Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erilaiset konstit kansainvälistyä kotona Bolognan vanavedessä –seminaari Turku 21.3.2006 Arja Majakulma, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erilaiset konstit kansainvälistyä kotona Bolognan vanavedessä –seminaari Turku 21.3.2006 Arja Majakulma, Laurea-ammattikorkeakoulu."— Esityksen transkriptio:

1 Erilaiset konstit kansainvälistyä kotona Bolognan vanavedessä –seminaari Turku 21.3.2006 Arja Majakulma, Laurea-ammattikorkeakoulu

2 •Mitä tavoitteita kotikansainvälistymiselle on asetettu, miten se sisältyy opintoihin? •Mitä kaikkea kotikansainvälistyminen pitää / voisi pitää sisällään? •Miten tavoitetaan opiskelijajoukko, jolle tämä ensisijainen väylä kansainvälistyä?

3 Laurea on monialainen 6 koulutusalaa, 16 koulutusohjelmaa (3 englanniksi), 3 ylempää amk-koulutusohjelmaa:  Kulttuuriala  Luonnontieteiden ala  Luonnonvara- ja ympäristöala  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

4 Laurean toimipisteet Laurea Hyvinkää Laurea Järvenpää Laurea Kerava Laurea Leppävaara, Espoo Laurea Lohja Laurea Otaniemi, Espoo Laurea Porvoo Laurea Tikkurila, Vantaa

5 Kansainvälisyys opinnoissa •Osa kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmia –uusi juonneops jossa “globalisaatio- osaaminen” yksi kaikille yhteisistä juonteista (vrt. Tuning generic competences, kansallisen ECTS-projektin amk-tutkintojen yleiset kompetenssit) –ei erillisenä vaan teemojen ja opintojaksojen sisällä siten että näkyy tavoitteissa, kolmella eri tasolla

6 Miksi kotikansainvälistyä? ”Monipuolista kv-asiantuntijuutta voi koota olematta päivääkään pois Suomesta, Laurean ja lähiympäristön tarjoamissa puitteissa.”

7 Kotikansainvälistymisen muodot Laureassa •Kansainväliset sisällöt opinnoissa •Laaja kieliohjelma •Kansainvälisyyteen orientoivat opinnot - Moona •Vieras / englanninkielinen opetustarjonta •Laurean kv-opintopolut •Kansainvälisyyttä sisältävät työelämähankkeet, LbD •Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavat opintojaksot, esim. virtuaaliset, Intensive programmes •Kansainväliset asiantuntijavierailut, teemapäivät, tapahtumat… •Kv-opiskelijatutortoiminta •Laurean ulkopuolinen tarjonta, esim. Virtuaaliamk

8

9 Vieraskieliset opinnot Opiskelu vieraalla kielellä Laureassa, erityisesti englanninkielisissä Degree- ohjelmissa (DP in Business Management, DP in Nursing, DP in Social Services), antaa suomalaiselle opiskelijalle mahdollisuuden kansainvälistymiseen paitsi kielen myös kansainvälisesti painottuneen opetussuunnitelman ja monikulttuurisen (ulkomaiset tutkinto- opiskelijat, vaihto-opiskelijat) opiskelijaryhmän avulla

10 Kv-opintopolut •Mahdollisuus erikoistua tietyn maantieteellisen alueen kv- osaajaksi •Kytkeytyvät elinkeinoelämän kannalta oleellisiin maantieteellisiin alueisiin: Itämeri-opinnot ”Hilu” (El mundo hispano-luso eli espanjaa puhuva maailma) –opinnot Lisäksi Aasiasta kiinnostuneet opiskelijat voivat hakea Aasian opintojen opinto-oikeutta valtakunnallisessa Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteistyöverkostossa •Yleensä 60 op: kieli- ja kulttuuriopinnot 15 op, substanssiopinnot 15 op, harjoittelu 15 op ja opinnäytetyö 15 op • Suoritetaan osana tutkintoa, ei pitkitä opintoja, tehden opintopolku-hopsin pääsääntöisesti Laurean ”normaalitarjonnasta”, jolloin kv-näkökulma kytkee tarvittaessa opiskelun polulle. •Kv-opintopolun suorittanut saa todistuksen erityisosaamisestaan

11 Kv-tutortoiminta •Käytännön kv-työtä jo opiskeluaikana •Kv-tutor vastaanottaa ja opastaa Laureaan tulevia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita sekä toimii heidän tukihenkilöinään •Tukee paitsi kv-tutoreiden kansainvälistymistä, tietysti Laurean ulkomaalaisia opiskelijoita •Kv-tutorkoulutus antaa opiskelijoille tietoa, virikkeitä ja välineitä kansainväliseen toimintaan •Sekä koulutuksesta että varsinaisesta toiminnasta kertyy opintosuorituksia

12 Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Liikkuvuus käytännössä usein vaikeaa - kotikansainvälisyys korostuu Mahdollisuudet: •Kv-yhteistyö t&k-hankkeissa (esim. osana isompaa hanketta joka lähtee alueen työnantajien tarpeista) (edellytyksenä kv- verkostojen kehittäminen myös t&k.n tarpeista) •Kv-yhteistyö opinnäytetöissä (esim. suunnittelu, ohjaus, vastavuoroinen esittely, (sähköinen) keskustelu) •Saapuva opiskelija- ja opettajaliikkuvuus (esim. englannikielinen tarjonta suunnitellusti rakenteisiin niin että vaihto-opiskelijat voivat osallistua, ulkomaisten asiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa) •Intensiivikurssit •Lyhyet opintokäynnit •Tietotekniikan hyväksikäyttö (esim. verkko-opinnot yhteisenä toteutuksena) •Kv-konferenssiesitykset ja-osallistumiset •Kansainvälinen lähdekirjallisuus •Viestintä- ja kielitaito, kulttuurien välinen vuorovaikutus

13 Mitä voisi olla - toimenpiteitä kotikansainvälistymisen edistämiseksi Muilta benchmarkattua: Buddy-projekti, Each-one-teach-one, Cafe lingua, International cafe Uudenlaiset tavat yhdistää oppiminen, t&k, aluekehitys – uudet oppimisympäristöt, hankkeet ja innovaatioalustat ja niiden kansainvälistyminen, työskentely näissä yhdessä kv-kumppaneiden kanssa

14 Kotikansainvälistyminen laajemmassa merkityksessä Henkilöstön kotikansainvälistyminen? esim. kummitoiminta Alueen (metropolialueen) kotikansainvälistyminen – kansainvälisten osaajien rekrytoiminen alueelle, palvelut, integraatio…


Lataa ppt "Erilaiset konstit kansainvälistyä kotona Bolognan vanavedessä –seminaari Turku 21.3.2006 Arja Majakulma, Laurea-ammattikorkeakoulu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google