Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työ- ja elinkeinoelämän kehittämis- ja palvelutarpeiden ennakointi alueellisena yhteistyönä 13.2.2012 Työvoiman kysyntä ja osaamisen tarpeet hyvinvointitoimialalla.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työ- ja elinkeinoelämän kehittämis- ja palvelutarpeiden ennakointi alueellisena yhteistyönä 13.2.2012 Työvoiman kysyntä ja osaamisen tarpeet hyvinvointitoimialalla."— Esityksen transkriptio:

1 Työ- ja elinkeinoelämän kehittämis- ja palvelutarpeiden ennakointi alueellisena yhteistyönä 13.2.2012 Työvoiman kysyntä ja osaamisen tarpeet hyvinvointitoimialalla Kerttu Oikarinen Toimialajohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu

2 HYVINVOINTITOIMIALAN KEHITTÄMINEN (KOKO, Nieminen ym. 2011) Järkevästi hajautettu monituottajarakenne (Pesonen 2011) Osto- palvelut Kysyntä (julkinen) Asiakkaat OY 3. sektori Tmi 3. sektori 3.Sektori OY OYJ Tmi OYJ Oma tuotanto Palvelu- setelit Tarjonta Palveluohjaus Kilpailutus, hankintamenettely PARAS-hankkeen ajatuksena on varmistaa laadukkaiden palvelujen saatavuus uudistamalla kuntarakennetta, palvelurakennetta ja palveluiden tuotantotapoja ja organisointia. Korkeakoulujen TKI-toiminta mukaan

3 Missä vaiheessa Lapissa ollaan kuntauudistuksessa ja miten se vastaa SOTE- alan haasteisiin vai vastaako? (Lapin Kansa 12.2.) Onko asetettu rajoja kunnallisille palveluille? Miten hajautettu monituottajarakenne voi toimia asutuskeskusten ulkopuolella harvaan asutuilla seuduilla? Voidaanko varmistaa palvelutuotannon tarjoaminen haja-asutusalueilla, vaikka palvelujen järjestäminen kuntauudistuksessa keskitetään? Miten teknologiset etäpalvelut ovat käytössä? Miten yksityiset palvelun tuottajat ja 3. sektori ovat mukana? Miten oppilaitokset, erityisesti korkeakoulut ovat mukana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa? Olisiko voimavarojen yhdistämisestä hyötyä? ( vrt. korkeakoulujen innovaatio-ohjelma) MITEN TERVEYDEN- JA SOSIAALIHUOLLON ONGELMAT LAPISSA RATKAISTAAN?

4 Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus Ammattikorkeakoulututkinto Aloittaneet 2011 326 Työelämän tarve 240 Mitenna tulos220 Lapin esitys 2016 310 RAMK ja KTAMK Läpäisytavoite 70 %217 valmistuu (310) Jos läpäisy 90 %279 valmistuu (310) Lappiin sijoittuu n. 55 %119 (jos läpäisy 70 %) 153 (jos läpäisy 90 %) Työelämän tarve jää vajaaksi131 (70 %) 87 (90 %)

5 Miten Lappiin saadaan työllistetyksi enemmän ja voidaanko estää muuttoa etelään? Ovatko työpaikat vetovoimaisia? Ovatko palkat kilpailukykyisiä? Mitä muita etuja työn ohella Lappi voi tarjota? Pitääkö tehostaa markkinointia? Miten läpäisy amkeissa saadaan paremmaksi? Miten opintoja voidaan nopeuttaa? Voiko työelämä tulla mukaan? Miten opiskelijat saadaan harjoittelemaan pohjoisiin kuntiin? Miten SOTE-ala rekrytoi tulevaisuudessa? Lapin korkeakouluista valmistuneet työelämässä työnantajakysely 2011: Rekrytointitarpeet vuoteen 2014 mennessä (vastaajia 175, joista 57 % koulutuksen, sote-alan tai julkisen hallinnon alalta) Suorittava taso: vähenee (vastaajista 18 %), pysyy ennallaan (39 %), kasvaa hieman (42 %) Asiantuntijataso: vähenee (vastaajista 5 %) pysyy ennallaan (55 %), kasvaa (40 %) Johtotaso: vähenee (12 %), pysyy ennallaan (74 %), kasvaa (14 %) Uhkaako työvoimapula vai sijaispula koko Lapissa vai ainoastaan pohjoisissa kunnissa?

6 SAIRAANHOITAJIEN TILANNE SUOMESSA (Sairaanhoitajaliitto 2011) Sairaanhoitajista 70 % työskentelee perusterveydenhuollossa 30 % erikoissairaanhoidossa 8 % siirtyy alalta muihin tehtäviin Alalla työskentelyn vetovoimaisuus notkahtanut, suomalaiset sh:t ovat EU- maista kaikkein halukkaimpia vaihtamaan alaa Osaamisvaatimukset kasvavat ESH odottaa aivan erilaisia työntekijöitä kuin PTH ja yksityiset yritykset Potilasturvallisuusosaaminen korostuu Tietotekniikan ja tiedonhallinnan vaatimukset kasvavat Kliinisen osaamisen vaatimustaso kasvaa (vrt. laajennetut tehtäväkuvat, tehtäväsiirrot) Vanhustyön osaamisen erityispiirteiden hallinta Ennalta ehkäisevän työn ja terveyden edistämisen korostuminen Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisvaatimukset kasvavat Kielitaito ja monikulttuurinen osaaminen kasvavat Vastaanottotoiminnan osaaminen kasvaa myös ESH:ssa

7 HAASTEITA LAPIN KORKEAKOULUILLE (Työnantajakysely 2011) Koulutuksen antamat valmiudet Kemi-Tornion amk Rovaniemen amk Lapin yliopisto Kyky itsenäiseen työskentelyyn Tärk. 5,6 Valm. 4,2 5,4 4,4 5,5 4,7 Ryhmätyö- ym. sosiaaliset taidot * Tärk. 5,5 Valm. 4,5 5,5 4,5 5,5 4,7 Joustavuus ja sopeutumiskyky * Tärk. 5,4 Valm. 4,6 5,4 4,6 5,5 4,6 Ongelmanratkai- sutaidot * Tärk. 5,4 Valm. 4,1 5,3 4,2 5,4 4,4 Oman alan tehtävien käytännön taidot* Tärk. 5,1 Valm. 4,0 5,3 4,1 5,2 4,1 Tiedonhankinta- taidot Tärk. 5,3 Valm. 4,5 5,3 4,7 5,3 4,8 Viestintä suomen kielellä Tärk. 5,5 Valm. 4,8 5,3 4,7 5,5 4,9 6 = erittäin tärkeä/erinomaisesti, 5 = tärkeä /hyvin, 4 = melko tärkeä/melko hyvin * Tietoja ja taitoja, jotka voi oppia vasta työssä

8 Osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen opettaa reflektoimaan ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä!

9 KIITOS ! kerttu.oikarinen@ramk.fi Puh. 020 7985633


Lataa ppt "Työ- ja elinkeinoelämän kehittämis- ja palvelutarpeiden ennakointi alueellisena yhteistyönä 13.2.2012 Työvoiman kysyntä ja osaamisen tarpeet hyvinvointitoimialalla."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google