Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seminaarityön rakenteesta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seminaarityön rakenteesta"— Esityksen transkriptio:

1 Seminaarityön rakenteesta
(Kansikuva kirjasta B. Nijstad: Group Performance) Tuuli Anna Mähönen puh -> Kurssin blogisivu

2 Kertaus: seminaarityön perusrakenne
Kansilehti Sisällysluettelo Johdanto Sisältöluvut Loppupäätelmät Lähdeluettelo Rakenne voi joustaa työn tyypin mukaan: katsaus empiirisiin tutkimuksiin tietystä teoreettisesta tai soveltavasta kysymyksestä; teoreettinen pohdinta; eri teorioiden vertailu… Kirjoitusohjeet oppiaineen sivuilla:

3 Tarkemmin seminaarityön rakenteesta
RAKENNE Johdanto Aiheen esittely, lukijan motivointi Mitä ja miksi? Sisältöluvut Keskeiset käsitteet ja teoriat Empiirisiä tutkimusesimerkkejä Loppupäätelmät Yhteenvetoa, pohdintaa Toiveita yhteiseen keskusteluun ESIMERKIKSI Maahanmuutosta seuraa lisääntyvää ryhmienvälistä kontaktia. Kontaktihypoteesista on paljon tutkimusta, mutta entä asenteiden vaikutuksesta kontaktiin? Mitä ovat asenteet; Asenteiden ja käyttäytymisen välinen suhde eri teorioiden valossa (CH; TRA&TPB); Empiirisiä tutkimusesimerkkejä teorioiden tueksi/vastaan Mitä saatu selville; Mitä olisi tärkeää tutkia jatkossa; Mitkä ovat käytännön sovelluskohteet

4 Tiivistelmä (kandityön tekijät + muut kiinnostuneet)
TDK:n äidinkielen lehtorin toive: tiivistelmän teon harjoittelu jo kandivaiheessa (vaaditaan maisterivaiheessa) Seminaarityön tiivistelmästä käy esille käy selville seminaarityön tarkoitus ja tutkimuskysymys, kirjallisuuden pohjalta tehdyt päätelmät sekä tärkeimmät käytetyt lähteet Ohjeessa puhutaan myös menetelmistä ja tuloksista: koskee vasta graduvaihetta! Käytännössä 0,5-1 liuskaa sisällysluettelon jälkeen

5 Aiheesta tutkimuskysymykseen
Tavoitteena, että laajemmasta kiinnostuksenkohteesta ”suodatetaan” tiiviimpi tutkimuskysymys: työn rajaus Mallia rajaamiseen ja kysymyksenasetteluun kannattaa katsoa tieteellisistä artikkeleista ja sosiaalipsykologian (hyvistä) graduista -> seminaarityö on kuitenkin suppeampi Apukysymyksiä Mitä aiheesta jo tiedetään? Mihin aiheessa on perustellusti tärkeintä keskittyä? Miten käytännön kiinnostuksenkohteeni voi kääntää teorioiden kielelle? Mikä näkökulma aiheeseen olisi kiinnostavaa yhdistää? Esimerkkejä tutkimuskysymyksistä Onko ulkoryhmiin liitettävissä stereotypioissa totuuden siemen? Vaikuttavatko työntekijöiden arvot organisaatiomuutoksen hyväksymiseen? Miksi kontakti joskus parantaa, joskus huonontaa ryhmäsuhteita? Miten SIT ja KH täydentävät toisiaan ennakkoluuloisuutta selitettäessä?


Lataa ppt "Seminaarityön rakenteesta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google