Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

”Elämä oli sotkuista, meluista ja sekavaa.” Sosiaalinen media ja nuoret Tomi Kiilakoski Oulu 24.3.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "”Elämä oli sotkuista, meluista ja sekavaa.” Sosiaalinen media ja nuoret Tomi Kiilakoski Oulu 24.3.2010."— Esityksen transkriptio:

1 ”Elämä oli sotkuista, meluista ja sekavaa.” Sosiaalinen media ja nuoret Tomi Kiilakoski Oulu 24.3.2010

2 Mikä ihmeen sosiaalinen media ?

3 Sosiaalinen media ja perinteinen media -Perinteinen media toimii ’muutamalta monelle’- periaatteella. Joukko toimittajia toimii portinvartijana ja valikoi yleisölle, mikä on uutinen ja millaista sisältöä he haluavat. -David Buckingham: Aikuisilla ja nuorilla on eri käsitys siitä, mikä on uutinen. -Sosiaalinen media toimii ’monelta monelle’- periaatteella. Yleisö sekä tuottaa että vastaanottaa sisällön.

4 Sosiaalisen median tunnuspiirteitä Blogit, wikit, vertaisverkot, verkostot, virtuaalimaailmat, yhteistyön työkalut. –ks. http://www.youtube.com/watch?v=hXP3pAWT22A&feature=related. 2:35.http://www.youtube.com/watch?v=hXP3pAWT22A&feature=related Niissä on tilaa jakaa sisältöjä (kuten valokuvia, videoita tai kirjoituksia); osallistujat tuottavat, jakavat ja arvioivat yleensä itse suurimman osan sisällöistä tila perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen sisältö on linkitetty kaikilla aktiivisilla osallistujilla on oma profiilinsa, jota kautta sisältöä voi jakaa.

5 Nuorten netin käyttö Nuorisobarometri 2009: –4/5 nuorista käyttää nettiä päivittäin. Kaksi vuotta sitten puolet. –Harvempi kuin yksi nuori kymmenestä käyttää nettiä vähemmän kuin päivittäin tai lähes päivittäin. –Keskimäärin nettiä käytetään n. 120 minuuttia päivässä (nuorisobarometri 2009, 91) –Yleisin kulttuurisen toiminnan muoto on omien valokuvien julkaiseminen netissä

6 Virtuaalisen ja sosiaalisen yhteenkietotuminen Erottelu kasvokkaiseen ja virtuaaliseen on muuttumassa keinotekoiseksi –Samojen nuorten kanssa ollaan sekä netissä että kasvokkain. Ne ovat molemmat sosiaalisen kanssakäymisen muotoja. Erilaiset välineet osallistuvat arkielämän ympäristöjen rakentamiseen ja muodostavat kiinteän kokonaisuuden sosiaalisessa ympäristössä. (ks. Heidegger 2000.) Nuoret kiinnittyvät edelleen alueelleen ja kokevat sekä Helsingissä että Lapissa kuuluvansa tietylle alueelle. Netti ei irrota nuoria ympäristöstään. (Ollila 2008, 200202.)

7 Sosiaalinen media kasvuympäristön luonnollisena osana lapsille ja nuorille sosiaalinen media sekä muu teknologia (kuten mp3soittimet, pelikonsolit, tvkanavat ja muu teknologinen välineistö) muodostaa kasvuympäristön, johon he mukautuvat sukupolvien välinen ero: on eri asia kohdata medioiden maailma olemassaolevana kasvuympäristönä, kuin tutustua siihen kokemukseen tulevana uutena elementtinä Berger & Luckmann: Primäärisosiaalisaation ja sekundäärisosialisaation ero

8 Sosiaalinen media oppimisen paikkana Muodollinen oppiminen: virallisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimista, jota usein säädellään opetussuunnitelmalla Epämuodollinen oppiminen: järjestettyä toimintaa, jossa ei useinkaan jaeta todistuksia Arkipäivän oppiminen: muiden asioiden lomassa tapahtuva oppiminen On väitetty, että alati muuttuvassa nyky-yhteiskunnassa oppimista on hankalampi kontrolloida. Oppiminen tapahtuu enemmän satunnaisen hakeutumisen kuin tietoisen prosessin kautta.

9 Miksi sosiaalisesta mediasta tulisi olla kiinnostunut 1.Sosiaalinen media ja virtuaalinen kanssakäyminen on tullut osaksi nuorten arkea. Se muodostaa tiedonhaun ja tiedontuotannon kentän. 2.On toistaiseksi epäselvää, miten aikuisvetoinen toiminta (kuten puolueet, kuntien tiedotus, järjestöjen toiminta) pystyy käyttämään niitä välineitä, jotka nuorille ovat luontaisia. 3.Jos nuorten kanssa toimivat ovat sosiaalisessa mediassa, saadaan nuorista tietoa, jota muutoin ei ole mahdollista saada. 4.Jos aikuiset osallistuvat vastuullisina työntekijöinä sosiaaliseen mediaan, tulee myös näissä puitteissa näkyviin aikuinen ja ammatillinen tapa toimia.


Lataa ppt "”Elämä oli sotkuista, meluista ja sekavaa.” Sosiaalinen media ja nuoret Tomi Kiilakoski Oulu 24.3.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google