Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusterveydenhuolto 2012

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusterveydenhuolto 2012"— Esityksen transkriptio:

1 Perusterveydenhuolto 2012
Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen ja Sami Fredriksson Perusterveydenhuolto 2012

2 Perusterveydenhuollon tilastoraportti 2012
Tilastoraportti tuotetaan HILMO-hoitoilmoitusrekisterin ja AvoHILMO tietojen pohjalta. Raportti sisältää perusterveydenhuollon avohoidon, suun terveydenhuollon ja terveyskeskusten vuodeosastohoidon tietoja AvoHILMO-tietoja saatiin aikaisempaa enemmän päivittäisen tiedonsiirron välityksellä Kotisairaanhoidon ja kotihoidon kirjaamistavoissa on tapahtunut vielä muutoksia vuosien 2011 ja 2012 tilastoissa, johtuen AvoHILMOn käyttöönotosta sekä kotisairaanhoidon ja kotihoidon kirjaamis-käytännöistä. Avohoitokäynneissä käyntisyy -kirjauksia on tehty aikaisempaa kattavammin Perusterveydenhuolto 2012

3 Perusterveydenhuolto 2012
Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit ammattiryhmittäin vuosina 2001–2012 Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti Perusterveydenhuolto 2012

4 Perusterveydenhuolto 2012
Viisi yleisintä terveyskeskusten avosairaanhoidon lääkärikäyntien käyntisyytä ICD-10- ja ICPC-2 -tautiluokituksen mukaan vuonna 2012, kirjausten lukumäärä Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti Perusterveydenhuolto 2012

5 Perusterveydenhuolto 2012
Äitiys- ja lastenneuvola sekä koulu- ja opiskelu-terveydenhuollon sairaan- ja terveydenhoidon käynnit vuonna 2012 Perusterveydenhuolto 2012

6 Terveyskeskuskäynnit palvelumuodoittain ja ikäryhmittäin vuonna 2012
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti Perusterveydenhuolto 2012

7 Terveyskeskusten asiakkaiden osuus väestöstä ikäryhmittäin vuonna 2012
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti Perusterveydenhuolto 2012

8 Perusterveydenhuolto 2012
Terveyskeskusten suun terveydenhuollon käynnit ammatti- ja ikäryhmittäin vuonna 2012 Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti Perusterveydenhuolto 2012

9 Suun terveydenhuollon toimenpidekirjaukset ammattiryhmittäin 2012
Perusterveydenhuolto 2012

10 Perusterveydenhuolto 2012
Terveyskeskusten vuodeosastojen potilaat, hoitojaksot ja -päivät 2002–2012 Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti Perusterveydenhuolto 2012

11 Perusterveydenhuolto 2012
Terveyskeskusten vuodeosastojen potilasmäärät ja hoitopäivät yli 75-vuotiailla sukupuolittain 2012 Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti Perusterveydenhuolto 2012

12 Perusterveydenhuolto 2012
Terveyskeskusten pitkäaikaispotilaat hoidon keston mukaan jaoteltuna 2006–2012 Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti Perusterveydenhuolto 2012

13 Perusterveydenhuolto 2012
Terveyskeskusten vuodeosastojen hoitopäivien määrät diagnoosiryhmittäin vuosina 2003–2012 Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti Perusterveydenhuolto 2012

14 Perusterveydenhuollon tilastoraportti 2012
Perusterveydenhuollon avohoitokäyntejä oli noin 24,5 miljoonaa. Asukasta kohden käyntejä oli 4,5. Terveyskeskuskäynneistä yhä suurempi osuus kohdistui muille ammattihenkilöille kuin lääkäreille. Käyntejä lääkärille oli 6,8 miljoonaa ja muiden ammattihenkilöiden luokse noin 17,7 miljoonaa.  Suun terveydenhuollon käynnit olivat edelleen pääasiasiassa käyntejä hammaslääkäreiden vastaanotolla. Terveyskeskusten suun terveydenhuollossa oli yhteensä yli 4,9 miljoonaa asiakaskäyntiä vuonna   Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettiin vuonna 2012 noin asiakasta. He olivat keskimäärin 76-vuotiaita. Vuodeosastojen hoitopäivät vähenivät vuodesta Ero hoitopäivien määrässä sukupuolten välillä on kaventunut. Yleisimmät vuodeosastohoidon hoitosyyt olivat verenkiertoelinten sairaudet ja psykiatriset sairaudet. Tilastoraportti 29/2013 Perusterveydenhuolto 2012


Lataa ppt "Perusterveydenhuolto 2012"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google