Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet II PO-tulot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet II PO-tulot"— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet II PO-tulot
Prof. Heikki Niskakangas

2 Eriytetty tuloverojärjestelmä
DIT = Dual Income Tax - pääomatuloja ja ansiotuloja verotetaan eri tulolajeina Ruotsi 1991, Norja 1992, Suomi 1993 Taustalla pääomamarkkinoiden kansainvälistyminen ja kehittyminen Pyrkimyksenä neutraali, yhtenäinen pääomatulojen verotus, samoin verotulojen lisääminen Viime vuosina useat maat ovat siirtyneet pääomatulojen suhteelliseen verotukseen

3 Pääomatulojen tasavero
Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn Optimiveroteorian mukaan tulee verottaa eri tavalla Perhevarallisuuden hajauttamisen ongelma Hallinnollisesti helppo Nimellisverotus, inflaation huomioon ottaminen Uusienkin instrumenttien yhtäläinen kohtelu Pääomatulojen verotus ja korkovähennys samalinjaisia Rajat ylittäviin pääomavirtoihin sopiva Osinkoverotuksessa on progressiivisuuden piirre Vuodesta 2015 lähtien 30% ja 33 %.

4 Korkotulot Kattavan, pääosin suhteellisen verotuksen piirissä
Korkotulojen lähdeverolaki - lähdeverotus on bruttoverotusta – aina 30 % Eräät korot verotetaan TVL:n mukaan yksityinen lainananto, ulkomailta saadut korot Lähdeverotus vain luonnollisiin henkilöihin ja kuolinpesiin Kansainväliset korot ovat erityisasemassa Korkotuloon ei usein kohdistu kustannuksia, mutta ehkä muita pääomatulolajin kustannuksia – TVL-korot ovat pääomatulolajin kokonaispotissa

5 Korkotulot ja korkomenot
Inflaation merkitys suuri Nimellistuotto 4 %, inflaatio 2 %, verokanta 60 % (64 %) Vastaavuusperiaate: korkomenojen vähennyskelpoisuus yrityksissä on laaja, yksityisillä rajallinen Muissa maissa on alikapitalisointisäännöksiä ja muita korkomenojen vähennyskelpoisuuden rajoituksia – uusi laki – sovelletaan vuodesta 2014 alkaen Veronalaisuuden ja vähennyskelpoisuuden vastaavuus ei useinkaan toteudu kansainvälisissä transaktioissa – korot pyritään vähentämään siinä maassa, missä vähennyskelpoisuus on suuri ja tulouttamaan maassa, jossa korot ovat verovapaita.

6 Vuokratulot Yleensä kiinteistöstä tai asunto-osakkeesta
Rahoitusvastikkeen vähennysoikeus on rajallista Vuokratuloon ei kohdistu inflaatiorasitetta Vuokrauskohdetta myytäessä inflaatiovoitto tulee verotetuksi Kiinteistövero kohdistuu vuokrauskohteeseen Vuokratulon ottaminen saattaa olla osinkotulon vaihtoehto Vuokralla asuminen on verotuksellisesti epäedullista. Verojärjestelmä tukee omassa asunnossa asumista. Keskinäinen ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö

7 Osingoista lyhyesti (v.2013)
Julkisesti noteerattu yhtiö: 85 % pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa Listaamaton yhtiö: 8 %:n ja euron säännöt. Voi olla pääomatuloa tai ansiotuloa. Verotus ansiotulona Muuttui vuoden 2014 alusta

8 Sijoitusrahastot Rahastoyhtiö hallinnoi omaisuusmassaa ja perii palkkioita Monenkertaisuuden välttämiseksi verovapaita subjekteja Osuudenomistajaa verotetaan pääomatulona tai luovutusvoittona Neutralitettipoikkeamat: - lykkääntymisetu - osinkoverotus Jos vaihdetaan rahastosta toiseen, toteutetaan verotus

9 Säästöhenkivakuutukset
Yksi sijoittamisen muoto Vakuutuksen tuotto pääomatuloa Pääoman palauttaminen ei ole veronalaista – verotetaan vasta pääoman palauttamisen jälkeen? Suuria omaisuusmassoja siirretty vakuutuksen muotoon – luovutusvoitto realisoituu tuloon vasta kun vakuutus nostetaan Läheisille perilliselle ilman tuloverotusta Perintöverossa helpotus euroa. Lahjaverohelpotus pois v. 2013


Lataa ppt "Verotuksen perusteet II PO-tulot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google