Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja. Tässä esityksessä tutustutaan niihin verotukseen liittyviin asioihin, jotka ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan on.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja. Tässä esityksessä tutustutaan niihin verotukseen liittyviin asioihin, jotka ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan on."— Esityksen transkriptio:

1 Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja

2 Tässä esityksessä tutustutaan niihin verotukseen liittyviin asioihin, jotka ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan on hyvä tietää. Yleisesti verovelvollinen Rajoitetusti verovelvollinen Eläkkeen verotus Hakemus rajoitetusta verovelvollisuudesta Verosopimus Hakemus verosopimuksen mukaisesta asumisesta Sairaanhoitomaksu Espanjassa/Portugalissa/Ranskassa verosopimuksen mukaan asuva eläkkeensaaja Muistilista Ohjeita 2

3 Yleisesti verovelvollinen Jos olet Suomen kansalainen ja muutat ulkomaille pysyvästi, sinua pidetään pääsääntöisesti Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuosi + kolme seuraavaa vuotta (ns. kolmen vuoden sääntö). Maksat Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamistasi tuloista. Muuttovuoden + kolmen seuraavan vuoden ajan verotuksesi Suomessa on kuten asuisit Suomessa. Tulojen määrä ja vähennykset, esim. eläketulo- ja invalidivähennys, vaikuttavat veroprosenttiisi. Kuitenkin verosopimus voi vaikuttaa mm. eläkkeesi verotukseen. 3

4 Esimerkki Salme muuttaa Ruotsiin 1.8.2015. Salme saa Suomesta sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa työeläkettä. Salme on Suomessa yleisesti verovelvollinen vuosina 2015–2018. Pohjoismainen verosopimus ei rajoita Salmen Suomen eläkkeen verotusta, joten eläkettä verotetaan Suomessa normaalisti. Salme on luovuttanut Kela-korttinsa pois eikä enää kuulu Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin, mutta Suomi vastaa Salmen sairaanhoidon kustannuksista ulkomaille muutosta huolimatta. Suomeen peritään sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu. Salmelta peritään Suomeen myös kirkollisvero ja Yle- vero. 4

5 Rajoitetusti verovelvollinen Rajoitetusti verovelvollisia ovat kaikki ne, jotka eivät ole yleisesti verovelvollisia. Olet Suomen kansalainen ja ulkomaille muutostasi on jo kulunut muuttovuosi ja kolme seuraavaa vuotta. Olet ulkomailla pysyvästi asuva ja oleskelet Suomessa enintään kuusi kuukautta. Rajoitetusti verovelvollisena olet verovelvollinen Suomeen vain Suomesta saaduista tuloistasi, esim. Suomesta maksettavista eläkkeistä. 5

6 Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeen verotus Ansiotulona verotettavasta eläkkeestäsi peritään valtionveroa progressiivisen tuloveroasteikon mukaan ja veroa kuntien keskimääräisen tuloveroprosentin mukaan. Vero tilitetään kokonaisuudessaan valtiolle. Pääomatulona verotettavasta eläkkeestäsi peritään 30 % vero 30 000 euroon saakka ja sen ylimenevästä osasta 34 %. Rajoitetusti verovelvollisena sinulta ei peritä kirkollisveroa tai Yle-veroa. Mikäli olet vain osan vuotta rajoitetusti verovelvollinen, sinulta peritään kirkollisvero koko vuodelta. 6

7 Esimerkki Salme on muuttanut Ruotsiin 1.8.2011. Salme saa Suomesta sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä. Ulkomaille muutosta on kulunut muuttovuosi + kolme vuotta. Salme on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen 1.1.2015 alkaen. Salmen eläke on Suomesta saatua tuloa ja Pohjoismainen verosopimus ei rajoita Suomen eläkkeen verotusta. Eläkkeestä peritään Suomeen valtionveroa progressiivisen tuloveroasteikon mukaan, valtiolle menevää kuntien keskimääräisen tuloveroprosentin mukaista veroa, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu, koska Suomi vastaa Salmen sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta. Kirkollisveroa tai Yle-veroa Salmelta ei enää peritä. 7

8 Hakemus rajoitetusta verovelvollisuudesta Voit vaatia rajoitettua verovelvollisuutta jo ennen kuin ulkomaille muutostasi on kulunut muuttovuosi + kolme vuotta. Edellytyksenä on, että ulkomaille muuttosi on todellinen ja pysyvä. Sinun tulee osoittaa, että Suomeen ei ole jäänyt olennaisia siteitä. Yksikin alla olevista muodostaa Suomeen olennaisen siteen muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden aikana: Sinulla jää Suomeen puoliso, asunto tai muu kiinteistö kuin kesähuvila, kuulut Suomen sosiaaliturvaan, harjoitat liiketoimintaa Suomessa tai työskentelet Suomessa. Verohallinto tekee ratkaisun verovelvollisuuden lajista Suomen lainsäädännön ja kokonaisharkinnan perusteella. 8

9 Hakemus rajoitetusta verovelvollisuudesta Voit esittää vaatimuksen rajoitetusta verovelvollisuudesta ennen muuttovuoden + kolmen vuoden kulumista. 1) Esitäytetyllä veroilmoituksella Päätös rajoitetusta verovelvollisuudesta tehdään verotuksen toimittamisen yhteydessä 2) Lähdeverokorttihakemuksella Voit hakea lähdeverokorttia lähdeveron alaisia tuloja varten. Lähdeverokortti ei ole kuitenkaan päätös rajoitetusta verovelvollisuudesta, vaan sinun on esitettävä vaatimus uudelleen esitäytetyllä veroilmoituksella ja päätös tehdään verotuksen toimittamisen yhteydessä Tee hakemus lähdeverokorttia varten Verohallinnon lomakkeella 6207a; Lähdeverokortti tai verokortti - ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö Lähdeverokortti tai verokortti - ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö 9

10 Hakemus rajoitetusta verovelvollisuudesta 3) Pyytämällä ennakkoratkaisua Ennakkoratkaisu on lopullista verotusta koskeva sitova ja maksullinen päätös. Verohallinto noudattaa päätöstä verotuksessa, jos esität siitä vaatimuksen veroilmoituksellasi ja todelliset olosuhteet verotusta toimitettaessa vastaavat hakemuksessa esitettyä tilannetta. Lisätietoa ennakkoratkaisusta: Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätösEnnakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätös 4) Oikaisuvaatimuksella Voit esittää vaatimuksesi verotuksen päätyttyä verotuksen oikaisulautakunnalle tehtävällä oikaisuvaatimuksella. Lisätietoa muutoksenhausta löydät vero.fi:stä: MuutoksenhakuMuutoksenhaku 10

11 Hakemus rajoitetusta verovelvollisuudesta Hakiessasi rajoitettua verovelvollisuutta sinun tulee selvittää mm.: maastalähtösi pysyvyys ja ulkomaille muuton pääasialliset syyt onko sinulla pysyvä asunto ulkomailla ja oletko luopunut Suomen kodistasi millaista omaisuutta sinulla on jäänyt Suomeen missä perheesi asuu kuulutko Suomen sosiaaliturvaan minkä verran oleskelet Suomessa muuton jälkeen mitä tuloja saat Suomesta ja ulkomailta Toimita lisäksi toisen valtion veroviranomaisen antama todistus maailmanlaajuisesta verovelvollisuudesta tähän toiseen valtioon, ns. asuinpaikkatodistus. Lomakkeena voit käyttää lomaketta 6132f: AsuinpaikkatodistusAsuinpaikkatodistus 11

12 Verosopimus Suomella on verosopimus yli 70 valtion kanssa. Pääsääntöisesti Suomi saa verottaa ulkomaille maksettavia eläkkeitäsi myös verosopimuksen perusteella. Ulkomaille muuttosi ei aiheuta muutoksia eläkkeesi verotukseen. On kuitenkin joitakin verosopimuksia, joiden mukaan Suomi tietyin edellytyksin luopuu esim. yksityissektorin eläkkeen verotuksesta. esimerkiksi Espanja, Portugali ja Ranska. 12

13 Verosopimus Joissakin verosopimuksissa on poikkeuksellisesti sovittu ns. käänteisestä hyvityksestä. Jos saat Suomesta sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä ja verosopimuksen mukainen asuinvaltiosi on Italia, Sveitsi tai Thaimaa, Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen. Esimerkki: Veikko on Sveitsissä verosopimuksen mukaan asuva ja saa Suomesta sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa työeläkettä. Suomi verottaa Veikon eläkettä Suomen lainsäädännön ja verosopimuksen perusteella. Myös Sveitsi verottaa Veikon työeläkettä. Veikko toimittaa Suomen verotukseen Sveitsin verotuspäätöksen ja selvityksen Sveitsiin maksetuista veroista. Suomen on verosopimuksen perusteella vähennettävä eli hyvitettävä Suomen veroista se Sveitsin veron osuus, joka on johtunut Suomesta maksettavasta työeläkkeestä. 13

14 Verosopimus Julkisyhteisön palveluksessa ansaitun eläkkeen verotukseen voi vaikuttaa kansalaisuutesi tai se, että eläkkeesi on ansaittu julkisyhteisön liiketoiminnan yhteydessä. 14

15 Verosopimus Verosopimuksen mukainen asuinvaltiosi ratkaistaan Suomen ja sopimusvaltion välisen verosopimuksen asuinpaikka-artiklan määräysten perusteella seuraavassa järjestyksessä (ns. tie breaker -sääntö): 1.Missä vakituinen asuntosi on. 2.Mihin valtioon sinun henkilökohtaiset ja taloudelliset siteet ovat kiinteämmät (elinetujen keskus). 3.Missä valtiossa oleskelet pysyvästi. 4.Minkä valtion kansalainen olet. 5.Jos olet kummankin valtion kansalainen/et ole kummankaan valtion kansalainen, asia on ratkaistava sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisin sopimuksin (harvoin käytetty menettely) Vaikka olisit vielä Suomessa yleisesti verovelvollinen, voit olla toisessa sopimusvaltiossa verosopimuksen mukaan asuva. 15

16 Hakemus verosopimuksen mukaisesta asumisesta Mikäli eläkettäsi verotetaan verosopimuksen perusteella vain asuinvaltiossasi, voit vaatia verosopimuksen soveltamista: 1) Esitäytetyllä veroilmoituksella Päätös verosopimuksen mukaisesta asumisestasi tehdään verotuksen toimittamisen yhteydessä. 2) Muutosverokorttihakemuksella Voit hakea muutosverokorttia, jos sinulla on ennakonpidätyksen alaisia tuloja, joita verotetaan verosopimuksen mukaan vain asuinvaltiossasi. Muutosverokortti ei ole kuitenkaan päätös verosopimuksen mukaisesta asumisesta. Esitä vaatimus uudelleen esitäytetyllä veroilmoituksellasi. Päätös tehdään verotuksen toimittamisen yhteydessä. Tee hakemus muutosverokorttia varten lomakkeella 6207a; Lähdeverokortti tai verokortti - ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilöLähdeverokortti tai verokortti - ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö 16

17 Hakemus verosopimuksen mukaisesta asumisesta 3) Pyytämällä ennakkoratkaisua Ennakkoratkaisu on lopullista verotusta koskeva sitova ja maksullinen päätös. Verohallinto noudattaa päätöstä verotuksessasi, jos esität siitä vaatimuksen veroilmoituksella ja todelliset olosuhteet verotusta toimitettaessa vastaavat hakemuksessa esitettyä tilannetta Lisätietoa ennakkoratkaisusta: Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätösEnnakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätös 4) Oikaisuvaatimuksella Voit esittää vaatimuksesi verotuksen päätyttyä verotuksen oikaisulautakunnalle tehtävällä oikaisuvaatimuksella. Lisätietoa muutoksenhausta löydät vero.fi:stä: MuutoksenhakuMuutoksenhaku 17

18 Hakemus verosopimuksen mukaisesta asumisesta Hakemuksessasi sinun tulee selvittää mm.: ulkomaille muuttosi pysyvyys selvitys ulkomailla olevasta asunnostasi esim. kopio vuokrasopimuksesta tai kauppakirjasta selvitys Suomen kodistasi luopumisesta esim. kopio kauppakirjasta, todistus vuokrasopimuksesi irtisanomisesta, selvitys omistusasuntosi vuokralle annosta minkä verran olet oleskellut Suomessa muuton jälkeen, missä perheesi asuu, minkälaisia tuloja saat Suomesta, harjoitatko elinkeinotoimintaa Suomessa ulkomaille muuton jälkeen. 18

19 Hakemus verosopimuksen mukaisesta asumisesta Toimita lisäksi toisen valtion veroviranomaisen antama todistus maailmanlaajuisesta verovelvollisuudesta tähän toiseen valtioon, ns. asuinpaikkatodistus. Lomakkeena voit käyttää lomaketta 6132f: Asuinpaikkatodistus Asuinpaikkatodistus 19

20 Sairaanhoitomaksu Muuttovuoden + kolme seuraavaa vuotta eläkkeestäsi peritään Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua Vaikka sinulla olisi Kelan todistus siitä, että et ole vakuutettu Suomessa, eläkkeestäsi peritään Suomeen sairaanhoitomaksu, jos Suomi vastaa sinun sairaanhoidon kustannuksistasi. Muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden jälkeen maksat Suomeen sairaanhoitomaksua, jos asut ETA/Sveitsi -alueella ja Suomi vastaa sinun sairaanhoidon kustannuksistasi. Jos asut ETA/Sveitsi -alueen ulkopuolella, sairaanhoitomaksua ei määrätä. 20

21 Espanjassa verosopimuksen mukaan asuva eläkkeensaaja Suomi ei verota yksityiseen työsuhteeseen perustuvaa eläkettäsi eikä vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaa eläkettäsi (sinun itsesi tai työnantajan ottama eläke) Suomessa olevasta osakehuoneistosta saamaasi vuokratuloa tai luovutusvoittoa Kiinteistöstä saamasi vastaavat tulot Suomi verottaa Suomi verottaa Suomalaisen julkisyhteisön palveluksessa ansaitsemaasi eläkettä Eläkettäsi verotetaan vain Espanjassa, jos olet Espanjan kansalainen. 21

22 Esimerkki Sirkka ja Sakari muuttavat Espanjaan. Sirkka saa julkisen työnantajan palvelukseen perustuvaa eläkettä ja Sakari yksityisen työnantajan palvelukseen perustuvaa eläkettä. Suomessa aiemmin vakituinen asuntona ollut huoneisto on myyty, Heinävedelle jää kesämökki. Espanjasta on vuokrattu asunto jatkuvalla vuokrasopimuksella, pysyvä muuttoilmoitus on tehty. Espanjan verottajalta on saatu todistus, että heitä pidetään verotuksellisesti Espanjassa asuvina. Suomi vastaa Sirkan ja Sakarin sairaanhoidon kustannuksista. Sakarin eläke verotetaan vain Espanjassa, eläkkeestä peritään kuitenkin Suomeen sairaanhoitomaksu Sirkan eläke verotetaan normaalisti Suomessa Myös Espanja saattaa verottaa Sirkan eläkettä, mutta Espanja asuinvaltiona poistaa kaksinkertaisen verotuksen 22

23 Portugalissa verosopimuksen mukaan asuva eläkkeensaaja Suomi ei verota Yksityiseen työsuhteeseen perustuvaa eläkettäsi eikä työnantajan ottamaa vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaa eläkettäsi. Suomessa olevasta osakehuoneistosta saamaasi vuokratuloa tai luovutusvoittoa. Kiinteistöstä saamasi vastaavat tulot Suomi verottaa. Suomi verottaa Kansaneläkkeeseen, itse otettuun vapaaehtoiseen yksilölliseen eläke-vakuutukseen, Yrittäjäin eläkelakiin (YEL), Maatalousyrittäjäneläkelakiin (MYEL) ja liikennevakuutukseen perustuvia eläkkeitäsi, mikäli tulo ei ole veronalaista Portugalissa. Suomalaisen julkisyhteisön palveluksessa ansaitsemaasi eläkettä Kansalaisuudellasi ei ole vaikutusta. 23

24 Ranskassa verosopimuksen mukaan asuva eläkkeensaaja Suomi ei verota yksityiseen työsuhteeseen perustuvaa eläkettäsi vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaa eläkettäsi Suomi verottaa Suomalaisen julkisyhteisön palveluksessa ansaitsemaasi eläkettä. Poikkeus: mikäli eläkkeesi ei ole julkisen tehtävän hoitamisesta saatu eläke, verotusoikeus on Ranskalla käsite julkista tehtävää hoidettaessa on laaja, esim. lääkäri 24

25 Verosopimusmuutoksia Suomen ja Espanjan välinen uusi verosopimus on allekirjoitettu 15.12.2015. Sopimus on vielä hyväksyttävä molempien maiden parlamenteissa. Uusi sopimus tulee muuttamaan mm. yksityisten eläkkeiden sekä osakehuoneiston vuokratulojen ja luovutusvoittojen verotusta. Myös neuvottelut Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen muuttamiseksi ovat käynnissä. Lisätietoa ajankohtaisesta verosopimustilanteesta löydät; vm.fi vm.fi 25

26 Muistilista ulkomaille muuttavalle eläkkeensaajalle Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta maistraattiin. Verohallinto saa maistraatilta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta. Sinun on tehtävä maistraattiin tehdystä tilapäisestä muuttoilmoituksesta lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomailla oleskelun aikana, sinun tulee tehdä siitä ilmoitus maistraattiin ja Verohallinnolle. Selvitä Kelasta, kuulutko Suomen sosiaaliturvan piiriin ja se, vastaako Suomi sairaanhoidon kustannuksistasi. Selvitä verotusasiat myös asuinvaltiossasi. 26

27 Muistilista ulkomaille muuttavalle eläkkeensaajalle Veroilmoitus Suomessa Sinulle lähetetään keväällä esitäytetty veroilmoitus, jonka mukana on alustava verotuspäätös. Palauta esitäytetty veroilmoitus, jos siinä on korjattavaa. Täydennykset ja korjaukset voit tehdä vaivattomasti verkossa: vero.fi/veroilmoitus.vero.fi/veroilmoitus Mikäli korjaat esitäytettyä veroilmoitusta tai Verohallinto saa korjattuja tietoja muualta, saat syksyllä uuden korjatun verotuspäätöksen. Saat vuodenvaihteessa selvityksen seuraavan vuoden ennakonpidätysperusteista. Tarkista selvityksessä olevat tiedot. 27

28 Ohjeita vero.fi-sivuillavero.fi Eläkettä Suomesta ulkomaille Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa Espanjaan muuttava eläkeläinen Pysyvästi Espanjaan muuttavat eläkkeensaajat Kansainväliset tilanteet, eläkkeensaajat - usein kysyttyä Espanjaan muuttava eläkeläinen - usein kysyttyä Portugalissa asuvan Suomesta saaman eläkkeen verotus Portugalissa asuvien eläkeläisten verotusohjeeseen täsmennyksiäPortugalissa asuvien eläkeläisten verotusohjeeseen täsmennyksiä Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus Voimassa olevat verosopimukset Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2015 28


Lataa ppt "Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja. Tässä esityksessä tutustutaan niihin verotukseen liittyviin asioihin, jotka ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan on."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google