Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valsta Olioiden välinen yhteistyö Oliokeskeisen/-pohjaisen järjestelmän toiminta on olioiden välistä vuorovaikutusta, tapahtumia ja tapahtumaketjuja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valsta Olioiden välinen yhteistyö Oliokeskeisen/-pohjaisen järjestelmän toiminta on olioiden välistä vuorovaikutusta, tapahtumia ja tapahtumaketjuja."— Esityksen transkriptio:

1 Valsta Olioiden välinen yhteistyö Oliokeskeisen/-pohjaisen järjestelmän toiminta on olioiden välistä vuorovaikutusta, tapahtumia ja tapahtumaketjuja kyseessä reaalimaailman tapahtumat sys48D/Valsta sys48D

2 Tietojärjestelmän rakenne Lähde: Jalasoja, Kirsti sys43D-materiaali
Tietokanta Käyttöliittymä näyttö& raportti keskustelut Toiminnot Tietojen- käsittely- tehtävät Tietokantakyselyt ja Päivityk-set TKHJ määritykset Tietovarasto "meidän" atk-systeemi Ohjelma sys48D/Valsta

3 Rational Unified Process
RUP-malli (Rational Unified Process Fundamentals Student Manual 2001: 2.12) suomennos: Rational Finland sys48D/Valsta

4 Valsta Vuorovaikutus on käyttötapauksen olioiden kommunikaatiota: palvelupyyntöjä ja niihin vastaamista. Palvelut pyydetään viestien muodossa. UML:ssä olioiden välistä vuorovaikutusta kuvataan skenaariolla ja joko yhteistyökaaviolla (collaboration diagram) tai viestiyhteyskaaviolla (sequence diagram). Heliassa sopimus: määritys yhteistyökaaviot, suunnittelu viestiyhteskaaviot => hallitaan molemmat kuvaustekniikat ja tyyppikuvat sys48D/Valsta sys48D

5 Käyttötapaus ja toimija (use case, actor)
vastaa sille määritellyistä järjestelmän palveluista on peräkkäisten tapahtumien sarja kuvaa toimintaa tietotarpeineen Käyttötapauksella on vähintään yksi toimija, joka kommunikoi järjestelmän kanssa on olio: joko ihminen tai toinen järjestelmä sys48D/Valsta

6 Yhteistyömalli Olioiden välinen yhteistyömalli vastaa annettua käyttötapausta ja sen käyttötilannetta. Käyttötilanteesta laadittu skenaario kuvaa toimijan ja järjestelmän vuoropuhelun sekä tapahtumien kulun. Skenaario kuvaa käyttötapauksen tiettyä käyttötilannetta ja tapahtumat eli palvelupyynnöt etenevät käyttötilanteen vaatimassa järjestyksessä. Yhteistyökaavio kuvaa skenaarion mukaisen tapahtumien kulun oikeassa järjestyksessä. Yhteistyökaaviossa kaikki yhteistyöhön osallistuvat osapuolet (oliot) on kuvattu ja kuvaus on UML:n mukainen. Olioiden attribuutit ja operaatiot ovat palvelupyyntöjen mukaiset. sys48D/Valsta

7 Skenaario Yhteistyökaavio
Valsta Skenaario on käyttötapauksen käyttötilanteen käsikirjoitus. Siinä kuvataan toimijan ja käyttötapauksen välinen vuoropuhelu toimenpiteiden sarjana. Yhteistyökaavio tarkentaa käyttötapauksen toimintaa. Siinä kuvataan sekä skenaarion mukainen vuoropuhelu että käyttötapauksen palvelupyynnöt liiketoiminta- eli kohdeolioille. sopimus: skenaario on karkean tason kuvaus yhteistyökaavio tarkentaa oliot, jotka osallistuvat palvelun tuottamiseen sys48D/Valsta sys48D

8 Käyttötapauskaavio, käyttötapauskartta (Helia) - esimerkki ks
Käyttötapauskaavio, käyttötapauskartta (Helia) - esimerkki ks. Ulla Vanhanen ( ) Käyttötapaukset: 4 Tilausten käsittely tarkasteltava käyttötapaus, jolle kuvataan käyttötilanteita sys48D/Valsta

9 Käyttötapausesimerkki Tilausten syöttö, yleiskuvaus
Toiminto palvelee uusien tilausten tallentamista atk-järjestelmään. Toimija antaa järjestelmälle tilaavan asiakkaan ja tilattavien tuotteiden tunnistetiedot sekä kunkin tilattavan tuotteen tilatun määrän. Järjestelmä näyttää tuotekohtaiset saatavuustiedot. Lopputuloksena on uusi tallennettu tilaus. Toimijana on myyntisihteeri. sys48D/Valsta

10 Toimija antaa tilauksen tiedot: haluttu toimituspvm.
Tilausten syöttö, perustoimintatapa Käyttötapauskuvaus-esimerkki (tarkemmin ks. Vanhanen 2002) Toimija hakee asiakkaan tiedot; hakuperuste: numero, nimen alku, aakkostunnus. Järjestelmä näyttää asiakkaan tiedot (tunnus, nimi, toimitusosoite, yhteyshenkilön nimi ja puhelin, maksuehdon, toimitusehdon, toimitustavan, alennus% ja maksuhäiriön, jos on. Toimija antaa tilauksen tiedot: haluttu toimituspvm. Toimija hakee tilattavan tuotteen; hakuperuste: tunniste tai nimen alku. Järjestelmä näyttää tuotteen tiedot: tunniste, nimi ja toimitettavissa oleva määrä, myyntihinnan ja –yksikön ja laskee asiakkaan alennuksen per myyntiyksikkö. Toimija syöttää tilattavan määrän. Järjestelmä laskee ja näyttää tilatun arvon ja koko tilauksen kumulat. arvon. (Tilauksen syöttö jatkuu kohdasta 4, jos tilataan lisää tuotteita). Toimija hyväksyy tilauksen. Järjestelmä antaa tilaukselle numeron ja ilmoittaa, että tilaus on tallennettu järjestelmään. sys48D/Valsta

11 Käyttötapauskaavio, riippuvuuskaavio-esimerkki Tilausten syöttö, versio 0.1
sys48D/Valsta

12 Käyttötilanne-esimerkki (määrityksen testitapaus)
Valsta Käyttötilanne-esimerkki (määrityksen testitapaus) Asiakkaan yhteyshenkilö soittaa myyntisihteerille tehdäkseen tilauksen. Asiakkaan tiedot löytyvät järjestelmästä. Hakuperusteena käytetään asiakasnumeroa. Asiakkaalla ei ole maksuhäiriöitä. Asiakas tilaa kolmea tuotetta, kutakin eri määrän. Tuotteet löytyvät järjestelmästä ja niitä on tarpeeksi, jotta tilaus voidaan tehdä. Asiakas tietää tilattavien tuotteiden tuotetunnukset, joten järjestelmä hakee tuotetiedot tunnusten avulla. Yhtä käyttötapausta kohti on yleensä useita käyttötilanteita; siis myös skenaarioita ja yhteistyö-/viestiyhteyskaavioita. sys48D/Valsta sys48D

13 Skenaarioesimerkki Toimija on valinnut tilauksen syöttö –toiminnon ja syöttää asiakkaan asiakasnumeron näytöllä olevaan kenttään. Järjestelmä hakee ja näyttää asiakasnumeron mukaiset asiakkaan tiedot: nimi, toimitusosoite, yhteyshenkilön nimi ja puhelin, maksuehto, toimitusehto, toimitustapa, alennus%. Asiakkaalla ei ole maksuhäiriöitä. Toimija kuittaa, että asiakas on oikea. Järjestelmä pyytää toimituspäivämäärää uudelle tilaukselle. Toimija syöttää halutun pmv:n. Järjestelmä pyytää tilattavan tuotteen tuotenumeron tai tuotteen nimen alkuosan. Toimija antaa tuotetunnuksen. Järjestelmä hakee kyseisen tuotteen ja näyttää sen tiedot: tunniste, nimi ja toimitettavissa oleva määrä, myyntihinta ja –yksikkö ja laskee asiakkaan alennuksen per myyntiyksikkö. Samalla järjestelmä pyytää toimijaa antamaan tilattavan tuotemäärän. Toimija syöttää tilattavan määrän. Järjestelmä laskee ja näyttää tilatun arvon ja koko tilauksen kumulatiivisen arvon. (Tilauksen syöttö jatkuu kohdasta 4, jos tilataan lisää tuotteita). Toimija hyväksyy tilauksen. Järjestelmä antaa tilaukselle numeron ja ilmoittaa, että tilaus on tallennettu järjestelmään. Toimija poistuu tilauksen syöttö –toiminnosta. sys48D/Valsta

14 Tilauksen syöttö yhteistyökaaviona (PP) sys48D/Valsta
1.1 hae Asiakas(asiakasnumero, lista1) <<use case>> :Tilauksen syotto Asiakas asiakasnumero nimi toimitusosoite alennusprosentti toimitusehto maksuehto toimitustapa maksuhäiriö Tilaus tilausumero toimituspvm /tilaussumma Tuote tuotetunnus nimeke myyntiyksikkö myyntihinta Tilausrivi tilattumäärä /tilattuarvo näytä lomake hae ja näytä Asiakas() hae ja näytä Tuote() näytä Tilaus() laske tilaussumma() laske tuotteentilausarvo() lisää Tilaus() lisää Tilauksentuote() :Asiakas asiakasnumero nimi toimitusosoite alennusprosentti hae Asiakas() anna Maksuhairio() anna Maksuehto() anna Toimitusehto() anna Toimitustapa() :Maksuhairio maksuhäiriö 1.2 anna Maksuhairio(OID) 1.3 anna Maksuehto(OID) 1.4 annaToimitustapa (OID) 1.5 anna Toimitusehto(OID) 1 :Myyntisihteeri 1 1 anna Asiakas(numero) :Maksuehto maksuehtokoodi hae Maksuehto() 1.6 hae Toimitus-ehto(koodi) :Toimitusehto toimitusehtokoodi hae Toimitusehto() 2 vahvista Asiakas 3 anna toimitusaika() 1.7 hae Maksuehto(koodi) 1.8 hae toimitustapa(koodi) 4.1* hae Tuote(tunnus, lista2) :Toimitustapa toimitustapakoodi hae Toimitustapa() 1 4* anna Tuote(tunnus, määrä) :Tuote tunnus nimeke myyntiyksikkö myyntihinta varastomäärä hae Tuote() 5* vahvista tilattumäärä 6 vahvista tilaus :Tilauksentuote tilattumäärä tilattuarvo lisää Tilauksentuote() 1..* 1 7 tilaus OK 5.1* lisää Tilauksentuote(määrä, arvo) 6.1 lisää Tilaus(lista 3) :Tilaus tilausnumero toimituspvm tilaussumma lisää Tilaus() <<utility>> :Tilausnumero uusinumero 1 Tilauksen syöttö yhteistyökaaviona (PP) lista1: nimi, toimitusosoite,alennusprosentti lista2: nimeke, myyntiyksikkö, myyntihinta lista3: tilausnumero, toimituspvm, tilaussumma sys48D/Valsta

15 Tilauksen syöttö viestiyhteyskaaviona (Rose)
sys48D/Valsta

16 Käyttötapauskaavio, riippuvuuskaavio-esimerkki Tilausten syöttö, versio 0.2 usean käyttötilannekuvauksen jälkeen perusteltua sys48D/Valsta

17 Miksi yhteistyökaavio? määrityksen iteraatio ja testaus
varmistutaan oikeista käyttö- ja osakäyttötapauksista (riippuvuudet), käyttötapaus ja sen kuvaus tarkentuvat (variaatiot, poikkeukset) luokkamalli tarkentuu: kerrannaisuudet, suhteet, vastuut, ohjaustietoluokat (apuluokat), perustietoluokat (tekniset) tilamalli tarkentuu: operaatiot ja ehdot laatu paranee: läpikäydään monimutkaiset käyttötilanteet ja/tai kriittiset käyttötapaukset käytön useus- ja aikavaatimukset alkavat löytyä testaus/testitapaukset: oliopeli, simulaatio sys48D/Valsta

18 Valsta Käyttötilanne, skenaario ja yhteistyökaavio testauksen apuna; määrityksen testitapaus käyttötapaus-malli yhteistyö-kaaviot tilakaaviot Luokkamalli: luokat (kohde-, hjaustieto- ja apuluokat), attribuutit, vastuut ja operaatiot sekä kerrannaisuudet Käyttötapausmalli: palvelut, viestien järjestys Tilakaaviot: operaatiot ja ehdot Yhteistyökaaviot: käyttötapaukset, osapuolet, vastuut, operaatiot luokkakaavio& -kuvaukset sys48D/Valsta sys48D

19 sys48D:n määritystehtävä 3: Yhteistyömalli
Kohteet atk-järjestelmän käyttötapauskuvaukset ja –kaaviot sekä luokkamalli Tehtävä määritä käyttötapausten yleisimmät, tärkeät, kriittiset käyttötilanteet testaa määrityksen tulokset Tavoite käyttötilanteiden (skenaariot ja yhteistyö-/viestiyhteyskaaviot) tietotarpeiden tarkistus => käyttötapausten ja luokkien tarkka määritys on tarkentunut näyttöjen ja tulosteiden tietotarpeet on löydetty Menetelmät tietotarveanalyysi käyttötilanteen simulointi, esim. oliopeli Tulokset käyttötilannekuvaukset, skenaariot ja kaaviot määrityksen katselmointiin käyttötapaus- ja luokkamalli suunnittelulle sys48D/Valsta

20 sys48D määritysdokumentin loppukatselmointi määritystehtävä 5
Lähtökohta kaikki määrityksen dokumentit eli katselmoinnin kohde on valmis Tehtävä itsenäinen tarkastus, valmistautuminen katselmointikokoukseen katselmointikokous ja pöytäkirjan laatiminen korjaustoimenpiteet ja hyväksyminen tai uusi kaselmointikokous Työtapa toisen projektiryhmän (1-2) jäsenet (2-3) tarkastavat tekijöiden dokumentaation dokumentaation läpikäynti ja käyttötilanteen simulointi (oliopeli) Tarkastetaan notaatio sisältö ja kuvausten välinen yhdenmukaisuus Huomaa asiakas (tilaaja, ylläpito, suunnittelu) Tuloksena on hyväksytty, valmis määrityksen kuvasto sys48D/Valsta


Lataa ppt "Valsta Olioiden välinen yhteistyö Oliokeskeisen/-pohjaisen järjestelmän toiminta on olioiden välistä vuorovaikutusta, tapahtumia ja tapahtumaketjuja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google