Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

28.3.20151 Lahti 22.11.2007 Katse rakenteisiin palvelut ja kunnat rakenteiden murroksessa Rakenteet muuttuvat - toimivatko markkinat ? Kehittämispäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "28.3.20151 Lahti 22.11.2007 Katse rakenteisiin palvelut ja kunnat rakenteiden murroksessa Rakenteet muuttuvat - toimivatko markkinat ? Kehittämispäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 28.3.20151 Lahti 22.11.2007 Katse rakenteisiin palvelut ja kunnat rakenteiden murroksessa Rakenteet muuttuvat - toimivatko markkinat ? Kehittämispäällikkö Ismo Partanen Suomen Yrittäjät ry

2 28.3.20152 Toimivien markkinoiden määrittelyä Markkinoilla useita ostajia ja myyjiä Markkinoille tulo ja poistuminen on vapaata Hinnanmuodostus tapahtuu avoimilla markkinoilla Markkinavalvonta on järjestäytyneessä yhteiskunnassa julkisen sektorin tehtävä Kuluttajien oikeusturvasta huolehditaan lainsäädännöllä esim. kuluttajasuojalaki Tuottajien toimintaa ”ohjataan” yhteisesti hyväksytyillä pelisäännöillä esim. lait, ohjeet jne.  Toimivat markkinat eivät ole stabiili olotila…

3 28.3.20153 Markkinoiden toimivuus on perusedellytys Tavoitteena on  eri toimijoiden tasavertainen kilpailuasema mukaan lukien myös julkisen sektorin oma tuotanto Esim. henkilöstömitoitukset ja muut laatuvaatimukset julkisella puolella samalle tasolle kuin yksityiseltä puolelta vaaditaan. Tuki-, avustus-, vero- tai lupapolitiikalla ei saa suosia ketään toimijaa toisten kustannuksella Julkisen sektorin tuottajalla ei saa olla julkiseen omistukseen liittyvää erityisasemaa markkinoilla  Palvelun tuottaa organisaatio, joka kulloinkin sen hinta- ja laatusuhteeltaan tehokkaammin pystyy toteuttamaan! HUOM! Julkisen sektorin vastuulla on riittävän tarjonnan turvaaminen – vrt. kunnan järjestämisvastuu!

4 28.3.20154 Kilpailuttamisen merkitys markkinoilla Kilpailuttaminen on keino löytää kustannus- ja laatusuhteeltaan paras hyödyke kulloiseenkin tarpeeseen Reilussa kilpailussa tuottajat lähtevät ”samalta viivalta” ja ostaja tai myyjä ei väärinkäytä mahdollista ”ylivoimaansa”! Avoin, läpinäkyvä ja oikeudenmukainen kilpailuttaminen luo tuottajille mahdollisuuksia tarjota osaamistaan julkiselle sektorille Markkinoiden avaaminen ja kehittäminen tapahtuu kilpailua hyödyntämällä!

5 28.3.20155 Mitä, jos yrityksiä hyödynnettäisiin palvelutuotannossa? Mikä ei muutu? Pääosa rahoituksesta edelleen julkista (verot) Palvelujen järjestämisvastuu julkinen Viranomaistehtävät, valvonta julkisella sektorilla Julkisella sektorilla voi olla (ja on) palvelutuotantoa Tavoite universaalisesta palvelujen saatavuudesta  Mm. kieli, koulutus ja varallisuusasema ei vaikuta palvelujen saatavuuteen – päätökset tehdään hoidollisin perustein

6 28.3.20156 Mitä, jos yrityksiä hyödynnettäisiin palvelutuotannossa? Mikä muuttuu?  Palvelut tuotteistetaan ja laatukriteerit kehittyvät  Palveluille muodostuu ”tuotantohinta”! – mm. vertailtavuus  Asiakkaiden valinnanvapaus lisääntyy -asiakasohjaus  Kilpailu tuotantomarkkinoilla lisääntyy – tehokkuus  Hyvinvointipalveluista tulon lähteitä kotikunnalle - verotulot

7 28.3.20157 Mitä kunnissa tulisi tehdä, jotta yrityksiä voitaisiin hyödyntää ja markkinoita kehittää ? Kunnan on ensimmäiseksi selvitettävä itselleen ja sitten markkinoille, mitä tavoitellaan ja mitä aiotaan tehdä?  Valmistellaan ja hyväksytään strategiset linjaukset palvelujen järjestämisestä: Toimintaympäristöanalyysi Tarvearviot Mitä tuotetaan itse? Mitä hankitaan muilta toimijoilta?

8 28.3.20158 Mitä kunnissa tulisi tehdä, jotta yrityksiä voitaisiin hyödyntää ja markkinoita kehittää ? Tuotteistaminen – yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Laatukriteerit – yhteistyötä sidosryhmien kanssa Kustannuslaskentaa kehitetään – lasketaan hinnat tuotteille Hankintaosaamista lisätään – kouluttautuminen Hankintaprosesseja kehitetään Markkinoiden tuntemusta lisätään – koulutus Osallistutaan palvelumarkkinoiden kehittämiseen – uudistetaan hankintapolitiikkaa Yrittäjäkoulutusta kehitetään ja lisätään

9 28.3.20159 Mitä valtion tulisi tehdä? Lainsäädännöllä turvattava tuottajien tasavertainen asema toimia markkinoilla Luoda kunnille kannusteita uusien toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottamiseen Kannustaa kuntia palveluiden järjestämiseen liittyvään yhteistyöhön ja markkinoiden kehittämiseen Tuettava julkisen sektorin hankintaosaamisen kehittymistä Luoda uusia palvelujen rahoitusmalleja esim. palvelusetelit ja hoitovakuutus

10 28.3.201510 Rakentavaa ja tuloksekasta uudistamistyötä! Kiitos!


Lataa ppt "28.3.20151 Lahti 22.11.2007 Katse rakenteisiin palvelut ja kunnat rakenteiden murroksessa Rakenteet muuttuvat - toimivatko markkinat ? Kehittämispäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google