Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

12.12.20141 Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2014 Pirjo Häkkinen Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "12.12.20141 Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2014 Pirjo Häkkinen Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)"— Esityksen transkriptio:

1 12.12.20141 Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2014 Pirjo Häkkinen Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

2 Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.–30.04.2014 ja niiden käsittelyajat sairaanhoitopiireittäin 12.12.20142Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

3 Lähete käsitelty yli 21 vuorokauden kuluttua lähetteen saapumisesta (% kaikista käsitellyistä lähetteistä) 1.1.–30.4.2014 sairaanhoitopiirien sairaaloissa 12.12.20143Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

4 Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2014 12.12.20144Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

5 Hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk odottaneet (%) 30.4.2014 12.12.20145Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

6 Hoitoa odottavien määrä ja odotusajat sairaanhoitopiireissä 30.04.2014 12.12.20146Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

7 Sairaanhoitopiirien jäsenkuntien hoitoa yli 6 kk odottaneet/ 10 000 asukasta 30.04.2014 12.12.20147Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

8 Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat jonoryhmittäin sairaanhoitopiireissä 30.04.2014 12.12.20148Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

9 Kaihileikkaukseen odottaneet sairaanhoitopiireittäin 30.04.2014 12.12.20149Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

10 Polven tai lonkan tekonivelleikkausta odottaneet sairaanhoitopiireittäin 30.04.2014 12.12.201410Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

11 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytilanne 30.04.2014 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tiedonkeruussa on mukana 20 sairaanhoitopiiriä ja 25 perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikköä Tiedonkeruussa kysytään tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten potilaiden odotusajoista. Päivystys ei sisälly tiedonkeruuseen. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot: Uutinen 30.04.2014 tilanteesta sekä linkit kuutioihin ja tiivisteisiin: http://www.thl.fi/tilastot/hoitoonpaasy/eshhttp://www.thl.fi/tilastot/hoitoonpaasy/esh 12.12.201411Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

12 Muutokset tietosisällössä ja tiedonkeruussa (1/2) Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tiedonkeruun tietosisältö vastaa terveydenhuoltolain (1326/2010) erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyä koskevia lainkohtia 51–53§. Tiedonkeruun uusi tietosisältö tuli voimaan 1.1.2013. Tietosisällössä 2013 tapahtuneet muutokset: –Jonottamisen syyluokka A Hoidon tarpeen arviointi > Enää ei seurata ensimmäiselle käynnille odottavia, vaan ajanvarauskäyntejä, jotka sisältävät hoidon tarpeen arviointia odottavat. –Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointia odottavien seurantatietoihin on lisätty odotusajat alle kuusi viikkoa ja yli kuusi viikkoa. –Erillinen psykiatrian ikäryhmäkohtainen tiedonkeruu lopetettiin. Ainoastaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa kerätään alle 23-vuotiaista erikseen hoitoa odottavien ja hoidon tarpeen arviointia odottavien seurantatiedot. 12.12.201412Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)

13 Muutokset tietosisällössä ja tiedonkeruussa (2/2) Tietosisällössä 2013 tapahtuneet muutokset: –Tiedonkeruuseen on lisätty jonoryhmät, joissa on yleisimpien, ei kiireellisten leikkausryhmien ja yleisimpien konservatiivisten jonoryhmien odottajien ja toteutumien lukumäärät ja odotusajat. –Hoitoa odottaviin (aikaisemmin leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat) sisällytetään vuodeosastohoitoa ja päiväkirurgista hoitoa odottavien lisäksi uutena ryhmänä kaikki polikliinista hoitoa odottavat. –Toteutuneiden hoitojaksojen ja käyntien hoitoonpääsyn seuranta poistettiin tiedonkeruusta. 12.12.201413Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)


Lataa ppt "12.12.20141 Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2014 Pirjo Häkkinen Lähde: THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.04.2014 tiedonkeruu)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google