Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Visual Search of Dynamic Scenes Event Types and the Role of Experience in Viewing Driving Situations Peter R. Chapman,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Visual Search of Dynamic Scenes Event Types and the Role of Experience in Viewing Driving Situations Peter R. Chapman,"— Esityksen transkriptio:

1 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Visual Search of Dynamic Scenes Event Types and the Role of Experience in Viewing Driving Situations Peter R. Chapman, Geoffrey Underwood

2 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Ajaminen ja kognitiiviset prosessit Hankalia tutkittavia - Samantapaiset käyttäytymismallit saattavat syntyä hyvin erilaisista kognitiivisista prosesseista Silmänliikkeet todettu hyödylliseksi mittausvälineeksi

3 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni The Driving Instructor’s Handbook: ”Kokeneiden kuljettajien silmänliikkeet ovat erittäin nopeita, liikkuen kiinnostavasta kohteesta toiseen, tarkastaen ja uudelleentarkastaen mahdollisia liikenteen riskipaikkoja.” Toteamus herättää useita teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä:

4 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Tutkimuskysymyksiä Käytännön tutkimuksissa osoitetut erot noviisien ja kokeneiden kuljettajien välillä? Erojen esiintyminen eri liikennetilanteissa? Eroja vain aivan noviiseihin verrattaessa? Riskitilanteen ja kiinnostavan tilanteen määrittely?

5 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Aiemmat tutkimushavainnot 1 Fiksaatiot lyhenevät ja silmänliikkeet lisääntyvät ympäristön monimutkaistuessa Mutka-ajo muuttaa silmänliikekuvioita Muutokset katseenkäytössä verrannollisia onnettomuusalttiuteen (Lisätutkimusta!)

6 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Aiemmat tutkimushavainnot 2 Kokeneilla kuljettajilla laajempia hakumenetelmiä Tuoreilla kuljettajilla korkeampi onnettomuusriski

7 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Faktorianalyysit Vaikuttavia tekijöitä liikennetilanteissa: - Tilanteen turvallisuus - Aluetyyppi (kaupunki / maalaisseutu) - Tienreunan laatu - Tiemerkinnät tai niiden puute - Ajotilanteen vaikeus

8 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Tämä tutkimus Noviiseja (ajokortti alle vuoden) 83 Kokeneita (ajokortti 5-10 vuotta) 29 Kokeneilla paljon korkeammat vuotuiset ajomäärät (14024ml vs. 4513ml) Noviiseilla korkeampi onnettomuusalttius (37% vs. 7%)

9 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Menetelmä 1 Satunnaisessa järjestyksessä 13 lyhyttä videota Pituus 22-64 sekuntia/filmi Satunnaisesti vaarallisia tilanteita Eri tietyyppejä ja tielläliikkujia Käyttäjien napinpainallukset tallennettiin

10 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Menetelmä 2 Videot Mpeg-muodossa Testattavat yhden metrin päässä monitorista -> 15 asteen näkökenttä SRI Dual Purkinje Generation 5.5 eye- tracker (Fourward Technologies) Testitilanne noin 20 min/henkilö

11 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Tulokset 1 Mitattuja arvoja: - Painikkeenpainallukset/tilanne/filmi - Reaktioaika - Keskimääräinen fiksaatioaika - Fiksaatiokohdat Fiksaatio: 0.25 asteen alueella 50ms

12 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Tulokset 2 Ryhmien välillä ei eroja väistöihin reagointiajassa tai painallusten määrässä Fiksaatioiden kestossa merkitsevä ero [F(1,44) = 4.86, p<0.05] ryhmien välillä Kokeneilla fiksaatioiden kesto lyhempi (399.7ms vs. 447.5ms) Muissa mittauksissa ei eroja ryhmien välillä

13 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Tulokset 3 Mitattiin myös tehtävien välisiä eroja - Sadan ms:n välein katseen kohde, nykyisen fiksaation kesto, edeltäneen sakkadin pituus Yllättävä havainto: Painallukset/s ja fiksaation kesto korreloivat voimakkaasti Tiettynä hetkenä äärimmäinen keskittyminen pidentää fiksaatiota!

14 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Tulokset 4 27 koehenkilön silmänliikedata jouduttiin hylkäämään kokonaan Kaikki tehtävät onnistuneesti suorittaneita lopulta vain 46 henkilöä Yleisimpiä syitä hylkäämiselle silmälasit ja piilolinssit Kokeneista kuljettajista menetettiin vähän dataa pääsyvaatimusten tähden

15 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Päätelmät 1 Tulokset fiksaatioiden kestosta ryhmien välillä vahvistavat aiempia tutkimuksia Nopeat fiksaatiot eivät kuitenkaan ainoa tapa liikenteessä selviytymiseen Ei eroja fiksaatiokohteissa/variansseissa Tarve ajoneuvon hallintaan saattaa vaikuttaa, tarvitsee tutkimusta!

16 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Päätelmät 2 Tutkijat löysivät puutteita omasta työstään - Mittausmenetelmät eivät aukottomia (esim. ongelma kun kuvassa kaksi mahdollista fiksaatiokohdetta samaan aikaan) - Ajotilanteiden analysointi vaatisi kunnollisen syntaksin

17 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Päätelmät 3 Eroja kuljettajaryhmien välillä varmasti on enemmänkin kuin tämä tutkimus paljasti Esimerkiksi eri tieolosuhteet vaikuttavat merkitsevästi

18 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Omat kommentit 1 Positiivista + Huolellinen kirjallisuuskartoitus edellisistä tutkimuksista + Perusteellisesti selostetut mittausmenetelmät ja laskentamallit + Hylätyt ja huonot mittaustulokset selitettiin avoimesti, laajasta otoksesta oli helppo karsia

19 Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Omat kommentit 2 Puutteita - Testihenkilöt eivät joutuneet käyttämään oikeita hallintalaitteita kokeissa - Videoiden katselu monitorista tuskin luo tunnetta aidosta liikennetilanteesta


Lataa ppt "Silmäseminaari 7.11.2000 - Sami Tyni Visual Search of Dynamic Scenes Event Types and the Role of Experience in Viewing Driving Situations Peter R. Chapman,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google