Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaikea Parkinsonin tauti ja neurokirurginen hoito

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaikea Parkinsonin tauti ja neurokirurginen hoito"— Esityksen transkriptio:

1 Vaikea Parkinsonin tauti ja neurokirurginen hoito
YLEISÖLUENTO VALTAKUNNALLISELLA PARKINSON-VIIKOLLA OULUSSA Esa Heikkinen Professori, neurokirurgian osastonylilääkäri OYS

2 Vaikea Parkinsonin tauti ja neurokirurginen hoito: Esityksen sisältö
Miksi leikkaushoitoa käytetään ? Kenelle leikkaushoito sopii ? Miten leikkaus tehdään ? Millaiset ovat neurokirurgisen leikkaushoidon tulokset ? Esimerkkipotilaan leikkaushoidon kuvaus

3 Miksi leikkaushoitoa käytetään ?
Lääkitys ei sovi kaikille Vapina ei aina lievity lääkkeillä Vuosien käytön jälkeen lääkitys voi menettää tehoaan ja aiheuttaa hankalia sivuvaikutuksia: tila vaihtelee päivän kuluessa jäykkyyden ja pakkoliikkeiden välillä

4 Miksi leikkaushoitoa käytetään ?
Eri kuvantamistutkimusten (PET, MRI) ja neurofysiologisten mittausten avulla on osoitettu, että eräät alueet syvällä aivoissa muuttuvat Parkinsonin taudin takia liian aktiivisiksi: globus pallidus internuksen sisäsyrjä (GPi), subtalaaminen nukleus (STN) Paikallinen lämpökoagulaatio tai korkea-taajuinen sähköärsytys hillitsee aktiviteettia ja palauttaa liikkeet normaaleiksi

5

6

7

8

9 Parkinsonin taudin leikkaushoito Oulussa
Tarkkaan kohdennettu lämpökoagulaatio (stereotaktinen talamotomia / pallidotomia) käytössä vaikean vapinan hoidossa OYKSissa vuodesta 1980 lähtien. Pitkäaikainen sähköstimulaatio (aivojen syvä-sähköhoito, deeb brain stimulation DBS) käytössä OYSissa vuodesta 1997 lähtien.

10 Kenelle leikkaushoito sopii ?
Todennäköisimmin kirurgisesta hoidosta hyötyvät nuorehkot, alle 70-vuotiaat, muutoin hyväkuntoiset potilaat, jotka edelleen hyötyvät levodopasta. - Kirurgiseen hoitoon on syytä lähettää ne potilaat, joilla esiintyy asianmukaisesta lääkehoidosta huolimatta päivittäistä tilanvaihtelua ja lääkityksen aiheuttamia häiritseviä tahattomia liikkeitä. Erityisryhmän muodostavat ne potilaat, jotka eivät siedä oirelievitykseen tarvittavia lääkeannoksia.

11 Miten leikkaus tehdään ?
Aivojen syviin osiin kohdistuvat leikkaukset vaativat suurta tarkkuutta Stereotaksia on menetelmä, jossa hoidettava kohde paikallistetaan tarkasti kalloon kiinnitettävän mittauskehikon eli stereotaksiaraamin avulla ja käsitellään samaan kehikkoon liitettävällä instrumenttien ohjaimella. Mekaaninen tarkkuus + - 0,1 mm.

12

13

14

15 Aivojen syvien osien sähkö-stimulaatio (DBS)

16

17 Neurokirurgisen hoidon tulokset
Vakavien komplikaatioiden riski on melko vähäinen (alle 1 %) Stimulaattorilaitteiston tulehtuminen on tavallisin hankaluus (4 – 5 %) Lievät haittavaikutukset korjaantuvat yleensä stimulaatioarvojen säädöllä Puheen sujuvuuden heikkeneminen ja painon nousu ovat tavallisimmat pitkäaikaishaitat

18 Neurokirurgisen hoidon tulokset
Molemminpuolinen sähköstimulaatio lievittää merkittävästi vapinaa, jäykkyyttä, tilanvaihtelua ja pakkoliikkeitä ainakin 5 vuotta, muttei estä taudin vähittäistä pahenemista Lääkitystä voidaan vähentää noin 30 % Mieliala kohentuu ja potilaan kokema elämänlaatu paranee

19 Stimulaatiohoito: kenelle, milloin ?
Neurologisen tilan selvittäminen: hienomotoriikka, puoliero oik./vas. - puhe, ilmeet, ei-motoriset oireet - liikkeelle lähtö, jähmettyminen - vapina, jäykkyys

20 Stimulaatiohoito: kenelle, milloin ?
Neurologisen tilan selvittäminen (jatkuu….) - Pakkoliikkeet - Auttaako L-dopa vieläkin ? - Mahdolliset muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat seikat

21 Leikkaus pääpiirteissään
- Hiusten leikkaus, stereotaksia- raamin asennus, paikallispuudutus - Magneettikuvaus stereotaksiaraamin kera aivojen syvien rakenteiden paikan- tamiseksi

22 Leikkaus pääpiirteissään
- Kohteen paikantami- nen magneettikuvien avulla (STN = sub- talaaminen nukleus) - Röntgenkuvaus leikkaussalissa (O-kaari) elektrodien paikan varmistamiseksi - Kohteen tunnistaminen aivosähkökäyrää rekisteröimällä

23 Leikkaus pääpirteissään (jatk.)
- Väliaikainen stimulaatio, elektrodien paikan varmistus O-kaari- kuvauksella - Seuraavaksi potilas nukutetaan ja asen- netaan johdot ja virtalähde ihon alle

24 Leikkaus pääpiirteissään (jatk.)
- Johtojen ja virta- lähteen upotus ihon alle nukutuksessa - Stimulaattorin käynnistys, vuodepotilaana yön yli heräämössä

25 Stimulaation aloitus ja alku-säädöt, 5-7 vrk. Omainen on tervetullut !
Pysyvät stimulaa-tiosäädöt noin kk:n kuluttua. Ohjeet oman säätimen käyttöön. Lisä-säädöt tarvittaessa

26 Vaikea Parkinsonin tauti ja leikkaushoito
vaatii hyvää yhteistyötä hoitavan neurologin, neurokirurgin, potilaan ja omaisen kesken on tarkkaa tiimityöskentelyä: pkl/os/leikk. sali/heräämö/anestesia/rtg/fyysikko/neurol./ neuropsykol./neurokirurgi. OYS-tiimi Mikko Kauppinen, Esa Heikkinen, Tarja Haapaniemi, Mikko Kärppä, Jani Katisko, Sari Kukkamaa. TV-studio/Marko Korhonen. kirurgia syytä keskittää, seuranta syytä hajauttaa

27 Kiitokset mielenkiinnostanne !
OULU: 65 ° pohjoista leveyttä, 25° itäistä pituutta Kiitokset mielenkiinnostanne !


Lataa ppt "Vaikea Parkinsonin tauti ja neurokirurginen hoito"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google