Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palveluntuottajajärjestöjen rooli tulevaisuudessa SOSTE 17.8.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palveluntuottajajärjestöjen rooli tulevaisuudessa SOSTE 17.8.2016."— Esityksen transkriptio:

1 Palveluntuottajajärjestöjen rooli tulevaisuudessa SOSTE 17.8.2016

2 Neuroliitto palveluntuottajana Neuroliitto oli vuoteen 2015 asti MS-liitto. -Vaikeavammaisten vaativa lääkinnällinen kuntoutus -Harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutus -Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit, myös avomuotoiset -Avoterapiat -Vaikeavammaisten palveluasuminen -Avustaja- ja päivätoimintapalvelut H. Ylikylä-Leiva

3 Neuroliitto palveluntuottajana Neuroliitto oli vuoteen 2015 asti MS-liitto. -Palvelutuotantoa ei ole yhtiöitetty -Palvelutuotannon henkilöstömäärä n. 300 ja liikevaihto v. 2015 n. 19 M€ -Palveluyksiköillä (Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, Avokuntoutus Aksoni ja palvelutalot Helsingissä, Seinäjoella ja Lappeenrannassa) omat johtajat. Hallinto- ja tukipalvelut ovat liiton yhteisiä. Yksiköillä johtokunnat, joiden rooli on neuvoa-antava. H. Ylikylä-Leiva

4 Palveluita tuottavan järjestön isoja kysymysmerkkejä www.neuroliitto.fi -Julkisen talouden kehitys -Sote-uudistus -Pääsy palveluntuottajaksi -Valinnanvapaus ja asiakkaiden edellytykset käyttää sitä -Kuntien merkitys rahoitukselle jatkossa -Kelan rooli jatkossa -Sote-palveluiden hankintatavat ja –menettelyt H. Ylikylä-Leiva

5 Sote-palveluiden järjestäminen / pääsy palveluntuottajaksi www.neuroliitto.fi Maakunnan järjestämisvelvollisuus: Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia => Maakunnan palvelulaitos ja sen omistamat yhtiöt eli maakunnan palvelulaitoskonserni => Palveluntuottajan sopimus maakunnan tai maakunnan palvelulaitoksen kanssa H. Ylikylä-Leiva

6 Sote-palvelujen tuottaminen / pääsy palveluntuottajaksi www.neuroliitto.fi Lakiluonnos sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta -Koskee sekä maakunnan järjestämisvelvollisuuden piirissä olevia että yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja -Maakunnan palvelulaitoksen yhtiöt ja muut palveluita tuottavat yhteisöt samalle viivalle rekisteröinti- ja valvontamenettelyjen ja - edellytysten suhteen H. Ylikylä-Leiva

7 Sote-palveluiden järjestäminen / pääsy palveluntuottajaksi www.neuroliitto.fi Maakuntalakiluonnos 55 § Palveluiden hankinta Maakunta voi velvoittaa palvelulaitoksen hankkimaan maakuntastrategiassa määritellyin perustein maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja muulta tuottajalta maakunnan omaa tuotantoa varten. Palvelulaitoksen hankkiessa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja muulta tuottajalta sen tulee varmistaa, että tuottajalla on ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta. Palvelulaitoksen ja palveluntuottajan sopimukseen otetaan palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi tarvittavat määräykset sekä määräykset tavoitteista palveluiden sisällölle ja tuottajan raportoinnista maakunnalle. Sopimuksessa sovitaan myös palveluiden käyttäjän ja maakunnan asukkaan oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien käytännön toteuttamisesta tuottajan palvelutuotannossa. H. Ylikylä-Leiva

8 Sote-palveluiden järjestäminen / pääsy palveluntuottajaksi H. Ylikylä-Leiva www.neuroliitto.fi Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Palvelujen tuottaminen 22 § Järjestämisen ja maakunnan oman palvelutuotannon erottaminen (Sovitetaan vielä maakuntalain vastaavan säännöksen kanssa yhteen) Maakunnan on omassa toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Maakunnan omasta palvelujen tuotannosta ja siinä palveluiden yh- teensovittamiseksi tarvittavasta yhteistyöstä maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien palve- luiden muiden tuottajien kanssa vastaa maakuntalain 51 §:ssä tarkoitettu maakunnan palvelu- laitos. Maakunnan hoitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla, tai jos palvelut ovat valinnanvapautta koskevissa säännöksissä tarkoitetun laajan valinnanvapauden piirissä, maakunnan on 1 momentissa säädetystä poiketen annettava palvelujen tuottaminen maakunnan palvelulaitoksen omistaman yhtiön tai yhteisön hoidettavaksi (yhtiöittä- misvelvollisuus). Palvelulaitos ja sen omistamat yhtiöt ja yhteisöt muodostavat maakuntalaissa tarkoitetun palvelulaitoskonsernin, jota johdetaan yhtenä kokonaisuutena ja siten, että palve- luiden käyttäjien mahdollisuudet saada integroituja palveluita turvataan.

9 Sote-palvelujen tuottaminen / pääsy palveluntuottajaksi H. Ylikylä-Leiva www.neuroliitto.fi -Palveluiden laatu ja asiakaslähtöisyys vahvoina vaatimuksina kaikissa sote-uudistuksen lakiluonnoksissa mutta… -Palveluntuottajien valikoituminen (valtakunnallisen toimijan maakuntakohtaiset prosessit?) -valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden hinnoittelu

10 Kiitos!


Lataa ppt "Palveluntuottajajärjestöjen rooli tulevaisuudessa SOSTE 17.8.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google