Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

DIALOGI Dialogi on kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "DIALOGI Dialogi on kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua."— Esityksen transkriptio:

1 DIALOGI Dialogi on kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua.
(lähde: Dialogi on kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua.

2 1. Dialogi on merkityksen virtaa
Dialogi voidaan johtaa kreikan kielen sanoista ”dia” ja ”logos”. Logos tarkoittaa sanan merkitystä (sanan sisältöä tai ideaa), ja dia tarkoittaa kautta tai lävitse. Siten dia-logos tarkoittaa merkityksen tai ymmärryksen virtausta keskustelijoiden lävitse.

3 2. Dialogi on hyvää vuoropuhelua ja yhdessä ajattelua
Dialogi syntyy vastaanottamisen (kuuntelemisen) kautta – tai vieläkin pidemmälle vietynä: dialogi syntyy vastaamisen kautta. Tällöin on syntynyt kahden tai useamman ihmisen välille ajatusten vaihtoa ja yhdessä ajattelua

4 3. Dialogitaidot Dialogi edellyttää dialogitaitoja osallistujilta. Ilman dialogitaitoja keskustelusta voi tulla poteroihin vetäytynyttä väittelyä, ohi puhumista tai pinnallista keskustelua, joka ei tuota uusia oivalluksia tai joka turhauttaa.

5 3. Dialogitaidot 3.1 Kyky käsitellä omia tunteitaan
Ehkä keskeisin dialogin taito on kyky käsitellä omia tunteitaan.. Jos tällaista taitoa ei ole kehittynyt, keskustelija reagoi keskusteluun voimakkaasti tunteella ja provosoituu vahvasti, mikä ei edistä rakentavaa keskustelua.

6 3. Dialogitaidot 3.2 Kyky kuunnella
Tämä edellyttää harjoitettua taitoa hiljentää edes hetkeksi omat ajatuksensa siten, että voi tarkkaavaisesti kuunnella toista henkilöä. Ilman tätä taitoa ihminen herkästi kuulee omat ennakkoluulonsa sen sijaan, että kuulisi mitä toinen ihminen sanoo. Kuuntelun taitoon liittyy taito esittää tarkentavia ja toista ihmistä rohkaisevia kysymyksiä.

7 3. Dialogitaidot 3.3 Kyky puhua
Tarkoittaa kykyä esittää omia ajatuksiaan. Eduksi on puhua minä-muodossa, se edistää selkeyttä ja rehellistä ilmaisua, ts. puhua suoraan mitä ajattelee ja miksi. Puhumisen taitoon liittyy myös kyky ilmaista itsensä siten, että ei hyökkää, arvostele tai tuomitse muita.

8 4. Dialogi on systeemien kehittämisen ehto
Isoja systeemejä, kuten organisaatioita tai yhteiskuntaa, kehitettäessä dialogi on käytännössä ainoa mahdollisuus.

9 5. Dialogi edellyttää arvostusta
Arvostus rakentuu kyvystä tarkastella asiaa toisten näkökulmista ja hyväksyä ne subjektiivisesti tosina. Arvostus rakentuu myös ymmärryksestä, että jokaisella on yhtälainen oikeus osallistua.


Lataa ppt "DIALOGI Dialogi on kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google