Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittelyvideo. Esittelyvideo Lapin AMK Opiskelijoita Henkilökuntaa 500.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esittelyvideo. Esittelyvideo Lapin AMK Opiskelijoita Henkilökuntaa 500."— Esityksen transkriptio:

1

2 Esittelyvideo

3 Lapin AMK Opiskelijoita 5 000 Henkilökuntaa 500

4 Toimipaikat Kemissä ja Torniossa
Meripuistokatu 26, Kemi Tietokatu 1, Kemi Kauppakatu 58, Tornio

5 Toimipaikat Rovaniemellä
Jokiväylä 11, Rovaniemi Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi AMKin suurimmassa toimipaikassa Rovaniemellä opiskelee xxx opiskelijaa. Liiketalouden, tekniikan ja terveysalan opetustilojen lisäksi alueella on hakutoimisto, opintotoimisto ja kansainvälisten asioiden toimisto. Rantavitikka on AMKin hallinnon pääpaikka. Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, Rovaniemi Lapin urheiluopisto Santa Sport on koulutus-, valmennus- ja harjoittelukeskus Rovaniemellä. Myös liikunta-alan AMK-opetus annetaan urheiluopiston tiloissa. Viirinkangas, Viirinkankaantie 1, Rovaniemi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) kokoaa yhteen matkailualan osaamisen Lapin matkailuopistosta, Lapin yliopistosta ja Lapin ammattikorkeakoulusta. MTI:ssä opiskelee 466 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK-opiskelijan lisäksi 510 ammattiopisto- ja 183 yliopisto-opiskelijaa. Viirinkankaantie 1:ssä on myös luonnonvara- ja ympäristöalan opetustilat. Hiihtomajantie 2, Rovaniemi Viirinkankaantie 1, Rovaniemi

6 Koulutusalat Kulttuuriala • Tornio
Luonnonvara- ja ympäristöala • Rovaniemi Matkailu-, ravitsemis- ja talousala • Rovaniemi Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala • Kemi ja Rovaniemi Tekniikan ja liikenteen ala • Kemi ja Rovaniemi Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala • Rovaniemi ja Tornio

7 Opiskelu ammattikorkeakoulussa
AMK-tutkinnot 3,5 – 4 vuotta Opiskella voi Päiväopintoina = opiskelu päivisin Monimuoto-opintoina = opiskelu verkossa, iltaisin ja viikonloppuisin Kansainvälisinä Bachelor-tutkintoina = opiskelu englanninkielellä AMK-tutkinnon jälkeen voi jatkaa ylempään AMK-tutkintoon tai yliopistotutkintoon Ammattikorkeakoulusta valmistuu asiantuntijoita työelämän kehittämistehtäviin. Valmistuttuasi olet ammattilainen, jolla on sekä kirjatietoa että käytännön osaamista. Tutkintojen rakenne: Perusopinnot: korkeatasoiset teoreettiset ja viestinnälliset valmiudet Ammattiopinnot: ammattiteoreettiset ja –taidolliset opinnot Työharjoittelu: ammattilan tehtävät todellisessa työympäristössä Opinnäytetyö: tietojen ja taitojen soveltaminen käytännön asiantuntijatehtävissä

8 Kulttuuriala Kuvataiteilija (AMK) • Tornio
240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Opiskelijat tuovat valintakokeeseen työnäytekansion. Työnäytekansion ohjeistus julkaistaan internetsivulla Aikamme kuvantekokeinojen perusteet, nykytaiteen sekä kuvankäytön monimuotoiset ilmiöt muodostavat koulutuksen rungon. Koulutus painottuu digitaaliseen kuvaan, sen luomiseen ja sovellutuksiin erilaisissa tehtävissä. Tavoitteenamme on hyödyntää kuvaosaamista nykyisissä kuvatuotannoissa ja yhteyksissä, joissa käytetään kuvaa tai joissa kuvan käyttö lisääntyy. Valmistuttuaan kuvataiteilijat työllistyvät mm. yritysviestinnän ja mainostoimistojen kuvataidetehtäviin, valokuvaukseen ja lehtivalokuvaukseen, näyttely- ja teatteritoimintaan, kulttuuritapahtumiin, alan ammattiaineiden opetustehtäviin (esim. valokuvauksen, animaation jne. opettajina). Kuvataiteilijat toimivat usein itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työtehtävät ovat tällöin toimeksiantoja.

9 Luonnonvara- ja ympäristöala
Metsätalousinsinööri (AMK) • Rovaniemi Agrologi (AMK) • Rovaniemi 240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus Metsätalous / metsätalousinsinööri Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Aikuiskoulutukseen ei ole valintakoetta Valmistuttuasi voit työskennellä metsä- ja ympäristöalan yrityksissä ja organisaatioissa. Työsi voi olla metsänomistajien neuvontaa, metsien hoidon ja käytön suunnittelua, puunhankinnan suunnittelua ja organisointia tai luonnon virkistyskäytön suunnittelua ja toteutuksen ohjausta. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden toimia esim. itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä, metsäasiantuntijana tai ulkomaisissa projektitehtävissä. Maaseutuelinkeinot / Agrologi Valinnaisten ammattiopintojen aikana voit suuntautua porotalouteen, luontoperustaiseen yritystoimintaan (mm. luonnontuoteala, matkailu, green care), paikkatietoon tai alueiden käytön suunnitteluun. Tutkinto ja koulutus antavat valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä, erilaisissa asiantuntija-, opetus- ja kehittämistehtävissä eri organisaatioissa ja liike-elämässä.

10 Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely • Tornio Kansainväliseen myynti ja markkinointi (kansainvälisen kaupan tradenomi) Yritystoiminta (yritystradenomi) 210 op • 3,5 vuotta • Monimuotokoulutus Tradenomi (AMK), liiketalous • Rovaniemi ja Tornio Myynti ja markkinointi (markkinointitradenomi) Taloushallinto (laskentatradenomi) 210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus Liiketalous: Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Osan opinnoista opiskelet englanniksi . Osan opinnoista ja työharjoittelun voit halutessasi tehdä ulkomailla. Rovaniemellä voit oman valintasi mukaan syventää osaamistasi joko myynnissä ja markkinoinnissa tai taloushallinnossa. Torniossa voit erikoistua kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin, yritystoiminnan logistiikkaan tai yrittäjäksi. Tradenomina voi ammattinimikkeesi voi olla esim. markkinointisuunnittelija, asiakkuuspäällikkö, palvelupäällikkö, myyntineuvottelija, kirjanpitäjä, laskenta-assistentti, laskentapäällikkö, projektiasiantuntija, kouluttaja, hallintosuunnittelija, yrittäjä, myyntiassistentti, markkinointipäällikkö, vientiassistentti, tuontiassistentti, vientipäällikkö, ostopäällikkö, kuljetuspäällikkö, varastopäällikkö, huolitsija tai johdon assistentti. Tietojenkäsittely IT-tradenomin koulutus antaa sinulle mahdollisuuden vaihtaa alaa tai täydentää osaamistasi toimiaksesi oman alasi asiantuntijana tietojärjestelmähankkeissa. Opinnot antavat valmiudet työskennellä tietojärjestelmien suunnittelu- ja toteutustehtävissä tai vaikkapa itsenäisenä yrittäjänä. Tietojenkäsittelyn opinnot perehdyttävät sinut ohjelmistokehityksen eri vaiheisiin ja koostuvat asiakaslähtöisistä organisaation toimintaa tukevista projekteista.

11 Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto
Bachelor of Business Administration • Rovaniemi Tradenomi (AMK), International Business Bachelor of Business Administration • Tornio Tradenomi (AMK), Business Information Technology 210 op • 3,5 vuotta

12 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Restonomi (AMK) • Rovaniemi 210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus Bachelor of Hospitality Management • Rovaniemi Restonomi (AMK), Tourism 210 op • 3,5 vuotta Restonomi Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Restonomiopinnot antavat laajan ammattiosaamisen matkailu- hotelli- ja ravitsemisalan esimies-, johtamis- ja asiantuntijatehtäviin. Ala on merkittävä työllistäjä, ja alan ennakoidaan edelleen kasvavan. Restonomi työskentelee mm. seuraavilla ammattinimikkeillä: matkailuneuvoja, markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö tai -assistentti, vastaanottopäällikkö, hotellipäällikkö, ravintolapäällikkö, palvelupäällikkö, kokous/kongressipäällikkö, tapahtumakoordinaattori, toiminnanjohtaja, projektipäällikkö/koordinaattori ja yrittäjä. Voit opiskella restonomiksi myös monikulttuurisessa ryhmässä englannin kielellä.

13 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Geronomi (AMK) • Kemi 210 op • 3,5 vuotta • Monimuotokoulutus Terveydenhoitaja (AMK) • Kemi ja Rovaniemi 240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus Sairaanhoitaja (AMK) • Kemi ja Rovaniemi 210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus Bachelor of Health Care, Sairaanhoitaja (AMK) • Kemi 210 op • 3,5 vuotta Terveydenhoitajakoulutus Yksipäiväiseen valintakokeeseen kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Terveydenhoitajan tutkinnon suorittamalla saat samalla sairaanhoitajan pätevyyden. Terveydenhoitajat työskentelevät terveydenhuollon eri alueilla julkisen tai yksityisen työnantajan palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä, järjestöissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tuleva työpaikkasi voi olla neuvolassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, kotihoidossa, lääkäriasemilla, koulutus- ja projektitehtävissä, järjestöissä, itsenäisenä yrittäjänä tai kansainvälisissä tehtävissä. Sairaanhoitajakoulutus Viimeisen puolen vuoden aikana opinnoissa voit valita vaihtoehtoisista ammattiopinnoista joko sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön tai psykiatrisen hoitotyön. Sairaanhoitajat työllistyvät hyvin ja palkkauskin on nykyään hyvä. Työpaikkasi voi olla vuodeosastoilla, poliklinikoilla, teho- tai leikkausosastoilla, kotihoidossa, erilaisissa kuntoutus- ja hoitokodeissa, lääkäriasemilla, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävissä tai kansainvälisissä tehtävissä. Voit opiskella sairaanhoitajaksi myös monikulttuurisessa ryhmässä englannin kielellä. Vanhustyönkoulutus Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Geronomit työskentelevät seniori- ja vanhustyön ohjaus-, asiantuntija-, koordinointi-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Työpaikkana voivat olla kuntoutusyksiköt, kotihoito, palvelutalot, vanhainkodit, järjestöt, projektit ja hoiva- ja hoitopalveluyrittäjyys.

14 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Sosionomi (AMK) Kemi • 210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus Rovaniemi • 210 op • 3,5 vuotta • Monimuotokoulutus Terveydenhoitajakoulutus Yksipäiväiseen valintakokeeseen kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Terveydenhoitajan tutkinnon suorittamalla saat samalla sairaanhoitajan pätevyyden. Terveydenhoitajat työskentelevät terveydenhuollon eri alueilla julkisen tai yksityisen työnantajan palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä, järjestöissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tuleva työpaikkasi voi olla neuvolassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, kotihoidossa, lääkäriasemilla, koulutus- ja projektitehtävissä, järjestöissä, itsenäisenä yrittäjänä tai kansainvälisissä tehtävissä. Sairaanhoitajakoulutus Viimeisen puolen vuoden aikana opinnoissa voit valita vaihtoehtoisista ammattiopinnoista joko sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön tai psykiatrisen hoitotyön. Sairaanhoitajat työllistyvät hyvin ja palkkauskin on nykyään hyvä. Työpaikkasi voi olla vuodeosastoilla, poliklinikoilla, teho- tai leikkausosastoilla, kotihoidossa, erilaisissa kuntoutus- ja hoitokodeissa, lääkäriasemilla, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävissä tai kansainvälisissä tehtävissä. Voit opiskella sairaanhoitajaksi myös monikulttuurisessa ryhmässä englannin kielellä. Vanhustyönkoulutus Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Geronomit työskentelevät seniori- ja vanhustyön ohjaus-, asiantuntija-, koordinointi-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Työpaikkana voivat olla kuntoutusyksiköt, kotihoito, palvelutalot, vanhainkodit, järjestöt, projektit ja hoiva- ja hoitopalveluyrittäjyys.

15 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Fysioterapeutti (AMK) • Rovaniemi 210 op • 3,5 vuotta • Päiväkoulutus Liikunnanohjaaja (AMK) • Rovaniemi Terveydenhoitajakoulutus Yksipäiväiseen valintakokeeseen kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Terveydenhoitajan tutkinnon suorittamalla saat samalla sairaanhoitajan pätevyyden. Terveydenhoitajat työskentelevät terveydenhuollon eri alueilla julkisen tai yksityisen työnantajan palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä, järjestöissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tuleva työpaikkasi voi olla neuvolassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, kotihoidossa, lääkäriasemilla, koulutus- ja projektitehtävissä, järjestöissä, itsenäisenä yrittäjänä tai kansainvälisissä tehtävissä. Sairaanhoitajakoulutus Viimeisen puolen vuoden aikana opinnoissa voit valita vaihtoehtoisista ammattiopinnoista joko sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perioperatiivisen ja akuuttihoitotyön tai psykiatrisen hoitotyön. Sairaanhoitajat työllistyvät hyvin ja palkkauskin on nykyään hyvä. Työpaikkasi voi olla vuodeosastoilla, poliklinikoilla, teho- tai leikkausosastoilla, kotihoidossa, erilaisissa kuntoutus- ja hoitokodeissa, lääkäriasemilla, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävissä tai kansainvälisissä tehtävissä. Voit opiskella sairaanhoitajaksi myös monikulttuurisessa ryhmässä englannin kielellä. Vanhustyönkoulutus Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Geronomit työskentelevät seniori- ja vanhustyön ohjaus-, asiantuntija-, koordinointi-, kehittämis- ja esimiestehtävissä. Työpaikkana voivat olla kuntoutusyksiköt, kotihoito, palvelutalot, vanhainkodit, järjestöt, projektit ja hoiva- ja hoitopalveluyrittäjyys.

16 Tekniikan ja liikenteen ala
Insinööri (AMK), Konetekniikka • Kemi Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka • Kemi 240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus Kone- ja tuotantotekniikka Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kone- ja tuotantotekniikan opinnoissa saat hyvät ammatilliset tiedot ja taidot teollisuudessa käytettävien laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, kunnossapitoon ja kustannuslaskentaan. Opintojen aikana voit suuntautua joko konetekniikkaan, jolloin saat hyvät valmiudet toimia konealan suunnittelu-, markkinointi- ja opetustehtävissä, tuotantotekniikkaan, jossa saat perustaidot koneiden, laitteiden ja prosessiteollisuuden tuotteiden tuotannosta, tai kaivostekniikkaan, jossa suuntaudut kaivannaisalan insinööritehtäviin. Halutessasi voit valita toisen vuoden jälkeen tuotantopainotteisen suuntautumisvaihtoehdon, jossa työharjoittelun osuus opinnoista on tavanomaista suurempi. Valmistuvat insinöörit toimivat konealan tuotanto-, käyttö-, kunnossapito- ja opetustehtävissä sekä yksityisyrittäjinä. Insinöörit osallistuvat yrityksissä laskenta- ja suunnittelutöihin tai työskentelevät johtotehtävissä. Yleensä he toimivat töihin osallistuvina työryhmien tai projektien vetäjinä Rakennustekniikka Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat Rakennustekniikan insinöörit (AMK) suunnittelevat ja rakentavat asuinrakennukset, teollisuusrakennukset, tiet ja kadut sekä vesi- ja jätehuollon koti- ja ulkomailla. Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia. Erityisesti korostuvat talo-, energia- ja tuotantotekniikan vaatimukset. Rakennustekniikan opinnoissa voit suuntautua talonrakentamiseen, infrarakentamiseen tai talo- ja energiatekniikkaan. Valmistuttuasi voit työskennellä asiantuntija-, johtamis-, projektivienti-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Maanmittaustekniikka Koulutus antaa valintojesi mukaan kelpoisuuden mm. kaavanlaatijan ja toimitusinsinöörin tehtäviin. Koulutuksella saat myös ammattitaidon kiinteistöinsinöörin tehtävien hoitamiseen. Voit työskennellä myös kiinteistöarviointiin, yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Maanmittausinsinöörit toimivat valtion ja kuntien organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä ja yrittäjinä. Alan ammattinimikkeitä ovat mm. toimitusinsinööri, kaavoittaja, kartastoinsinööri, paikkatietoinsinööri ja myynti- tai projektipäällikkö.

17 Tekniikan ja liikenteen ala
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka • Rovaniemi 240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka • Rovaniemi 240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus Kone- ja tuotantotekniikka Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kone- ja tuotantotekniikan opinnoissa saat hyvät ammatilliset tiedot ja taidot teollisuudessa käytettävien laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, kunnossapitoon ja kustannuslaskentaan. Opintojen aikana voit suuntautua joko konetekniikkaan, jolloin saat hyvät valmiudet toimia konealan suunnittelu-, markkinointi- ja opetustehtävissä, tuotantotekniikkaan, jossa saat perustaidot koneiden, laitteiden ja prosessiteollisuuden tuotteiden tuotannosta, tai kaivostekniikkaan, jossa suuntaudut kaivannaisalan insinööritehtäviin. Halutessasi voit valita toisen vuoden jälkeen tuotantopainotteisen suuntautumisvaihtoehdon, jossa työharjoittelun osuus opinnoista on tavanomaista suurempi. Valmistuvat insinöörit toimivat konealan tuotanto-, käyttö-, kunnossapito- ja opetustehtävissä sekä yksityisyrittäjinä. Insinöörit osallistuvat yrityksissä laskenta- ja suunnittelutöihin tai työskentelevät johtotehtävissä. Yleensä he toimivat töihin osallistuvina työryhmien tai projektien vetäjinä Rakennustekniikka Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat Rakennustekniikan insinöörit (AMK) suunnittelevat ja rakentavat asuinrakennukset, teollisuusrakennukset, tiet ja kadut sekä vesi- ja jätehuollon koti- ja ulkomailla. Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia. Erityisesti korostuvat talo-, energia- ja tuotantotekniikan vaatimukset. Rakennustekniikan opinnoissa voit suuntautua talonrakentamiseen, infrarakentamiseen tai talo- ja energiatekniikkaan. Valmistuttuasi voit työskennellä asiantuntija-, johtamis-, projektivienti-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Maanmittaustekniikka Koulutus antaa valintojesi mukaan kelpoisuuden mm. kaavanlaatijan ja toimitusinsinöörin tehtäviin. Koulutuksella saat myös ammattitaidon kiinteistöinsinöörin tehtävien hoitamiseen. Voit työskennellä myös kiinteistöarviointiin, yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Maanmittausinsinöörit toimivat valtion ja kuntien organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä ja yrittäjinä. Alan ammattinimikkeitä ovat mm. toimitusinsinööri, kaavoittaja, kartastoinsinööri, paikkatietoinsinööri ja myynti- tai projektipäällikkö.

18 Tekniikan ja liikenteen ala
Insinööri (AMK), Maanmittaustekniikka • Rovaniemi 240 op • 4 vuotta • Päiväkoulutus ja monimuotokoulutus Kone- ja tuotantotekniikka Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Kone- ja tuotantotekniikan opinnoissa saat hyvät ammatilliset tiedot ja taidot teollisuudessa käytettävien laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen, kunnossapitoon ja kustannuslaskentaan. Opintojen aikana voit suuntautua joko konetekniikkaan, jolloin saat hyvät valmiudet toimia konealan suunnittelu-, markkinointi- ja opetustehtävissä, tuotantotekniikkaan, jossa saat perustaidot koneiden, laitteiden ja prosessiteollisuuden tuotteiden tuotannosta, tai kaivostekniikkaan, jossa suuntaudut kaivannaisalan insinööritehtäviin. Halutessasi voit valita toisen vuoden jälkeen tuotantopainotteisen suuntautumisvaihtoehdon, jossa työharjoittelun osuus opinnoista on tavanomaista suurempi. Valmistuvat insinöörit toimivat konealan tuotanto-, käyttö-, kunnossapito- ja opetustehtävissä sekä yksityisyrittäjinä. Insinöörit osallistuvat yrityksissä laskenta- ja suunnittelutöihin tai työskentelevät johtotehtävissä. Yleensä he toimivat töihin osallistuvina työryhmien tai projektien vetäjinä Rakennustekniikka Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat Rakennustekniikan insinöörit (AMK) suunnittelevat ja rakentavat asuinrakennukset, teollisuusrakennukset, tiet ja kadut sekä vesi- ja jätehuollon koti- ja ulkomailla. Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia. Erityisesti korostuvat talo-, energia- ja tuotantotekniikan vaatimukset. Rakennustekniikan opinnoissa voit suuntautua talonrakentamiseen, infrarakentamiseen tai talo- ja energiatekniikkaan. Valmistuttuasi voit työskennellä asiantuntija-, johtamis-, projektivienti-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Maanmittaustekniikka Koulutus antaa valintojesi mukaan kelpoisuuden mm. kaavanlaatijan ja toimitusinsinöörin tehtäviin. Koulutuksella saat myös ammattitaidon kiinteistöinsinöörin tehtävien hoitamiseen. Voit työskennellä myös kiinteistöarviointiin, yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Maanmittausinsinöörit toimivat valtion ja kuntien organisaatioissa, yksityisissä yrityksissä ja yrittäjinä. Alan ammattinimikkeitä ovat mm. toimitusinsinööri, kaavoittaja, kartastoinsinööri, paikkatietoinsinööri ja myynti- tai projektipäällikkö.

19 Harjoittelu Kuuluu kaikkiin AMK-tutkintoihin
Suoritetaan yhdessä tai useammassa jaksossa Mahdollisuus soveltaa opittua käytäntöön ja tutustua erilaisiin työmenetelmiin Antaa realistisen kuvan alan työtehtävistä Mahdollisuus saada oman alan työkokemusta ja luoda suhteita tulevaisuuden työnantajiin Opiskelija hyötyy harjoittelusta monin tavoin Opiskelijalle harjoittelu on mahdollisuus soveltaa oppimaansa käytäntöön, tutustua alansa erilaisiin työmenetelmiin, teknisiin toteutuksiin ja hyviin käytäntöihin. Hyvä harjoittelujakso parantaa opiskelijan opiskelumotivaatiota ja antaa realistista kuvaa siitä, millaisia työtehtäviä kyseisellä alalla on. Erityisesti pienemmissä yrityksissä harjoittelujaksot antavat näkyvyyttä myös yrittäjyyteen ja yrittäjän arjessa tarvittaviin taitoihin. Opiskelijat hakevat itse harjoittelupaikkansa ja saavat näin arvokasta kokemusta tulevaa työnhakua varten. Toimiminen työyhteisön jäsenenä harjaannuttaa sosiaalisia taitoja sekä tiimityö- ja esiintymistaitoja. Harjoittelun kautta opiskelijat luovat suhteita tulevaisuuden työnantajiin. Harjoittelu avaa myös mahdollisuuksia kesätyöhön tai muihin sijaisuuksiin jo opintojen aikana. Optimaalisessa tapauksessa harjoittelu johtaa myös opinnäytetyön tekemiseen ja jopa työllistymiseen samalle työnantajalle. Harjoittelun laajuus ammattikorkeakouluissa on opintopistettä. Yhdellä opintopisteellä tarkoitetaan keskimääräistä 27 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Harjoittelu voi tapahtua useammassa jaksossa.

20 Yhteistyöprojektit työelämän kanssa
Osana opintoja tehtäviä projektiluontoisia toimeksiantoja Työelämäyhteistyö tarjoaa oppimiskokemuksia käytännön tekemisen kautta ja mahdollisuuden soveltaa opittua teoriaa käytäntöön mahdollisuuden kehittää tutkimustyö- ja projektityöskentelytaitoja työkokemuksen myötä paremmat työllistymismahdollisuudet mahdollisuuden verkostoitua potentiaalisten työnantajien kanssa Esimerkki: Liiketalouden tradenomiopiskelijat toteuttavat osana markkinoinnin opintojaan yritysten markkinoinnin kehittämiseen liittyviä toimeksiantoja.

21 Opinnäytetyö Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö (noin 3 kk) Opinnäytetyöt ovat erilaisia käytännön työelämän selvitys-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä Opinnäytetyö tehdään aiheesta, joka liittyy opiskelijan koulutusohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon sekä lähtee työelämän tarpeista Opinnäytetyön aiheen hyväksyy koulutuksen vastaava opettaja Työlle nimetään aina ohjaaja, joka opastaa opinnäytetyön tekemisessä ja ohjaa sitä

22 Ylempi AMK -tutkinto Matkailuala • Rovaniemi Sosiaaliala • Kemi
Teknologiaosaamisen johtaminen • Kemi ja Rovaniemi Työelämän kehittäminen ja esimiestyö • Kemi ja Rovaniemi Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen • Rovaniemi International Business Management • Tornio

23 Avoin AMK

24 Avoin ammattikorkeakoulu
AMK -tutkintoon ja ylempään AMK -tutkintoon kuuluvia opintoja Järjestetään Kemissä, Rovaniemellä, Torniossa Opintoja voi suorittaa kaikki iästä ja koulutustaustasta huolimatta Tarjolla yksittäisiä opintojaksoja ja laajempia opintokokonaisuuksia, erillisiä avoimen opintojaksoja ja opintoja perusopetukseen integroiduissa ryhmissä Polkuna ammattikorkeakoulututkintoon!

25 Kansainvälisyys osana opintoja

26 Kansainvälisyys osana ammattikorkeakouluopintoja
Kansainvälinen toiminta näkyy Lapin AMKissa opiskelija- ja harjoittelijavaihtoina opettaja- ja asiantuntijavaihtoina vieraskielisenä opetuksena kansainvälisinä projekteina konferensseina teemapäivinä vierailijoina Kaikilla Lapin AMKin opiskelijoilla on mahdollisuudet lähteä opiskelu- ja harjoitteluvaihtoon opintojen aikana Vaihtoja tuetaan erilaisin apurahoin

27 Hakeminen

28 Yhteishaku syksyllä 2015 käynnistyviin koulutuksiin
Englanninkieliset AMK-tutkinnot 7.1.– Suomenkieliset AMK-tutkinnot 17.3.– Hakeminen:

29 Kevään aikataulu

30 Syksyn aikataulu

31 Syksyllä 2015 käynnistyvät tutkintokoulutukset
AMK-tutkinto päiväopintoina AMK-tutkinto verkko-/monimuoto-opintoina AMK-tutkinto päiväopintoina englannin kielellä Ylempi AMK-tutkinto Agrologi x Fysioterapeutti Gernonomi Insinööri Kuvataiteilija Liikunnanohjaaja Metsätalousinsinööri Restonomi Sairaanhoitaja Sosionomi Terveydenhoitaja Tradenomi

32 Lapin ammattikorkeakoulu
lapinamk LapinAMK Lapin AMK

33

34


Lataa ppt "Esittelyvideo. Esittelyvideo Lapin AMK Opiskelijoita Henkilökuntaa 500."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google