Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innokylässä (Luonnos, 21.10.2014) 21.10.2014 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Innovatiiviset julkiset hankinnat Innokylässä (Luonnos, 21.10.2014) 21.10.2014 1."— Esityksen transkriptio:

1 Innovatiiviset julkiset hankinnat Innokylässä (Luonnos, 21.10.2014) 21.10.2014 1

2 2 Innovatiiviset julkiset hankinnat

3 Hankinnan suunnittelu ja valmisteluSopimuksenaikainen yhteistyö KILPAILUTUS Yhteistyökeskeinen näkemys: hankinta osana toimitusketjun hallintaa Hankinnat on tilaajan ja toimittajien välistä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi Hankintojen ydin on toimittajasuhteen hallinnassa Hankintojen resurssit keskittyvät suunnitteluun ja toimittajasuhteen hallintaan Uusi näkemys julkisesta hankinnasta Lähde: Mikko Wennberg, Owalgroup 21.10.2014 3

4 4 Innovatiivisen julkisen hankinnan kolme keskeistä piirrettä Tarvelähtöisyys – Perusta hankinta aitoon tarpeeseen Tulosperusteisuus – Älä määrittele liian tarkkaan ratkaisua tarpeeseen, vaan jätä toimittajille vapaus esittää innovatiivisia ratkaisuja. Käännä tarpeet tulostavoitteiksi eli määrittele millaista tulosta ratkaisulla tulisi saada aikaan. Yhteiskehittäminen - Suunnittele ja kehitä yhdessä toimittajien ja loppukäyttäjien/asiakkaiden kanssa läpi prosessin

5 21.10.2014 5 Innovatiivisten hankintojen merkitys lisääntyy Innovatiiviset hankinnat ovat merkittävä voimavara hyvinvointi- ja terveysalan palveluiden uudistamisessa, minkä tulisi viime kädessä näkyä parempina palveluina asiakkaille Ostamalla innovatiivisia ratkaisuja yrityksiltä ja järjestöiltä kuntien ja muiden julkisten toimijoiden on mahdollista parantaa palveluidensa laatua ja tuottavuutta Kysyntä uusille ratkaisuille luo samalla liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille

6 21.10.2014 6 Innovatiiviset hankinnat Innokylän verkkopalvelussa

7 21.10.2014 7 Innokylä tarjoaa innovatiivisille julkisille hankinnoille perustietoa hankinnan tueksi sähköisen ympäristön hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun sekä sopimuksenaikaiseen yhteistyöhön Hankintalain säätelemä kilpailutus tapahtuu edelleen Hilma-järjestelmässä

8 21.10.2014 8 HANKINNAN SUUNNITTELU KILPAILUTUS SOPIMUKSENAIKAINEN YHTEISTYÖ Suunnittele yhdessä toimittajien ja asiakkaiden/loppukäyttäjien kanssa Viesti hankintastrategiasta ja -tarpeesta Etsi kumppaneita yhteishankinnalle Määritä tarve Muunna tarve tulostavoitteiksi (kriteerit, mittarit) Kartoita olemassa olevia ratkaisuja Valitse hankintamenettely ja sopimusmalli Esikilpailuta/pilotoi tarvittaessa Hyödynnä Innokylän työkaluja: Työpajat; ryhmämuotoiset, kahdenkeskiset; Tapahtumat Verkostot-työkalu; dokumenttien hallinta, viestintä, kartoitukset, kommentoinnit, avoin vuoropuhelu… Verstas; esikilpailutuksen/pilotoinnin seuranta ja arviointi Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät Kilpailutuksen tehtävät: Laadi hankintailmoitus ja tarjouspyyntö Ota vastaan tarjoukset Tarkista tarjoajien kelpoisuus Tarkista tarjousten sisältö Vertaile tarjouksia Tee hankintapäätös Tee tiedoksianto ja muutoksenhakuohjaus Laadi hankintasopimus Tee jälki-ilmoitus Kilpailutuksen välineet: Hilma Muut sähköiset kilpailutusjärjestelmät Tee yhteistyötä toimittajan ja asiakkaiden/loppukäyttäjien kanssa: Kehitä ja testaa hankittavaa ratkaisua Seuraa ja arvioi tulostavoitteiden toteutumista Täsmennä tavoitteita ja mittareita tarvittaessa Hyödynnä Innokylän työkaluja: Työpajat; kehittäminen, seuranta ja arviointi Verstas; kehitettävän ratkaisun muotoilu, toteutussuunnitelma, kokeilu, seuranta ja arviointi… Kehittämisen ja arvioinnin menetelmät Toimintamalli INNOVATIIVINEN HANKINTA INNOKYLÄSSÄ

9 21.10.2014 9 Innokylän etusivulta pääset alkuun Aiheisiin oma sivu innovatiivisille hankinnoille Aiheisiin oma sivu innovatiivisille hankinnoille! ”Innokylä on kaikille avoin ja maksuton hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioyhteisö. Innokylä.fi tarjoaa työkaluja ja tukea niin perustyössä tapahtuvaan kehittämiseen, verkostomaiseen työskentelyyn, hanketyöhön kuin uudenlaisten ratkaisujen hankintaan.” Tarvitsetko työkalua hankkeesi toteuttamiseen? Hankepankki tukee työskentelyä koko hankkeen elinkaaren ajan. Tarvitseeko verkostosi virtuaalista työskentelytilaa? Verkostojen työskentelytilat sopivat yhteiseen keskusteluun, materiaalin jakoon ja yhteisölliseen työskentelyyn. Oletko hankkimassa uudenlaista ratkaisua tarpeeseesi? Innokylä tarjoaa ympäristön innovatiivisen hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun sekä sopimuksenaikaiseen yhteistyöhön Syntyikö työssäsi malli, jonka haluaisit jakaa muillekin? Tee ratkaisustasi toimintamalli, jota voi levittää muillekin. Etsitkö ratkaisua, jota soveltaa perustyössäsi? Innokylän sisältöjä voi selailla vapaasti ilman rekisteröitymistä. Haluatko työstää kehittämistyötä yhteisöllisesti? Verstaalla voit ideoida, suunnitella ja arvioida yhdessä. Etusivu Ajankohtaista TyökalutAiheet Kehittämisen tueksi Tietoa Innokylästä

10 14.4.2014 10 Innovatiivisten hankintojen erillissivulta löydät hankintaa tukevaa tietoa  Tietopaketti innovatiivisista hankinnoista toimijoille, jotka hyödyntävät Innokylää hankinnoissa  Kokoaa Innokylässä käynnissä olevat hankintojen suunnittelut ja valmistelut sekä sopimuksenaikaiset yhteistyöprosessit.  Kuvauksia, case-esimerkkejä, tutkimustietoa (esim. kyselyt, kv. vertailutieto), toimintamalleja (esim. hankintamenettely- ja sopimusmallit)  Ohjeistusta Innokylän käyttöön

11 14.4.2014 11 1.”Perustietoa” innovatiivisesta hankinnasta Mitä on innovatiivinen hankinta ja miksi? Mm. hyödyt, riskien hallinta, rahoittaminen, lainsäädäntö... 2.Innovatiivinen hankinta vaiheittain Tunnista mahdollisuudet innovatiivisille hankinnoille Etsi kumppanit joilla on vastaavia tarpeita Viesti kehitystarpeista ajoissa markkinoille Käy markkinavuoropuhelua toimittajien kanssa Osta lopputulosta, ei toteutustaptaa Pilotoi käyttäjien kanssa Hyödynnä hankintamenetelmien mahdollisuudet Luo kannusteet sopimuksenaikaiselle kehittämiselle Kehitä yhdessä toimittajien ja asiakkaiden kanssa Seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia 3. Näin käytät Innokylää innovatiivisessa hankinnassa Hankinnan suunnittelu ja valmistelu Kilpailutus Sopimuksen- aikainen yhteistyö

12 21.10.2014 12 Sähköiset työkalut löydät samalta sivulta Verkostot Suunnittele ja valmistele hankintasi täällä Hankepankki Hankemuotoisen kehittämisen työkalu; älä käytä hankinnoissa Verstas Sopimuksen- aikaisen yhteistyön paikka; kehitä, seuraa ja arvioi Toimintamalli Yleistä hankinta- prosessin tuottama ratkaisu toimintamalliksi

13 21.10.2014 13 Etsi hankintoja, ratkaisuja ja menetelmiä Vapaasana -haulla ja hakuluokituksilla voit etsiä esim. hankintojen suunnitteluja ja valmisteluja (Verkostot) sopimuksenaikaisia yhteistyöprosesseja (Verstaat) hankintojen tuloksena syntyneitä ratkaisuja ja toimintamalleja (Verstaat ja Toimintamallit) sekä kehittämis- ja arviointimenetelmiä (Toimintamallit) Luokitukset, mm.: Verkostot, Hankkeet, Verstaat, Toimintamallit, Tapahtumat Kehittämissisältöalueen mukainen luokitus (palvelut, palvelurakenteet ja – tuotanto jne.) Aihealueet (sektorirajat ylittävä luokitus) Elinkaarimallin mukainen luokitus Sote-alueet Kunnat (kaupunki, muu kunta)

14 21.10.2014 14 Hankinnan suunnittelu ja valmistelu

15 21.10.2014 15 Suunnittele ja valmistele hankinta Verkostot- työkalun avulla Luo rajattu Verkosto hankinnan tai hankintojen suunnittelua ja valmistelua varten; kutsu hankintayksikön tai –yksiköiden toimijat ylläpitäjiksi tai jäseniksi Valmistele dokumentteja, tallenna Työskentely –kansioihin; tuo valmiita dokumentteja Materiaalit -kansioihin Viesti esim. - hankintastrategiasta ja -tarpeista - tulevista vuoropuhelutilaisuuksista - avoimista vuoropuheluista ja kyselyistä Innokylässä Käy vuoropuhelua, tee kyselyjä

16 21.10.2014 16

17 21.10.2014 17 Käy avointa vuoropuhelua ja tee kyselyjä Verkostot-työkalun avoimessa vuoropuhelutilassa voit osallistaa toimittajat, asiakkaat/loppukäyttäjät ja muut sidosryhmät vuoropuheluun. Avaa vuoropuhelu ja/tai tee kysely erilaisiin sisältöihin liittyen, esim: Kirkasta hankinnan tarve Määritä tulostavoitteet Määritä arvioinnin kriteerit ja mittarit tulostavoitteiden pohjalta Kartoita olemassa olevia ratkaisuja Valitse hankintamenettely Valitse sopimusmalli (esim. palkkio-, kannuste-, suoritustaso- ja elinkaarimalli) P.S. Vuoropuhelu on aina avoin. Kyselyn tulokset voivat olla avoimesti näkyvissä tai vain kyselyn tekijän nähtävissä. Jaa linkki sähköpostiin, Facebookiin, ja/tai Twitteriin. Viesti Verkoston ilmoitustaululla.

18 21.10.2014 18 Liite 1, Liite 2, …

19 21.10.2014 19 Sopimuksenaikainen yhteistyö

20 21.10.2014 20 Tee sopimuksenaikaista yhteistyötä Verstaalla Innokylän Verstas on sopimuksenaikaisen yhteistyön paikka, jonka toimittaja avaa yhteistä työskentelyä varten. Toimittaja kutsuu hankintayksikön toimijat kehittäjiksi Verstaalle, jossa Kirjataan hankittavaa ratkaisua koskevat perustiedot Kirjataan hankinnan tarve ja tulostavoitteet Jäsennetään hankittavan/kehitettävän ratkaisun osatekijöitä Suunnitellaan ratkaisun kokeilu/toteutussuunnitelma Luodaan ratkaisun seuranta- ja arviointisuunnitelma sekä kirjataan seurannan ja arvioinnin tulokset

21 21.10.2014 21

22 21.10.2014 22 Käy avointa vuoropuhelua ja tee kyselyjä Verstaan avoimessa vuoropuhelutilassa toimittaja, hankintayksikkö, asiakkaat/loppukäyttäjät ja muut sidosryhmät käyvät hankittavan ratkaisun kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin liittyvää vuoropuhelua. Toimittaja avaa vuoropuhelun ja/tai tekee kyselyn esim. Asiakkaiden/loppukäyttäjien näkemykset ja kokemukset Ammattilaisten näkemykset ja kokemukset Johdon näkemykset ja kokemukset Muiden sidosryhmien näkemykset ja kokemukset P.S. Vuoropuhelu on aina avoin. Kyselyn tulokset voivat olla avoimesti näkyvissä tai vain kyselyn tekijän nähtävissä. Jaa linkki sähköpostiin, Facebookiin, ja/tai Twitteriin.

23 21.10.2014 23 Liite 1, Liite 2, …

24 21.10.2014 24 Tuota uusia toimintamalleja Mikäli Verstaalla syntyy ratkaisu, jonka tekijäoikeudet jäävät toimittajalle, luo toimittaja syntyneestä ratkaisusta toimintamallin Innokylään. Malli ei tällöin ole vapaasti hyödynnettävissä. Se voi olla lähtökohtana muidenkin hankintayksiköiden hankinnoissa, jotka toimittaja työstää Verstaiksi toimintamallin alle. Mikäli Verstaalla syntyy ratkaisu, jonka tekijäoikeudet eivät jää toimittajalle, luo hankintayksikkö ja/tai toimittaja toimintamallin, joka on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Tällöin kuka vain voi perustaa Verstaan toimintamallin alle.

25 21.10.2014 25 Toimintamalli Verstas 1: Alkuperäinen kehitetty ratkaisu Verstas 2: Toimintamallin avulla kehitetty ratkaisu Verstas 3: Toimintamallin avulla kehitetty ratkaisu

26 21.10.2014 26

27 21.10.2014 27 Innovatiiviset hankinnat Innokylän tapahtumissa

28 21.10.2014 28 Innovatiiviset hankinnat Innomarkkinoilla Innomarkkinat on Innokylän vuosittain järjestämä maksuton tapahtuma, joka kokoaa yhteen nelisensataa hyvinvointi- ja terveysalasta kiinnostunutta. Mitä? tiedon jakaminen, foorumi verkostoitumiselle ja tukea sähköisen työkalun käyttöönotossa/käytössä Innopalkinto-kilpailun muokkaaminen siten, että ”innovatiiviset hankinnat”, ts. uudenlaisia ratkaisuja tuottaneet hankinnat voivat hakea palkintoa Kuka tekee? Sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta (yhteydet esiintyjiin) vastaa ________? Järjestetään sovitusti 2-3 suunnittelutapaamista Innomarkkinat-ryhmän kanssa. Innokylä tarjoaa tilat, kustantaa esiintyjille matkakulut ja tapahtumalounaan. Innokylä tarjoaa myös tukea markkinointiin.


Lataa ppt "Innovatiiviset julkiset hankinnat Innokylässä (Luonnos, 21.10.2014) 21.10.2014 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google