Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kommenttipuheenvuoro 26.1.2015 Koulutusjohtaja Eija Mattila Huittisten kaupunki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kommenttipuheenvuoro 26.1.2015 Koulutusjohtaja Eija Mattila Huittisten kaupunki."— Esityksen transkriptio:

1 Kommenttipuheenvuoro 26.1.2015 Koulutusjohtaja Eija Mattila Huittisten kaupunki

2  Tavoitteet ja arvopohja edelleen kestäviä ◦ Kasvu ja itsenäistyminen, aktiivinen kansalaisuus… ◦ Yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus, monikulttuurisuus, elämän kunnioittaminen…  Työnjako OKM:n ja AVI:n kesken ◦ Valtakunnallisten linjausten jalkauttaminen AVIn ohjauksen kautta  Kunnan nuorisotyön laaja-alainen määrittely ◦ Mahdollistaa monipuolisen, aluelähtöisen toiminnan  Ohjaa monialaiseen yhteistyöhön sekä yhteistyöhön nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa  Etsivä nuorisotyö ◦ Täsmätoimintaa tuetusti ja ohjatusti yksilötasolle

3  Laaja-alaisuus ◦ Toimenpiteiden kirjo, alueittain vaihtelevat painopistealueet ◦ Esim. nuorten osallisuus ja kuuleminen  Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ◦ Tällä hetkellä valtionavustuksen piirissä ◦ ” Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha nuorten työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön sekä nuorisotyön kehittämistoimintaan.  Monialainen yhteistyö ◦ Kunnan ohjaus- ja palveluverkosto yksi monien työryhmien joukossa

4  Nuoriin kohdistuvaa toimintaa ohjataan useiden eri hallinnonalojen määräyksillä ◦ Velvoitteita niin sosiaali- ja terveystoimen, kasvatus- ja opetustoimen kuin nuoriso- ja liikuntatoimen sektoreille ◦ Useita lakisääteisiä moniammatillisia yhteistyöryhmiä, lisäksi muita täydentäviä ryhmiä jotka toteuttavat lain edellytyksiä  Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä, oppilaitoskohtaiset oppilashuoltoryhmät, asiakasyhteistyöryhmät, päihdetyöryhmä, kuntoutustyöryhmä, lähipoliisiohjausryhmä ja -työryhmä, perhetyön työryhmä, hyvinvointityöryhmä…

5  Miten saada toiminta muuttumaan nuorikeskeiseksi työryhmäkeskeisyyden sijaan?  Miten saada kunnan eri toimijatahot ja –tasot näkemään myös nuorten näkökulman? ◦ Toimialat ”ulos omista laatikoistaan” ◦ Vrt. nope-verkosto ja hyvinvointityöryhmä  Talouden haasteet ja olennaisen tiedon tuottaminen ◦ Entistä tärkeämpää tuottaa olennaista ja systemaattista tietoa nuorten tilanteesta ja elinoloista ◦ Tärkeä työkalu esim. nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

6  Keskeisten, vaikuttaviksi havaittujen toimintatapojen vakinaistaminen? ◦ Nuorisovaltuustojen rooli ◦ Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan vakiinnuttaminen valtionosuuspohjaisiksi  Päällekkäisten normien tarkastelu ◦ Eri laeissa säädettyjen lukuisten tehtävien ja ryhmien tarkastelu kokonaisuutena, nuoret keskiössä ◦ Tätä työtä tulee myös kunnan aktiivisesti tehdä  Painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan, kuntien taloudelliset paineet huomioiden ◦ Vrt. uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki  Yhteistyöhön edelleen vahvasti ohjaten ◦ Sivistyspalveluiden sisällä, palvelukeskusten välillä, kunnan ja eri toimijoiden kesken, alueellisesti ja valtakunnallisesti

7


Lataa ppt "Kommenttipuheenvuoro 26.1.2015 Koulutusjohtaja Eija Mattila Huittisten kaupunki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google