Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT"— Esityksen transkriptio:

1 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT
Koulutusrakenne YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti YLEMMÄT KORKEAKOULU-TUTKINNOT (2-3 v.) maisteri ALEMMAT KORKEAKOULU-TUTKINNOT (3-3.5 v.) kandidaatti YLEMMÄT AMMATTI-KORKEAKORKEAKOULU-TUTKINNOT (1-3 v.) AMMATTIKORKEAKOULU-TUTKINNOT ( v.) LUKIOKOULUTUS YO-TUTKINTO AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT

2 Opinnoista teoriaopinnot liitetään käytäntöön harjoittelut
kehittämistehtävät projektit opinnäytetyöt opiskelija voi valita opintoja usealta eri koulutusalalta opiskelija voi lähteä opiskelemaan ulkomaille yhteistyökorkeakouluun tai harjoitteluun jatko-opintoina ylempi ammattikorkeakoulututkinto vähintään 3 vuoden työkokemuksen jälkeen rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon esim. sairaanhoitaja (ylempi AMK)

3 Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opintojen rakenne Opintojen laajuus on 210 opistopistettä (3,5 vuotta) tai 240 opintopistettä (4 vuotta). Muutamassa koulutusohjelmassa laajuus on 270 opintopistettä (4,5 vuotta) 210 op rakenne: Opinnäytetyö 15 op Harjoittelu 30 op Vapaasti valittavat opinnot op Ammatti-opinnot 90 op Perus-opinnot 60 op

4 Ammattikorkeakoulut Suomessa
* = toimintaa ympäri Suomea Lapin amk Oulun seudun amk Kajaanin amk Centria amk * Savonia-amk Novia yh Jyväskylän amk Vaasan amk Karelia-amk Seinäjoen amk Mikkelin amk Tampereen amk Lahden amk Hämeen amk Saimaan amk Satakunnan amk Humanistinen amk * Diakonia amk * Kymenlaakson amk Turun amk HAAGA-HELIA amk Poliisi amk Metropolia amk Högskolan på Åland Laurea-amk Arcada-Nylands svenska yh

5 Koulutusalat 8 koulutus-alaa Poliisi- AMK Humanistinen ja kasvatusala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kulttuuriala 8 koulutus-alaa Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Luonnontieteiden ala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

6 Humanistinen ja kasvatusala
Koulutusohjelmat: Tutkintonimikkeet: Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko 210 op Yhteisöpedagogi (AMK) Viittomakielen tulkin ko op Viittomakielen-tulkki (AMK) työkenttä on laaja sekä jatkuvasti muuttuva työ on ensi sijassa ihmissuhde- ja vuorovaikutustyötä yhteisöissä edellytetään suvaitsevaisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, tutkivaa työotetta, hyvää kielitaitoa, ohjaus- ja organisointiosaamista sekä laajaa yhteiskunnallista ja kulttuurista yleissivistystä

7 Kulttuuriala Konservaattori (AMK) Kulttuurituottaja (AMK)
Esittävän taiteen ko Tanssinopettaja (AMK), Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) 240 op Konservaattori (AMK) Konservoinnin ko 240 op Kulttuurituotannon ko Kulttuurituottaja (AMK) 240 op Kuvataiteen ko Kuvataitelija (AMK) 240 op Muotoilun ko 240 op Artenomi (AMK), Muotoilija (AMK) Musiikin ko Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK) 270 op Ohjaustoiminnan ko Artenomi (AMK) 240 op Pop/jazz-musiikin ko Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK) 270 op Restauroinnin ko Artenomi (AMK) 240 op Tanssinopettajan ko Tanssinopettaja (AMK) 210 op Vaatetusalan ko Vestonomi (AMK) 240 op Viestinnän ko Medianomi (AMK) 240 op Kirjasto- ja tietopalvelun ko Tradenomi 210 op

8 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
Luonnontieteiden ala Koulutusohjelmat: Tutkintonimikkeet: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tradenomi 210 op antaa valmiudet toimia tietoteollisuuden asiantuntijatehtävissä tyypillistä opiskelulle on käytännönläheisyys ja kiinteät suhteet työelämään kansainvälisyys on osa alan opiskelua ja opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomaisessa korkeakoulussa tai työharjoittelu ulkomailla

9 Luonnonvara- ja ympäristöala
Koulutusohjelmat: Tutkintonimikkeet: Ympäristö-suunnittelija (AMK) Kestävän kehityksen ko 240 op Maaseutuelinkeinojen ko Agrologi (AMK) Metsä- ja puutalouden-markkinoinnin ko 240 op Metsätalous-insinööri (AMK) Metsätalouden ko 240 op Puutarhatalouden ko Hortonomi (AMK) 240 op Maisemasuunnittelun ko

10 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Koulutusohjelmat: Tutkintonimike: Hotelli- ja ravintola-alan ko Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko Restonomi (AMK) Matkailun ko 210 op Matkailun liikkeenjohdon ko Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko Koulutusohjelmat ovat sisällöltään osittain päällekkäisiä. Sisältö painottuu eri tavoin ammattikorkeakouluittain.

11 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Kauneudenhoitoalan ko Estenomi (AMK) Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 210 op 210 op Liikunnan ja vapaa- ajan ko Naprapatian ko Naprapaatti (AMK) Liikunnan-ohjaaja (AMK) 210 op 240 op Apuvälinetekniikan ko Optometrian ko Apuväline-teknikko (AMK) Optometristi (AMK) 210 op 210 op Bioanalytiikan ko Osteopatian ko Bioanalyytikko (AMK) Osteopaatti (AMK) 210 op 240 op Ensihoidon ko Radiografian ja sädehoidon ko Ensihoitaja (AMK) Röntgenhoitaja(AMK) 210 op 240 op Fysioterapian ko Rikosseuraamusalan ko Fysioterapeutti (AMK) Sosionomi (AMK) 210 op Hammastekniikan ko Sosiaalialan ko Hammas-teknikko (AMK) Sosionomi (AMK) 210 op 210 op Jalkaterapian ko Suun terveyden- huollon ko Jalkaterapeutti (AMK) Suuhygienisti (AMK) 210 op 210 op Hoitotyön ko Toimintaterapian ko Kätilö (AMK) Sairaanhoitaja (AMK) Terveyden-hoitaja (AMK) Toimintatera-peutti (AMK) 210 op Kätilö 270 op Sairaanhoitaja 210 op Terveydenhoitaja 240 op Vanhustyön ko Geronomi (AMK) 210 op

12 Tekniikan ja liikenteen ala
Merikapteeni (AMK) Laboratorio-analyytikko(AMK) 210 op Merenkulun ko Laboratorio-alan ko 270 op Insinööri (AMK) 240 op Puutekniikan ko Auto- ja kuljetus-tekniikan ko Maanmittaustekniikan ko Rakennustekniikan ko Automaatiotekniikan ko Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan ko Sähkötekniikan ko Bio- ja elintarviketekniikan ko Mediatekniikan ko Talotekniikan ko Elektroniikan ko Merenkulun ko Tekstiili- ja vaatetus- tekniikan ko Energiatekniikan ko Muovitekniikan ko Tietotekniikan ko Hyvinvointiteknologian ko Ohjelmistotekniikan ko Tuotantotalouden ko Kemiantekniikan ko Palopäällystön ko Tuotekehityksen ko Kone- ja tuotantotekniikan ko Paperikoneteknologian ko Venealan ko Logistiikan ko Paperitekniikan ko Ympäristöteknologian ko

13 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Koulutusohjelmat: Tutkintonimike: Johdon assistenttityön ja kielten ko Kansainvälisen kaupan ko Kirjasto ja tietopalvelualan ko Tradenomi Liiketalouden ko 210 op Liiketoiminnan logistiikan ko Turvallisuusalan ko

14 Poliisiammattikorkeakoulu
sisäministeriön alaista koulutusta, joka ei kuulu yhteishakuun vaaditaan poliisin perustutkinto ja 3 vuoden työkokemus poliisina valinta tapahtuu kirjallisen kokeen, haastattelun ja soveltuvuuden arvioinnin perusteella poliisipäällystön tutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 opintopistettä Poliisipäällystön tutkinto (A-opinnot) 126 op Komisario Rikoskomisario Poliisipäällystön tutkinto (B-opinnot) 54 op Ylikomisario Rikosylikomisario Mahdollisuus jatkaa opintoja Tampereen tai Turun yliopiston hallintotieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkintoon Poliisipäällikkö

15 Hakeminen www.opintopolku.fi Tarkista päivämäärät!
Hakeminen tapahtuu helpoiten netissä: Tarkista päivämäärät! opinnot alkaa TAMMI Tulokset julkistetaan HELMI MAALIS HUHTI Täydennyshaku vapaille paikoille TOUKO Hakuaika syksyn koulutukseen maaliskuun lopusta huhtikuun puoliväliin KESÄ opinnot alkaa HEINÄ ELO Tulokset julkistetaan Valintakokeet ennen juhannusta SYYS LOKA MARRAS Syksyn hakuaika: tammikuussa alkavaan koulutukseen JOULU Täydennyshaku vapaille paikoille

16 Valintaperusteet 100 valintapistettä koostuu:
KOULUMENESTYS Kulttuurialalla valinta on kaksivaiheinen ja vaihtelee ammattikorkeakouluittain

17 Valintaperusteet 100 valintapistettä koostuu:
KOULUMENESTYS 1. HAKUTOIVE Kulttuurialalla valinta on kaksivaiheinen ja vaihtelee ammattikorkeakouluittain

18 Valintaperusteet 100 valintapistettä koostuu:
KOULUMENESTYS 1. HAKUTOIVE VALINTAKOE Kulttuurialalla valinta on kaksivaiheinen ja vaihtelee ammattikorkeakouluittain

19 Valintaperusteet 100 valintapistettä koostuu:
KOULUMENESTYS 1. HAKUTOIVE VALINTAKOE TYÖKOKEMUS Kulttuurialalla valinta on kaksivaiheinen ja vaihtelee ammattikorkeakouluittain

20 Valitut ja kaikki hakijat
luvut prosentteina kesä 2012

21 Avoin AMK-opetus voit opiskella opintojaksoja yksittäisinä suorituksina ei pääsykokeita, eikä pohjakoulutusvaatimuksia tarjolla on myös verkkokursseja opiskelu ei ole päätoimista, eikä siihen saa opintotukea voit liittää suoritukset myöhemmin ammattikorkeakoulututkintoon, kun saat opinto-oikeuden opiskelijoilta peritään jaksokohtainen maksu MITÄ HYÖTYÄ? Hyödynnät välivuotta Voit opiskella työn ohella Voit sovittaa omaan aikatauluusi Voit tutustua ja etsiä omaa alaasi

22 Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla
Opiskelu ulkomailla Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Opiskelijavaihto 0,5 - 1 vuotta opiskelupaikka hankittava itsenäisesti tarkista: pääsy- ja kielitaitovaatimukset sekä hakuajat ja -menettely millaisen kelpoisuuden saat työmarkkinoilla lukukausimaksut ja muut kustannukset, vakuutukset opiskelijavaihtoon suomalaisesta oppilaitoksesta taloudellinen, turvallinen ja helppo tapa saat apua omalta oppilaitokselta luetaan osasuoritukseksi tutkintoon voit saada lisäopintotukea ja apurahoja Katso lisää


Lataa ppt "AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google