Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

(Viitekehys: Suomi, Kotka)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "(Viitekehys: Suomi, Kotka)"— Esityksen transkriptio:

1 (Viitekehys: Suomi, Kotka)
Yhteiskuntavastuu Yksilön näkökulma (Viitekehys: Suomi, Kotka) Eija Enberg 1

2 ORGANISAATION VASTUULLINEN TOIMINTA
Kestävän kehityksen kolme vastuun osa-aluetta YHTEISKUNTAVASTUU TALOUS IHMISET YMPÄRISTÖ ORGANISAATION VASTUULLINEN TOIMINTA Eija Enberg 2

3 Taloudellinen vastuu Organisaation näkökulmasta = johtajan näkökulma
Taloudellinen hyvinvointi Resurssien riittävyys ja tehokas käyttö Yhteiskunnan hyvinvoint (miten hyödyttää yhteiskuntaa?) Verojen maksusta huolehtiminen Työpaikoista huolehtiminen Ei lahjontaa Sopimusten noudattaminen Ei korruptiota Taloudellisen eriarvoisuuden tasoittaminen Eija Enberg 3

4 Ympäristövastuu Organisaation näkökulmasta = johtajan näkökulma
Luonnonvarojen käyttön hillintä Ekosysteemien suojelu Puhtaan maaperän, vesden ja ilman suojelu Biodiversiteetin suojelu Ilmastomuutoksen hillintä Ei ympäristörikoksia /onnettomuuksia Toimiminen edelläkävijänä ja esimerkinnäyttäjänä Eija Enberg 4

5 Sosiaalinen vastuu Organisaation näkökulmasta = johtajan näkökulma
Ihmisikeudet Tasa-arvo Terveys Turvallisuus Hyvä henkilöstöpolitiikka Oikeudnmukainen palkka, eläke, sairausvakuutus, ym. Riittävä henkilöstömäärä ja oikein sijoitettuna Mahdollisuus edetä uralla > koulutus Hyvinvointi ja viihtyvyys Yhteiskunnan tukeminen (esim. Vapaaehtoistyö ja urheiluseurojen tukeminen) Ei lapsityövoimaa, ei epäeinhimillisiä työoloja Ei tueta epäoikeudenmukaista kauppapolitiikkaa Ei lahjontaa Kulttuurien tukeminen ja säilyttäminen Eija Enberg 5

6 Yksilön vastuun tasot:
Ihminen kasvaa vastuuseen vähitellen, jotkut eivät saavuta koskaan edes ensimmäistä tasoa Eija Enberg 6 6

7 Henkilökohtainen vastuu
Talous: Huolehtia riittävästä toimeentulosta koko elämänajan jaksolle (tulot ja menot tasapainossa) Huolehtia resurssien riittävyydestä joka tilanteessa (sairastuminen, työttömyys, vanhuus) Huolehtia verojen, sairaus-, eläke- ym. maksuista Ansiotulon hyvä hoitaminen niin, että se jatkuu tai paranee Lahjoitus kehitysmaille? Eija Enberg 7

8 Ympäristövastuu: Oman jalanjäljen tunteminen!
Lämmitys: lähellä asuminen, ei liiaan iso asunto (38m2/ henkilö), talo energiapihi, energiana uusiutuvia luonnonvaroja (bio, aurinko, maa, vesi, tuuli...) Ravinto: lähellä kasvatettua luomukasvisruokaa, ei teollisesti tuotettua ja pakastettua Liikkuminen:kävellen tai polkupyörällä, pitkät matkat junalla tai bussilla, kimppakyyti Energian säästäminen, jätteiden välttäminen ja lajittelu, materiaalien kierrätys, luonnon kunnioitus ja säästäminen, kemikaalien välttäminen Eija Enberg 8

9 Sosiaalinen vastuu: Omasta terveydestä huolehtiminen > muiden terveydestä huolehtiminen Omasta turvallisuudesta huolehtiminen > muiden turvallisuudesta huolehtiminen Ihmisikeuksien kunnioittaminen Tasa-arvoinen ajattelu ja kohtelu kaikilla tasoilla Omista tehtävistä huolehtiminen (kotona, työssä, yhteisössä, > muiden auttaminen /kannustaminen heidän tehtävissään) Kouluttautuminen > eteneminen uralla Oikeudnmukainen ja lojaali suhtautuminen toisiin Hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä huolehtiminen Yhteiskunnan tukeminen (esim. vapaaehtoistyö ja osallistuminen yhteisöllisiin tapahtumiin) Äänestäminen Ei osteta lapsityövoimalla tai epäeinhimillisissä työoloissa valmistettuja tuotteita Ei tueta epäoikeudenmukaista kauppapolitiikkaa (reilukauppa) Ei lahjontaa tai muitakaan laittomuuksia Kulttuurien tukeminen ja säilyttäminen > osallistuminen kulttuuritapahtumiin Eija Enberg 9


Lataa ppt "(Viitekehys: Suomi, Kotka)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google