Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työvoiman vuokraukseen liittyvät velvollisuudet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työvoiman vuokraukseen liittyvät velvollisuudet"— Esityksen transkriptio:

1 Työvoiman vuokraukseen liittyvät velvollisuudet
Työvoiman vuokraukseen liittyvät velvollisuudet Pertti Nieminen Helsinki

2 Työvoiman vuokraukseen liittyvät velvollisuudet
Esityksen sisällys Vuokratyöntekijöiden verotus Työnantajan velvoitteet Työntekijän velvoitteet

3 Vuokratyöntekijöiden verotus
Tietyistä maista tulevat rajoitetusti verovelvolliset vuokratyöntekijät maksavat veroa Suomeen ensimmäisestä työpäivästä lähtien Pohjoismaat, Viro, Latvia, Liettua, Moldova, Georgia, Valko-Venäjä, Mansaari, Guernsey, Bermuda ja Jersey Puola, Kazakstan ja Caymansaaret alkaen Tai maa, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta

4 Vuokratyöntekijöiden verotus
Muista kuin edellä mainituista maista tulevien vuokratyöntekijöiden palkka verotetaan Suomessa, jos työntekijä oleskelee täällä yli 183 päivää perättäisten 12 kk:n tai kalenterivuoden aikana Ratkaisevaa on työntekijän asuinvaltio Esim. Venäjällä asuva työntekijä työskentelee Suomessa vuokrattuna työntekijänä 4 kuukautta virolaisen työnantajan palveluksessa. Suomen ja Venäjän välinen verosopimus ei salli Suomen verottaa työntekijän saamaa palkkaa

5 Vuokratyöntekijöiden verotus
Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan sopimukseen perustuvaa järjestelyä, jossa työvoimaa vuokraava yritys luovuttaa vastiketta vastaan työntekijöitä toisen yrityksen käyttöön. Työntekijät ovat työsuhteessa vuokralle antaneeseen yritykseen, joka maksaa palkan. Ei rajattu tiettyyn toimialaan.

6 Vuokratyöntekijöiden verotus
Työvoiman vuokrauksen tunnuspiirteitä: Työn yleinen johto ja valvontaoikeus on työn teettäjällä. Työ tehdään työpaikalla, joka on työn teettäjän määräämisvallan alainen ja josta hän vastaa. Vuokranantajalle maksettava korvaus lasketaan käytetyn ajan tmv. mukaan. (ei urakkakorvausta) Työvälineet ja tarvikkeet yleensä työn teettäjällä Vuokranantaja ei yksipuolisesti määrää työntekijöiden lukumäärää tai heidän soveliaisuuttaan. Ratkaisu kokonaisharkinnan mukaan

7 Vuokratyöntekijöiden verotus
Työntekijän haettava suomalainen henkilötunnus Vuokratyöntekijä maksaa veronsa ennakkoveroina Ennakkoveroja haetaan verotoimistosta lomakkeilla Veroh 6205 tai Veroh 6205e Rajoitetusti verovelvollisen on haettava ennakkoveroa työskentelyn aloittamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä Veronkorotus (enintään 2000 €) voidaan määrätä, jos ennakkoveroa ei haeta määräajassa Työntekijän olisi hyvä käydä verotoimistossa mahdollisimman pikaisesti työskentelyn alkamisen jälkeen Jos ulkomainen työnantaja rekisteröitynyt Suomessa työnantajarekisteriin Työnantaja pidättää lähdeveron lähdeverokortin perusteella tai ennakonpidätyksen verokortin perusteella

8 Vuokratyöntekijöiden verotus
Rajoitetusti verovelvollinen vuokratyöntekijä maksaa palkastaan lähdeveroa 35 % Ennen lähdeveron määrän laskemista palkasta tehdään vähennys 510 €/kk tai 17 €/pvä Yleisesti verovelvollinen vuokratyöntekijä maksaa palkasta veroa progressiivisen veroasteikon mukaan Vuokratyöntekijälle lähetetään esitäytetty veroilmoitus Palautettava, jos lisättävää tai korjattavaa Jos työntekijä ei saa esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava veroilmoitus Suomeen oma-aloitteisesti.

9 Työnantajan velvoitteet
Ulkomaisen työnantajan on annettava aloittamis-ilmoitus Suomessa työskentelevistä vuokratuista työntekijöistään (Veroh 6147, Veroh 6147e) Ilmoitus on annettava työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä Ilmoitus annettava työntekijöistä, jotka tulevat Pohjoismaista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Moldovasta, Georgiasta, Valko-Venäjältä, Mansaarelta, Guernseyltä, Bermudalta, Jerseyltä, Kazakstanista ja Caymansaarilta Vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana maksetuista palkoista Jos vuosi-ilmoitusta tai aloitusilmoitusta ei anneta määräajassa, työnantajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu (enintään €)

10 Työn teettäjän velvoitteet
Työn teettäjän velvoitteet Työn teettäjän on annettava ilmoitus ulkomaisesta yrityksestä, jolta se vuokraa työvoimaa (Veroh 6146) Ilmoitus annettava kun ensimmäinen ulkomaisen yrityksen työntekijä aloittaa työskentelyn työn teettäjällä Ilmoitus annettava työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä Annettava ilmoitus myös muutoksista Esim. ulkomaisen yrityksen yhteystietojen muutos toimeksiantosopimuksen päättymisestä tai vuokratyöntekijöiden työskentelyn lakkaamisesta. Sopimuksen/työskentelyn katsotaan päättyneen, jos kyseisen yrityksen työntekijöitä ei ollut viimeisen 6 kk aikana Jos ilmoitusta ei anneta määräajassa, työn teettäjälle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu (enintään €)

11 Esimerkki Suomalainen yritys A Oy vuokraa virolaiselta vuokratyövoiman välitysyhtiö B Oü:ltä 5 kuukaudeksi työntekijät Virossa asuvan Arnoldin Tshekissä asuvan Janan Työskentely alkaa Arnold ja Jana ovat Suomessa rajoitetusti verovelvollisia (alle 6 kk oleskelua) Arnoldin palkka voidaan verottaa Suomessa, koska Suomen ja Viron välinen verosopimus sallii verottamisen Janan palkkaa ei voida verottaa Suomessa, koska Suomen ja Tshekin verosopimus ei salli verottamista

12 Esimerkki jatkuu Arnoldin on haettava itselleen suomalainen henkilötunnus maistraatista (tai verotoimistosta) Arnoldin on myös haettava ennakkoveroja verotoimistosta viimeistään Ulkomaisen työnantajan B Oü:n on annettava työnantajan aloittamisilmoitus Arnoldista viimeistään Suomalaisen työn teettäjän A Oy:n on annettava työn teettäjän ilmoitus B Oü:stä viimeistään Ulkomaisen työnantajan B Oü:n on annettava vuosi-ilmoitus Arnoldille vuonna 2011 maksamistaan palkoista tammikuun 2012 loppuun mennessä Arnoldin on tarkistettava ja tarvittaessa palautettava esitäytetty veroilmoitus keväällä 2012

13 >> Vero-ohjeet >> Kansainväliset tilanteet >> Työntekijät Tiedote ulkomaiselle vuokratyöntekijälle - Ulkomailta Suomeen tuleva vuokratyöntekijä (Verohallinnon julkaisu ) myös viroksi, venäjäksi ja puolaksi Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus (288.07) >> Vero-ohjeet >> Kansainväliset tilanteet >> Työnantajat Tiedote ulkomaiselle työnantajalle - Ulkomailta Suomeen tuleva vuokratyöntekijä (296.10)


Lataa ppt "Työvoiman vuokraukseen liittyvät velvollisuudet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google