Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaaliturvan viidakossa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaaliturvan viidakossa"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaaliturvan viidakossa
Kuntoutus Sairaanhoito korvaukset Kelan etuudet Kansaneläke ja takuueläke, eläkkeensaajan hoitotuki ja asumistuki Muu sosiaalivakuutus Työeläkelakien perhe-eläke Yleinen perhe-eläke Työeläkkeet Sairaus-päiväraha ja kuntoutus-raha Työttömyys- turva Työeläkekuntoutus Opintotuki Sotilas- avustus Ansiosidonnainen työttömyysturva Elatustuki Asumistuki Vammais-tuki Lapsilisä Lasten hoidon tuet Tapaturmavakuutus Vanhempain-päivärahat Liikennevakuutus Adoptio-tuki Äitiysavustus Kuntien peruspalvelut: mm. neuvolat, terveyskeskus, päivähoito, koulut, sosiaalihuolto, toimeentulotuki, vanhustenhuolto, kotipalvelu, omaishoidon tuki

2 Elämässä mukana – muutoksissa tukena
Koti ja perhe: Äitiysavustus Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat Adoptiotuki Lapsilisä Lastenhoidon tuet Elatustuki Yleinen asumistuki Terveys ja kuntoutus: Sairaanhoito- korvaukset Sairauspäivä-rahat Vammaisten tuet Kuntoutus Kuntoutusraha Työterveyshuolto Opiskelu: Opintoraha Asumislisä Opintolainan takaus Korkoavustus Koulumatka-tuki Sotilasavustus Työttömyys: Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Tuet koulutuk-sen aikana Ikääntyvän työttömän tuki Eläkkeelle: Kansaneläke Takuueläke Eläkkeensaajan asumistuki Lapsikorotus Hoitotuki Rintamalisät Perhe-eläke Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille

3 Kelan etuudet, jotka ovat tarveharkintaisia
Omat tulot vaikuttavat Perheen tulot vaikuttavat Lasten hoidon tuen hoitolisä Työttömän peruspäiväraha Asumistuki Opintoraha ja asumislisä Sotilasavustus Kansaneläke (työeläkkeet) Leskeneläke/ tulosidonnainen osa Takuueläke (muut eläkkeet) Eläkkeensaajan asumistuki Lasten hoidon tuen hoitolisä Työmarkkinatuki Asumistuki Opintoraha ja asumislisä (vanhemmat ) Sotilasavustus Leskeneläke/ tulosidonnainen osa Eläkkeensaajan asumistuki

4 Kelan etuudet, joihin tulot eivät vaikuta
Vakiomääräiset = kaikille sama peruste Määrä porrastettu Äitiysavustus Osittainen hoitoraha Lastenhoidon tuen hoitoraha Koulumatkatuki Sairaanhoitokorvaukset (Nuoren kuntoutusraha) Kuntoutus Ruokavaliokorvaus Työterveyshuolto Leskeneläke / alkueläke ja perusmäärä Adoptiotuki (maa) Lapsilisä (lasten määrä) Lasten kotihoidon tuen sisaruskorotus (ikä) Opintolainan valtiontakaus (ikä ja opintoaste) Vammaistuki (avun tarve) Eläkettä saavan hoitotuki (avun tarve)

5 Ansiosidonnaiset Kelan etuudet
Määrä porrastettu ansiotulojen mukaan, mutta vähimmäismäärä sama kaikille Vanhempainpäivärahat Lomakustannuskorvaus työnantajalle Erityishoitoraha Sairauspäivärahat Kuntoutusraha

6 Sosiaaliturvan saajia
Keskeisten sosiaaliturvaetuuksien saajien lukumääriä vuosina 1990–2010 (1 000 henkilöä), STM:n mukaan * Vanhuuseläke Työttömyys, - ansiopäiväraha - peruspäiväraha - työmarkkinatuki Sairauspäiväraha Vanhempainraha, äidit Pienten lasten hoidon tuki, - perheet Kunnallisessa päivä- hoidossa olevat lapset Perusterveydenhuolto, - käynnit (milj.) , , ,5 Kodinhoitoapu, kotitaloudet Asumistuki, ruokakunnat Toimeentulotuki, kotitaloudet

7 Perusturvan taso Suomessa

8 Perusturvan taso, asumistuki mukana


Lataa ppt "Sosiaaliturvan viidakossa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google