Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa"— Esityksen transkriptio:

1 Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa
Tiina Kalske Kelan infotilaisuus

2 Eläkkeen hakeminen ulkomailta Suomessa asuva eläkkeenhakija
Eläketurvakeskus välittää lakisääteisten eläkkeiden eläkehakemukset hakijan puolesta seuraaviin maihin: EU- ja ETA- maihin (ETA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein) sekä Sveitsiin Maihin, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus: USA, Kanada, Israel, Chile ja Australia (Australiasta vain asumisperusteinen eläke) Muiden maiden eläkkeet eläkkeenhakijan tulee hakea itse ko. maiden eläkelaitoksista (yhteystietoja: Eläketurvakeskus

3 Eläkkeen hakeminen ulkomailta Suomessa asuva eläkkeenhakija
Ulkomaan eläkettä haetaan samalla suomalaisella eläkehakemuslomakkeella kuin Suomenkin eläkettä. Lisäksi täytetään liite U, johon merkitään ulkomaan työskentely- ja asumiskaudet. Hakemukseen tulisi liittää mahdollisuuksien mukaan ulkomaan vakuutusnumero(t), työtodistukset, palkka- kuitit ja muut mahdolliset tositteet työskentelystä. Hakemuksen voi jättää samanaikaisesti Suomen eläkehakemuksen kanssa, jos ulkomaan eläke haetaan alkavaksi samasta ajankohdasta kuin Suomen eläke. Jos ulkomaan eläkettä haetaan myöhemmästä ajankohdasta kuin Suomen eläkettä, hakemus voidaan jättää n. 6 kk ennen toivottua ulkomaan eläkkeen alkamisajankohtaa. Eläketurvakeskus

4 EU-eläkehakemusprosessi
Hakija jättää asuinmaassaan (kansallinen hakemus) Yhteyslaitos (Suomessa ETK) toimittaa EU-maihin Tietojen-vaihto Kaikkien maiden vakuutuskaudet Mahdolliset lisäkyselyt Päätökset Yleensä ensin asuinmaasta (työeläke) Suomessa kansaneläke viimeiseksi Yhteenveto Yhteyslaitos laatii, kun kaikki päätökset saatu Kerrotaan hakemusprosessin lopputulos Eläketurvakeskus

5 Eläkehakemukset Suomesta ulkomaille Vuosi 2011 Top 10 EU/ETA + Sveitsi
Yhteensä kpl Eläketurvakeskus

6 Eläkkeen hakeminen Suomesta Ulkomailla asuva eläkkeenhakija
EU-, ETA- (+ Sveitsi) ja sosiaaliturvasopimusmaissa asuvan eläkkeenhakijan tulee jättää hakemuksensa asuinmaansa vakuutuslaitokseen edelleen toimitettavaksi Suomeen. Suomessa yhdyslaitoksena ulkomailla asuvien Suomen eläkettä koskevien eläkehakemusten osalta toimii Eläketurvakeskuksen sijaan Kelan ulkomaan yksikkö. Hakemuksessa tulee mainita, haetaanko sekä työ- että kansaneläkettä ja mistä ajankohdasta alkaen eläkettä haetaan. Suomen työeläkkeen voi hakea alkamaan vuoden iässä, Kelan vanhuuseläkkeen 65 vuoden iässä. Eläketurvakeskus

7 Eläkkeen hakeminen Suomesta Ulkomailla asuva eläkkeenhakija
Muualla kuin EU-, ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaassa asuva eläkkeenhakija voi lähettää Suomen kansallisen eläkehakemuksen Eläketurvakeskukseen, Kelaan tai omaan työeläkelaitokseensa. Suomen kansallisia eläkehakemuslomakkeita saa mm. Eläketurvakeskuksesta ja Kelasta. Ne voi myös tulostaa näiden laitosten Internet-sivuilta: tai Suomen työeläkkeet maksetaan rajoituksetta kaikkiin maihin. Eläketurvakeskus

8 Työskentelyyn vai asumiseen perustuva ulkomaan eläke
Eläke perustuu työskentelyyn ja/tai asumiseen Eläkettä ulkomailta saa yleensä vain siellä tapahtuneen työskentelyn perusteella. Pelkän asumisen perusteella eläkettä voi saada Pohjoismaista, Alankomaista, Kanadasta, Australiasta ja Israelista. Työskentelystä riippumatonta täydentävää, vähimmäisturvan takaavaa eläkettä ei yleensä makseta ulkomailta Suomeen. Eläketurvakeskus

9 Eläkehakemukseen liittyvät lisätiedustelut
Yhteyslaitos voi lähettää lisätiedusteluja eläkkeen- hakijalle koskien työskentelyä/asumista/opiskelua tai perhesuhteita haluttua eläkkeen alkamisaikaa Pankkitilitietoja. Kyselyihin on hyvä vastata heti. Vastaamatta jättäminen voi johtaa eläkehakemuksen hylkäämiseen. Eläkkeen myöntämisen jälkeen yhteyslaitos edellyttää usein eläkkeensaajalta elossa olon todistamista vuosittain. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi johtaa eläkkeen lakkauttamiseen. Eläketurvakeskus

10 EU-vanhuuseläkehakemuksen käsittely- aikoja eräissä EU-maissa 2011
Eläketurvakeskus

11 Eläkepäätös EU-/ETA-eläkeasiassa
Ulkomaan eläkelaitos lähettää eläkepäätöksensä suoraan hakijalle. Eläkkeen myöntäminen perustuu kunkin maan omaan eläkelainsäädäntöön. Mahdollinen valitus hakijan tulee tehdä suoraan päätöksen antaneelle ulkomaan eläkelaitokselle. Eläketurvakeskus tekee päätösten yhteenvedon kaikista hakemukseen liittyvistä eläkepäätöksistä. Hakija voi pyytää tarkistusta yhteenvedon jälkeen, jos EU-maiden päätöksillä on kielteinen yhteis- vaikutus hänen eläkeoikeuteensa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Eläketurvakeskus

12 Kooste siitä, mistä ja miten eläke maailmalta saadaan
Suomessa asuvat eläkkeenhakijat ETK auttaa viran puolesta hakemaan eläkkeet sekä EU-maista että sosiaaliturvasopimusmaista (vain lakisääteiset). Ei-sopimusmaasta henkilön haettava itse; ETK:lta yhteystietoja. EU/ETA-maissa asuvat (esim. Saksa) Jokaisessa maassa yhteyslaitos, joka toimittaa hakemukset toisiin EU-maihin (vrt. ETK); myös Suomen eläke tätä kautta. Jos ao. maalla sosiaaliturvasopimuksia, apua myös näiden maiden eläkkeiden hakemiseen. Sosiaaliturvasopimusmaissa asuvat (esim. Australia) Suomen eläkkeen voi hakea yhdyslaitoksen kautta. Muualla asuvat (esim. Japani) Suomen eläke tulee hakea itse Suomen kansallisella lomakkeella. Jos ao. maalla sosiaaliturvasopimuksia, apua todennäköisesti myös näiden maiden eläkkeiden hakemiseen. Eläketurvakeskus

13 Yhteystiedot Suomenkielinen palvelunumero: Ruotsinkielinen palvelunumero: Sähköposti: Internet: Eläketurvakeskus Ulkomaiset eläkeasiat ELÄKETURVAKESKUS Eläketurvakeskus


Lataa ppt "Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google