Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto."— Esityksen transkriptio:

1 Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto

2 Sisältö Tulolähteet ja niiden merkitys verotuksessa Yritystoiminnasta saadun tulon (elinkeinotoiminnan tulolähteen) verottaminen Yritystulon jakaminen pääoma- ja ansiotuloon Yritystulon jakaminen puolisoiden kesken Ennakkoverot Yksityisotot ja yksityissijoitukset Autokulujen vähentäminen 2

3 3 Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Elinkeinotoiminnan tulolähde Maatalouden tulolähde Henkilökohtainen tulolähde (muun toiminnan tulolähde) Henkilökohtainen tulolähde (muun toiminnan tulolähde) Verotettava tulo lasketaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan Verotettava tulo lasketaan maatilatalouden tuloverolain mukaan Verotettava tulo lasketaan tuloverolain mukaan

4 Tulolähteiden merkitys verotuksessa Tulot ja menot on kohdistettava oikeaan tulolähteeseen, kun verotettavaa tuloa lasketaan. Yhden tulolähteen menoja ei voi vähentää toisen tulolähteen tuloista. Myös tappiot vahvistetaan tulolähteittäin. Kullekin tulolähteelle on oma veroilmoitus, jolla tulolähteen verotettavat tulot ja niistä vähennettävät kulut ilmoitetaan. 4

5 Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan veroilmoitus 5 TILIKAUSITTAIN Liiketapahtumat kirjataan tilikauden aikana tositteiden perusteella kirjanpidon tileille Tilikauden päätyttyä laaditaan tilinpäätös 5

6 Elinkeinotoiminnan tuloksen ja jaettavan yritystulon laskenta 6 Tuotot Kulut = Elinkeinotoiminnan tulos - aikaisempien verovuosien tappiot KulutTuotot = Elinkeinotoiminnan tappio = Verovuoden jaettava yritystulo >< Tulot suuremmat kuin menot Menot suuremmat kuin tulot = Verovuodelle vahvistettava elinkeinotoiminnan tappio - pääomatuloista vähennettävä elinkeinotoiminnan tappio

7 Nettovarallisuuden laskeminen Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus lasketaan vähentämällä elinkeinotoiminnan varoista elinkeinotoiminnan velat. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yksityistalouteen kuuluvia varoja ja velkoja ei oteta huomioon. Myöskään elinkeinotoimintaan liittyvällä pankkitilillä olevia varoja ei huomioida. Nettovarallisuuteen lisätään 30 % maksetuista palkoista. 7

8 Yritystulon jakaminen pääoma- ja ansiotuloksi Pääomatuloa on määrä, joka vastaa edellisen vuoden nettovarallisuudelle laskettua 20 %:n tuottoa. Verovelvollinen voi kuitenkin vaatia, että pääomatuloksi lasketaan 10 %:n tuotto tai että yritystulo verotetaan kokonaan ansiotulona. Poikkeava tilikauden pituus (yli tai alle 12 kk) vaikuttaa pääomatulo-osuuden määrään. 8

9 9 Yritystulon verotus ELINKEINOTOIMINNAN TULOS AIKAISEMPIEN VUOSIEN TAPPIOT JAETTAVA YRITYSTULO (jaetaan edellisen vuoden nettovarallisuuden perusteella) PÄÄOMATULO-OSUUTEEN (20 % nettovarallisuudesta tai verovelvollisen vaatimuksesta 10 %) ANSIOTULO-OSUUTEEN (loput tai verovelvollisen vaatimuksesta koko yritystulo) - =

10 Yritystulon jakaminen puolisoiden kesken 10

11 11 Yritystulon jakaminen puolisoiden kesken ELINKEINOTOIMINNAN TULOS AIKAISEMPIEN VUOSIEN TAPPIOT JAETTAVA YRITYSTULO (jaetaan edellisen vuoden nettovarallisuuden perusteella) PÄÄOMATULO (20 % tai verovelvollisen vaatimuksesta 10 % nettovarallisuudesta), josta ANSIOTULO (loput tai verovelvollisen vaatimuksesta kokonaan), josta YRITTÄJÄN OSUUS YRITTÄJÄN OSUUS PUOLISON OSUUS PUOLISON OSUUS YRITTÄJÄN OSUUS YRITTÄJÄN OSUUS PUOLISON OSUUS PUOLISON OSUUS - =

12 Pääomatulojen ja ansiotulojen verotus Yritystulon pääomatulo-osuus lisätään liikkeen- tai ammatinharjoittajan muihin pääomatuloihin. Yritystulon ansiotulo-osuus puolestaan lisätään liikkeen- tai ammatinharjoittajan muihin ansiotuloihin. Verotettavasta ansiotulosta maksetaan valtion tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan ja kunnallisvero sekä mahdollinen kirkollisvero. 12

13 Verojen ennakkoperintä verovuoden aikana Liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tuloista tehdään ennakonpidätys yleensä ennakonkantona. Ennakonkannossa Verohallinto määrää liikkeen- tai ammatinharjoittajalle etukäteen maksettavan veron: ennakkoveron eli ennakot. Ennakoiden määrä perustuu elinkeinotoiminnan verotettavaan tulokseen. Ennakoiden on vastattava mahdollisimman tarkoin verovuoden lopullista veroa. 13

14 Yksityisotot ja yksityissijoitukset Rahan yksityisotto Tavaran tai palvelun yksityisotto Rahan yksityissijoitus Tavaran yksityissijoitus Kyllä Luovutushinnaksi katsotaan otetun tavaran tai palvelun alkuperäistä hankintamenoa vastaava määrä tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta Kyllä Hankintamenoksi katsotaan alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta siirtohetkellä 14

15 Autokulujen vähentäminen Elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvät autokulut liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluina. Autokulujen vähentämistapa riippuu siitä, kuuluuko auto elinkeinotoiminnan tulolähteeseen vai onko se henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluva yksityisauto. Kummassakin tapauksessa autolla ajetuista matkoista on pidettävä ajopäiväkirjaa, johon merkitään elinkeinotoiminnan ja yksityisajojen määrät sekä kokonaiskilometrit. 15


Lataa ppt "Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google