Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HALLITUSOHJELMAN KÄRKIHANKKEET Osaaminen ja koulutus Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan Martti Rantalan 22.10.2015 ote OKM kärkihankemateriaalista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HALLITUSOHJELMAN KÄRKIHANKKEET Osaaminen ja koulutus Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan Martti Rantalan 22.10.2015 ote OKM kärkihankemateriaalista."— Esityksen transkriptio:

1 HALLITUSOHJELMAN KÄRKIHANKKEET Osaaminen ja koulutus Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan Martti Rantalan 22.10.2015 ote OKM kärkihankemateriaalista ELYille: lisätietoja martti.rantala@ely-keskus.fi

2 Strateginen painopiste: osaaminen ja koulutus 2

3 Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä. Lisäksi syvennetään yhteistyötä nuorten tukemisessa ja kootaan hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti 3

4 Kehitetään nuorisotakuumallia Kehitetään malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta on yhdellä taholla ja vahvistetaan etsivää nuorisotyötä Kehitetään ESR-rahoituksen turvin yhden luukun Ohjaamo- palvelupisteitä ja laajennetaan verkostoa Olemassa olevista malleista kerätään ja levitetään parhaat elementit Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä kehittämällä luottohenkilömallia (OKM, TEM, STM) Toteutus –Suunnitelma valmis 12/2015 –Tuetaan paikallista monialaista yhteistyötä ja etsivää nuorisotyötä 2016-2018 –Toteutettu 12/2018 Panostukset –5 milj. euroa vuosina 2016-2018 4

5 Kaikille koulutuksen päättäville työpaikka Joustavan perusopetuksen (JOPO) toimintaa 7-9. luokilla lisätään Toimilla tuetaan jatko-opintoihin valmistumista ja pidemmällä aikavälillä työelämään sijoittumista. Ehkäistään syrjäytymistä. Toteutus –Suunnittelu valmis 12/2015 –Käynnistetään selvitys joustavan perusopetuksen toimeenpanosta 2016 –Toteutettu 12/2018 Panostus –Yhteensä 1 milj. euroa vuosina 2016-2018 5

6 Vahvistetaan nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita, nuorten mielenterveyspalveluita sekä taataan kuntoutuspaikat Rakennetaan nuorten palveluista yhtenäinen kokonaisuus, jossa keskiössä kynnyksettömät monialaiset ohjaus- ja tukipalvelut Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle syrjäytyneiden tukemiseksi rakennetaan toimintamalli nuorten sosiaali-, mielenterveys- ja päihdetyöhön kytkemällä toiminta neuvonta- ja ohjauspalveluihin Otetaan käyttöön näyttöön perustuvat menetelmät mielenterveys- ja päihdetyön toteuttamiseksi opiskelu- ja kouluterveydenhuollossa sekä kokeillaan ja toimeenpannaan toimintamalleja lasten, nuorten ja perheiden sote-palvelujen ehjän kokonaisuuden rakentamiseksi Toteutus –Suunnittelu 1/2016 –Haku kohdennetuille valtionavuille 1/2016 –Työkalupakin kokoaminen opiskelu- ja kouluterveydenhuollossa 2016-2017 –Hyvät toimintamallit koottuna sekä arviointi 2018 Panostus –4 milj. euroa 2016-2018 6

7 Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia Kehitetään palkkatukea. Palkkatuella alennetaan vastavalmistuneiden ja ammatillisen koulutuksen käyneiden työllistymiskynnystä Sanssi-kortin käyttöä lisätään ja se kytketään tiiviimmin yrityspalveluihin Työttömille nuorille, joilla ei ammatillista koulutusta tarjotaan soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi oppisopimuskoulutuksena Nuorten yrittäjyyspajan toimintamalli käyttöön koko maassa Ohjaamo ja Ohjauspalveluiden digitointi, digitaaliset ohjauspalvelut kaikille nuorille ja varmistetaan niiden integroituminen osaksi sähköisiä hakupalveluita (opintopolku.fi) Toteutus –Suunnittelu valmis 1/2016 –Toteutus ja seuranta 2017-2018 7

8 Esitys osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen panostuksiksi (300 me) Momentti201620172018Yhteensä milj. euroa Kärkihanke 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin 121 milj. euroa - opettajien osaamisloikka opettajankoulutuksella, digitaalisten materiaalien käyttöönoton vauhdittaminen ja digioppimisen kokeilut ja kehittäminen - opettajien osaamisloikka opettajankoulutuksella 29.40.209,51921,550 - digitaalisten materiaalien käyttöönoton vauhdittaminen ja digioppimisen kokeilut ja kehittäminen 29.10.206161840 - tunti liikuntaa päivässä (uusi momentti) 29.90.3077721 - kielikokeilut 29.10.20 5510 Kärkihanke 4. Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 10 milj. euroa - Lasten kulttuuritoiminnan saavutettavuuden edistäminen kerhotoimintaa hyödyntäen taiteen perusopetuksen ja koulujen välillä 29.10.200,8112,8 - Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 29.80.501,2225,2 - Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen 29.80.500,60,80,62 Kärkihanke 5. Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi (työnjako, profiloituminen, kaupallistaminen, pääomitus, tutkimus- ja innovaatiorahoitus) 159 milj. euroa - Korkeakoulujen pääomitus - Yliopistojen pääomitus 29.40.89 46 - Ammattikorkeakoulujen pääomitus 29.40.86 24 - Suomen Akatemia tutkimushankkeet (valtuuden lisäys 20 milj. euroa vuonna 2016) 29.40.51 2 82030 Kärkihanke 6. Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan 10 milj. euroa - nuorisotyön toimenpiteet 29.91.512 1,5 5 - yleissivistävän koulutuksen toimenpiteet 29.10.300,4 0,3 1 Määrärahat yhteensä opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokassa 29 29,560,6146,9237 Määrärahat muissa pääluokissa Kärkihanke 5. Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi (työnjako, profiloituminen, kaupallistaminen, pääomitus, tutkimus- ja innovaatiorahoitus) 159 milj. euroa - Challenge Finland + muut TEKESin tutkimusrahoitusinstrumentit 32.20.40 59 Määrärahat yhteensä työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa 32 Kärkihanke 6. Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan 10 milj. euroa - Nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut, mielenterveys ja kuntoutus 33.03.63 4 Määrärahat yhteensä sosiaali- ja terveysministeriön pääluokassa 33 4 Osaaminen ja koulutus painopistelue yhteensä (milj. euroa) 300 8


Lataa ppt "HALLITUSOHJELMAN KÄRKIHANKKEET Osaaminen ja koulutus Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan Martti Rantalan 22.10.2015 ote OKM kärkihankemateriaalista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google