajat yhteistoiminnalliset pedagogiset pajat toteutetaan kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja keskiviikkoisin, klo – 10.30 oppilaat jaetaan kolmeen ryhmään oppimistyylien mukaisesti luokanopettajat ja lastentarhanopettaja vastaavat ryhmien toiminnasta ja sisällön suunnittelusta pajatoiminta toteutetaan kolmen viikon jaksoina, jonka aikana jokainen opettaja opettaa kaikkia kolmea ryhmää, huomioiden erilaiset oppimistyylit

7 pajatyöskentelyn pohjana ovat ympäristö- ja luonnontiedon aihealueet
pajoissa opitaan myös taito- ja taideaineita sekä äidinkieltä ja matematiikkaa pajatyöskentelyn aiheita ohjaa vuosittain vaihtuva teema kolmen vuoden kiertoa noudattaen: Maahisen vuosi, Vesihiiden vuosi ja Ilmattaren vuosi

8 Oppimistyyliryhmät oppilailla on erilaisia tapoja oppia
oppimistyylit kuvaavat lapsen tapaa lähestyä ja jäsentää opittavaa asiaa yksilöllisyys otetaan huomioon oppimistyyliryhmät eivät ole tasoryhmiä ryhmittely tehdään havainnoinnin ja oppilaantuntemuksen avulla yhteistoiminnallisuus korostuu ryhmissä oppilaat jaetaan kolmeen väriryhmään: sinisiin, punaisiin ja keltaisiin

9 Siniset verbaalisia aktiivisia nopeita, tehokkaita käytännönälykkäitä
toimivat mielellään ryhmässä eivät pidä säännöistä, rajoituksista tai tarkasti rajoitetuista oppimistehtävistä oppivat toiminnan ja tekemisen kautta

10 Punaiset pohtijoita miksi -kyselijöitä teoreettisia järjestelmällisiä
loppuun asti suorittajat tekevät töitä mieluiten yksin pitävät haasteista eivät häiriinny ympäristön metelistä eivät jännitä uusia tilanteita

11 Keltaiset huolellisia harkitsevia
haluavat rauhallisen oppimisympäristön ja tarvitsevat aikaa jännittävät uusia tilanteita ajattelevat ennen kuin toimivat kaipaavat aikuisen tukea

12 Tulevaisuuden visiot toimintatapa vakiinnuttaa paikkansa esi- ja alkuopetuksessa oppimistyyliryhmittelyä siirretään vähitellen myös ylempien luokkien toimintaan erilaisten yhteistyömuotojen ja toiminnan kehittäminen edelleen joustava esi- ja alkuopetus pysyvä henkilökunta Harvialan yksikkö tarjoaa luonnollisen jatkumon lapsen kasvulle varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kuudennelle luokalle asti


Lataa ppt "Harvialan koulu ja päiväkoti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google