Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu"— Esityksen transkriptio:

1 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

2 Oppivelvollisuuskoulutus
Suomen koulutusjärjestelmä Tri Lis. _ 5 4 3 2 1 Ylemmät Kk-tutkinnot Alemmat Yliopistot Ylemmät AMK-tutkinnot 4 3 2 1 työkokemus Ammattikorkea- koulututkinnot Ammattikorkeakoulut 3 2 1 3 2 1 Ylioppilas- tutkinnot Lukiot Ammatilliset perustutkinnot Amm. oppilaitokset ja oppisopimuskoulutukset Ikä 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - - - 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Perusopetus Oppivelvollisuuskoulutus Esiopetus

3 PKAMK pähkinänkuoressa
Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja 7 Koulutusohjelmia 20

4 Toimipisteet sijaitsevat Pohjois-Karjalassa Joensuussa
Monialaiset osaamis-, kehittämis- ja asiantuntijakeskukset: Biotalouden keskus (Utra) Liiketalouden ja tekniikan keskus (Wärtsilä) Luovien alojen keskus (Tiedepuisto) Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus (Sirkkala) Sosiaali- ja terveysalan keskus (Tikkarinne)

5 Organisaatio Johtoryhmä rehtori Rehtorin toimisto Opetusministeriö
TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJUUS AMMATILLISET TIEDOT JA TAIDOT TYÖVOIMA TUTKINNOT PALVELUT Ammattikorkeakoulun tukipalvelut: 1. Opetuksen kehittämispalvelut 2. Opiskelijapalvelut 3. Talous- ja toimistopalvelut 4. Kansainvälistämispalvelut 5. Projektipalvelut 6. Tietopalvelut OPISKELIJAT OPETTAJAT Yhteistyötahot: Osaamiskeskukset Teknologiakeskukset Yliopistot Työelämä Muut oppilaitokset KOULUTUSOHJELMAT AIKUISKOULUTUS Johtoryhmä rehtori Rehtorin toimisto Opetusministeriö Ammattikorkeakoulun hallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

6 Tehtävämme Korkeakoulutamme kansainvälisesti kilpailukykyisiä ammatillisia osaajia ja tarjoamme tutkimus- ja kehittämispalveluja. Kehitämme asiakkuuslähtöisesti toimintaympäristöämme ja työelämää sekä uudistamme maakunnan elinkeinorakennetta, yrittäjyyttä ja hyvinvointia.

7 Näkymämme 2015 Aluekehittämistyössä olemme paras suomalainen ammattikorkeakoulu. Koulutuksemme vetovoima on keskimääräistä parempi. Meillä on vähintään yksi koulutuksen laadun huippuyksikkö. Ammattikorkeakoulumme tehokas ja sitouttava toimintakulttuuri on esimerkillinen.

8 PKAMK:n arvot Työelämälähtöisyys Aluevaikuttavuus Edelläkävijyys

9 Koulutusalat ja –ohjelmat, tutkinnot
Ammattikorkeakoulussa suoritetaan korkeakoulututkinto Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Degree Programme in International Business, BBA Liiketalouden ko, tradenomi Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn ko, tradenomi

10 Koulutusalat ja –ohjelmat, tutkinnot
Kulttuuriala Muotoilun ko, artenomi (AMK) Muotoilu ko, muotoilija (AMK) Bachelor of Culture and Arts Musiikin ko, musiikkipedagogi (AMK) Viestinnän ko, medianomi (AMK)

11 Koulutusalat ja –ohjelmat, tutkinnot
Luonnonvara- ja ympäristöala Maaseutuelinkeinojen ko, agrologi (AMK) Metsätalouden ko, metsätalousinsinööri (AMK) Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko, restonomi (AMK)

12 Koulutusalat ja –ohjelmat, tutkinnot
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Bioanalytiikan ko, bioanalyytikko (AMK) Fysioterapian ko, fysioterapeutti (AMK) Hoitotyön ko, sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) Sosiaalialan ko, sosionomi (AMK) Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma (ylempi AMK-tutkinto)

13 Koulutusalat ja –ohjelmat, tutkinnot
Tekniikan ja liikenteen ala Kone- ja tuotantotekniikan ko, insinööri (AMK) Muovitekniikan ko, insinööri (AMK) Rakennustekniikan ko, insinööri (AMK) Sähkötekniikan ko, insinööri (AMK) Tietotekniikan ko, insinööri (AMK) Ympäristöteknologian ko, insinööri (AMK) Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma, (ylempi amk-tutkinto) Ympäristöteknologian ko, kestävä energiatalous, (ylempi amk-tutkinto)

14 Opintojen rakenne Laajuus 210 – 270 op Opintojen kesto 3,5 – 4,5 vuotta Perusopinnot Ammattiopinnot Vapaasti valittavat opinnot Harjoittelu Opinnäytetyö

15 Ammattikorkeakoulussa opiskelu on
tiedonhankintaa ja soveltamista ongelmanratkaisua ja kriittistä ajattelua kansainvälisyyttä yrittäjyyttä työelämäyhteistyötä verkostotyöskentelyä

16 Ammattikorkeakoulu vie maailmalle
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on yksi Suomen kansainvälisimmistä. Noin sata opiskelijaa lähtee vuosittain harjoittelemaan tai opiskelemaan ulkomaille ja saman verran tulee ulkomailta Pohjois-Karjalaan. Vaihto-ohjelmasopimukset ovat Sokrates-, NordPlus-, Tempus- ja Leonardo-ohjelmissa. Partnerikoulujen ja -koulutusohjelmien kesken toimii luento- ja asiantuntijavaihto.

17 Aikuiskoulutus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Erikoistumisopinnot
Avoin ammattikorkeakoulu Täydennyskoulutus

18 Alueellinen vaikuttavuus
Opiskelijoiden ammatillisiin asiantuntijatehtäviin kouluttaminen, ml. ylemmät ammattikorkea-koulututkinnot n. 70 % opiskelijoista tulee Pohjois-Karjalasta opiskelijoista 70 % tulee lukioista ja 30 % ammatillisista oppitoksista opiskelijoita yli 250 Suomen lukiosta yli 60 % valmistuneista sijoittuu Pohjois-Karjalaan tutkintoja yli 5 500

19 Alueellinen vaikuttavuus
2. Aluekehitysohjelmaan (Pokat 2006) ja sen hankkeisiin osallistuminen 3. Toiminta osana alueellista ja kansallista innovaatiojärjestelmää 4. Vaikuttavuus yhteisten toiminta-areenoiden ja infrastruktuurin rakentamisessa ja toiminnassa (Tiedepuisto, tuotekehityskeskus) yhteistyössä eri tahojen kanssa 5. Osallistuminen valtakunnalliseen osaamiskeskus ohjelmaan: muovi- ja metalliala, metsä- ja puuala 17/20

20 Alueellinen vaikuttavuus
6. Osallistuminen aluekeskusohjelmaan 7. Hankeyhteistyö ja projektit yritysten ja muun työelämän kanssa 8. Tutkimus- ja kehitystyö 9. Opiskelijoiden harjoittelu ja opinnäytetyöt 10. Kansainvälinen yhteistyö 11. Aikuiskoulutus

21 Alueellinen vaikuttavuus
Osaamisen kehittäminen on eräs keskeinen keino vaikuttaa alueiden kehitykseen. Korkeakoulujen alueellista kehittämistä pohtineen työryhmän näkemyksen mukaan osaamispanostuksilla on myönteisiä vaikutuksia alueiden työllisyyteen, elinkeinorakenteen kehittämiseen, aluetalouksien vahvistumiseen ja muiden välillisten, niin sosiaalisten kuin kulttuuristen heijastusvaikutusten syntymiseen.

22 Yhteystiedot Rehtorin toimisto Tikkarinne JOENSUU puh. (013) faksi (013) Opintotoimisto Hakutoimisto Tikkarinne JOENSUU puh. (013) , faksi (013)


Lataa ppt "Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google