Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maahanmuutto-direktiivien implementointi ja sosiaaliturva

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maahanmuutto-direktiivien implementointi ja sosiaaliturva"— Esityksen transkriptio:

1 Maahanmuutto-direktiivien implementointi ja sosiaaliturva
Työpaja Marja-Terttu Mäkiranta Kansisivu Marja-Terttu Mäkiranta

2 Yleistä Maahanmuuttodirektiiveissä kyse kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä Maahantulo tapahtuu EU:n ulkopuolelta suoraan unionin alueelle Direktiivit vaikuttavat myös maahan tulevien asemaan ja oikeuksiin Työhön tuleville taataan yhdenvertainen kohtelu jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa muun muassa sosiaaliturvan aloilla Tekstidia Dian voi valita Uusi dia (tekstisivu) Marja-Terttu Mäkiranta

3 Sosiaaliturva Sosiaaliturvalla tarkoitetaan niitä sosiaaliturvan aloja, joita EU:ssa koordinoidaan asetuksen 883/2004 mukaisesti Suomessa sairausvakuutus, ml. äitiys-, isyys- ja vanhempainraha julkinen terveydenhuolto Kelan kuntoutus ja kuntoutusrahaetuudet vammaisetuudet työeläkkeet kansaneläke ja takuueläke tapaturma- ja ammattitautivakuutus työttömyysturva eläkkeensaajan asumistuki lapsilisä lasten kotihoidon tuki Tekstidia Dian voi valita Uusi dia (tekstisivu) Marja-Terttu Mäkiranta

4 Yhdenvertainen kohtelu
Unionin oikeudessa yhdenvertainen kohtelu: ei kansalaisuuteen perustuvaa suoraa syrjintää eikä välillistä syrjintää ts. ei ehtoja, jotka toisen jäsenmaan kansalaisen tosiasiallisesti on vaikeampi täyttää kuin oman maan kansalaisen Maahanmuuttodirektiivien säännöksillä yhdenvertaisen kohtelun vaatimus on ulotettu kolmansien maiden kansalaisten kohteluun Tekstidia Dian voi valita Uusi dia (tekstisivu) Marja-Terttu Mäkiranta

5 Sektorikohtaiset direktiivit
erityisosaajadirektiivi (Sininen kortti)>tulossa uusi erityisasiantuntijadirektiivi opiskelijadirektiivi tutkijadirektiivi kausityödirektiivi yrityksen sisäisen siirron saaneita koskeva direktiivi tutkimusta, opiskelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä koskeva direktiivi Puitedirektiivinä yhdistelmälupadirektiivi Tekstidia Dian voi valita Uusi dia (tekstisivu) Marja-Terttu Mäkiranta

6 EU:n yhteinen turvapaikkajärjestelmä
EU:n yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan liittyvät säädökset, esim. vastaanottodirektiivi, määritelmäasetus Esim. vastaanottodirektiivissä yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvan alalla kv. suojelua hakeville, jotka ovat ansiotyössä Tekstidia Dian voi valita Uusi dia (tekstisivu) Marja-Terttu Mäkiranta

7 Direktiivit ja niiden täytäntöönpano
Suomessa asumisperusteisen sosiaaliturvan osalta yhdenvertainen kohtelu on toteutettu 4 kuukauden säännön mukaisesti Työskentelyyn perustuvan sosiaaliturvan (työeläkkeet, tapaturmavakuutus) osalta ei lainmuutoksia Direktiivien perustella jäsenmaa voi rajoittaa yhdenvertaista kohtelua ei oikeutta perhe-etuuksiin ei oikeutta työttömyysetuuksiin Tekstidia Dian voi valita Uusi dia (tekstisivu) Marja-Terttu Mäkiranta

8 Vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön
lainsäädäntö monimutkaistuu asumisperusteinen sosiaaliturva kolmansien maiden kansalaisille, vaikka asuinmaa kolmannessa maassa >säännös kansalliseen lakiin direktiivin sallimat rajaukset etuuslakeihin miten käy perustuslain edellyttämän yhdenvertaisuuden? Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (PL 6 §) perustuslaki saattaa antaa perusoikeuksille pidemmälle menevää suojaa kuin esim. EU:n perusoikeuskirja > arvioitava EU-lainsäädäntöä perustuslain kannalta Tekstidia Dian voi valita Uusi dia (tekstisivu) Marja-Terttu Mäkiranta

9 Kiitos! stm.fi @STM_Uutiset
Kiitossivulla on valmiina verkko-osoite stm.fi ja + tilaa omille yhteystiedoille sekä mahdollisuus lisätä tarkka osoite tarvittaessa: esim. Taustalle voi lisätä taustakuvan tai vaihtaa taustan väriä Hiiren kakkosnäppäin -> Muotoile tausta -kohdassa Marja-Terttu Mäkiranta


Lataa ppt "Maahanmuutto-direktiivien implementointi ja sosiaaliturva"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google