Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä meneillään EU:ssa Maa- ja metsätalousministeriö/EU-yksikkö Kari Valonen 1.4.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä meneillään EU:ssa Maa- ja metsätalousministeriö/EU-yksikkö Kari Valonen 1.4.2009."— Esityksen transkriptio:

1 Mitä meneillään EU:ssa Maa- ja metsätalousministeriö/EU-yksikkö Kari Valonen 1.4.2009

2 2 Valmistautuminen vuoden 2013 jälkeistä aikaa koskeviin rahoituskehysneuvotteluihin (budget review) ja tuleva CAP Lissabonin sopimuksen voimaantulo (yhteispäätösmenettely maatalouteen)

3 3 EU:n budjetti 2009

4 4 EU:n budjetin rakenteen kehitys

5 5

6 6 Yhteinen maatalouspolitiikka ja vuoden 2013 jälkeiset rahoituskehykset 1/2 Rahoituskehykset sovitaan EU:ssa 7 vuoden ajaksi. Ne asettavat vuosittaisten menojen enimmäismäärän kullekin vuodelle. Joulukuun 2005 Eurooppa-neuvoston päätelmät: "Budjetin välitarkastelu 2008-2009, jossa tutkitaan kaikki tulot mm. Ison-Britannian maksualennus ja menot mm. CAP" Komissio tehnyt julkisen kuulemisen asiasta ja järjestänyt konferenssin -> tiedonanto tulossa 2009

7 7 Yhteinen maatalouspolitiikka ja vuoden 2013 jälkeiset rahoituskehykset 2/2 Monet haluavat leikata maatalous- ja alue- ja rakennepolitiikan menoja ja rahoittaa uusia kohteita, kuten tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioita ja ulkosuhteita niiden sijaan. Konkreettiset esitykset uuden komission toimesta 2010 aikana -> vaikutukset näkyvät vasta seuraavalla kehyskaudella 2014-2020. Linkki yhteisen maatalouspolitiikan seuraavaan uudistukseen.

8 8 CAPin uudistuksien taustalla EU:n laajentuminen –EU15 → EU25 → EU27→ EU?? WTO ja muut kansainväliset sopimukset Budjettipaineet - talouskriisi ja EU:n uudet tehtävät Pitkällä aikavälillä mm. väestönkasvu - yleinen positiivinen hintakehitys elintarvikkeiden kulutuksen ja tuotannon muutokset ilmastonmuutos (sen vaikutukset ja niiden torjunta) markkinoiden vaihteluiden lisääntyminen fossiilisen energian saatavuus ja hinta - maataloustuotannon kustannukset

9 9 EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2013 jälkeen… Tuotannosta irrotettu tuki pääsääntönä - poikkeukset? Asteittain sama tukitaso kaikkialla EU-alueella ? –maan sisäinen tasatuki / EU-tasatuki –kotieläintilat vs kasvinviljelytilat Tukien siirtyminen I-pilarista II-pilariin ? –LFA-uudistus –Ympäristötuki Räätälöidyt tukitoimenpiteet tietyille EU:n epäsuotuisille alueille - LFA ? Markkinatoimenpiteiden vähentäminen edelleen ? Riskien hallinta (vakuutukset) ? CAP-tuen yhteisrahoitus ?

10 10 EU-laajuinen tasatuki ?

11 11 Lissabonin sopimus Voimaan mahdollisesti 1.1.2010 Keskeiset muutokset maatalouden kannalta: –Yhteispäätösmenettelyn soveltaminen pääsäännöksi (pl. tuet, kiintiöt, määrälliset rajoitteet, kalastusmahdollisuuksien rajoittaminen) –Pakollisten ja ei-pakollisten menojen erottelun poistuminen -> EP:lle lisää budjettivaltaa

12 12 Yhteispäätösmenettely 1/2 EP:llä todellinen mahdollisuus vaikuttaa lainsäädännön sisältöön ja viime kädessä jopa estää sen voimaantulo EP:n esittelijällä keskeinen asema Epävirallinen yhteydenpito neuvoston pj-maan ja EP:n esittelijän välillä menettelyn eri vaiheissa erittäin tärkeää Komissio vahvasti mukana uusia muotoiluja laatimassa. Lisäksi komissio antaa lausuntonsa menettelyn eri vaiheissa esitetyistä muutoksista EP:lle tai neuvostolle. Pyritään saamaan yhteisymmärrys viimeistään 2. lukemisessa ja välttämään sovittelua, joka on raskas menettely

13 13 Yhteispäätösmenettely 2/2 Yhteispäätösmenettelyn laajempi soveltaminen edellyttää yksittäiseltä jäsenvaltiolta –uudenlaista vaikuttamistapaa –uusien vaikuttamiskanavien omaksumista Suomen etujen varmistaminen neuvoston päätöksenteossa käy entistä vaikeammaksi ja työläämmäksi. Lopputuloksen ennakointi ja näin ollen omien prioriteettien asettaminen vaikeutuu.

14 14 Neuvosto hyväksyy EP:n muutosehdotuksetNeuvosto ei hyväksy EP:n muutosehdotuksia Sovittelukomitea hyväksyy yhteisen esityksen Sovittelukomitea ei saavuta yhteistä esitystä EP ja neuvosto hyväksyvät yhteisen esityksen ESITYS HYVÄKSYTÄÄN ESITYS RAUKEAA EP tai neuvosto ei hyväksy yhteistä esitystä EP:n 2. lukeminen (tarkastelee neuvoston yhteistä kantaa 3 kk kuluessa) Hyväksyy yhteisen kannanHylkää yhteisen kannan Komissio esittää kannan EP:n muutosehdotuksiin (2 viikon kuluessa) Neuvosto esittää kannan EP:n muutosehdotuksiin (3 kk kuluessa) Esittää muutoksia Komission esitys EP:n 1. lukeminen EP antaa lausunnon Neuvosto käynnistää käsittelyn Komissio ottaa huomioon EP:n lausunnon Neuvosto ei hyväksy EP:n muutoksia Neuvosto käsittelee EP:n lausuntoa Neuvosto hyväksyy EP:n muutokset


Lataa ppt "Mitä meneillään EU:ssa Maa- ja metsätalousministeriö/EU-yksikkö Kari Valonen 1.4.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google