Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käsiteanalyysi Käsiteanalyysi on työskentelymenetelmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käsiteanalyysi Käsiteanalyysi on työskentelymenetelmä"— Esityksen transkriptio:

1 Käsiteanalyysi Käsiteanalyysi on työskentelymenetelmä
jolla pyritään määrittelemään ja nimeämään käsitteistö kohteena on rajattu toiminnan alue käsiteanalyysi tuo esille olennaiset asiat, esineet, ilmiöt, ihmiset jne sekä ominaisuuspiirteet ja yhteydet

2 Käsiteanalyysi Tarkoituksena on löytää liiketoiminnassa tarvittavat tietoryhmät ja niiden ominaisuudet sekä yhteydet Lähtötietoina liiketoiminnan säännöt tehtäväkuvaukset haastattelut Lopputulos käsitemalli käsitekuvaukset

3 Käsitemallin symbolit
Asiakas KÄSITE Asiakasnumero OMINAISUUS YHTEYS 1 : 1 1 : n m : n ehdollinen

4 Käsitteet, yhteydet, ominaisuudet
Käsitteet ovat asioita, joista yritys haluaa tallettaa tietoa. Kohteita voidaan luonnehtia ihmisinä, paikkoina, asioina ja tapahtumina Yhteydet kuvaavat kohteiden välisiä riippuvuuksia Ominaisuudet ovat kohteita kuvaavia tietoja

5 Käsitemalli Asiakas Käsite Tilaus Tuote Ominaisuus Yhteys
* Asiakasnumero Nimi Osoite Puhelin Tilaus * Tilausnumero Asiakasnumero Tuotenumero Määrä Tilauspäivä Toimituspäivä Tuote Ominaisuus * Tuotenumero Tuotenimi Hinta Yhteys

6 Käsite Käsite on kohde, josta tarvitaan tietoa
Konkreettinen käsite on käsin kosketeltava: asiakas, tuote Ilmiötä kuvaava käsite on kohdealueen kannalta kiinnostavia tilanteita tai tilannemuutoksia, joista tarvitaan tietoa: tilaus

7 Käsiteluokkia Esineet Henkilöt Tapahtumat Käsitteelliset
esine on kosketeltava: laite, tuote Henkilöt henkilö on toimintaan liittyvä luonnollinen tai juridinen henkilö: asiakas, työntekijä, osasto Tapahtumat tapahtuma on toimintayksikön kannalta sellainen tapahtuma tai tilanne, josta on saatava tai talletettava tietoa: tilaus, projekti, toimitus Käsitteelliset käsitteellinen on kuvitteellinen käsite, jonka toimintayksikkö on määritellyt: työsuhde, kustannuspaikka

8 Käsitteiden etsiminen
mitkä ovat ulkopuoliset organisaatiot, joihin ollaan yhteydessä (asiakas, toimittaja) mistä yksityisistä henkilöistä tarvitaan tietoa (työntekijä, myyntiedustaja) mitkä ovat liiketoiminnassa keskeiset tapahtumat (tilaus, toimitus) mitkä ovat yrityksen resurssit, joiden käyttöä halutaan seurata (henkilö, raha, raaka-aine) mitkä ovat yrityksen keskeisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät vaiheet ja tapahtumat (osto, myynti) mistä yrityksen sisäisistä siirroista halutaan tietoa (tili, ajoneuvo)

9 ASIAKAS lähettää TILAUKSEN MYYNTIEDUSTAJALLE, joka tarkistaa tilauksen
ASIAKAS lähettää TILAUKSEN MYYNTIEDUSTAJALLE, joka tarkistaa tilauksen. Myyntiedustaja tarkistaa tilaukseen sisältyvät TUOTTEET. Myyntiedustaja lähettää TILAUSVAHVISTUKSEN asiakkaalle. SUBSTANTIIVIT ovat ehdokkaita näkökulma tarve tallettaa

10 Ominaisuus ominaisuus kuvaa käsitettä perusominaisuus
tietoja, joista käsitteestä täytyy kerätä, jotta toiminta sujuu ei voi johtaa toisista ominaisuuksista kerättävä erikseen esim. asiakkaan perusominaisuuksia ovat asiakasnumero, asiakkaan nimi, osoite

11 johdettu ominaisuus johdetaan muista ominaisuuksista tunniste (=avain) tunnisteen avulla saman käsitteen yksilöt voidaan erottaa toisistaan tunniste voi koostua yhdestä tai useammasta ominaisuudesta esim. asiakkaan tunniste on asiakasnumero

12 Yhteys kahden käsitteen välillä vallitseva riippuvuus
yhteyttä kuvataan yleensä verbillä jos yhteyteen liittyy ominaisuuksia yhteyskäsite

13 Käsitelomake Käsite käsitteen nimi Määritelmä selitys käsitteestä
Ominaisuudet käsitteen ominaisuudet (luettelo) Roolit käsitteen roolit Tehtävät luettelo tehtävistä, jotka käsittelevät kyseistä käsitettä Käyttöoikeudet millaisia käyttöoikeuksia/rajoituksia käyttäjillä on Luontisäännöt milloin/miten käsite luodaan Muutossäännöt milloin/miten käsitteen ominaisuuksia muutetaan Poistosäännöt milloin/miten käsite poistetaan

14 esim. Käsite Asiakas Määritelmä Asiakas on yksityishenkilö tai organisaatio, joka tilaa tai on tilannut tuotteita Ominaisuudet asiakasnumero asiakkaan nimi osoite puhelin Roolit yritysasiakas : yhteyshenkilö, puhelin yksityisasiakas

15 Roolit yritysasiakas : yhteyshenkilö, puhelin
yksityisasiakas Tehtävät lisää asiakas poista asiakas muuta asiakas näytä asiakkaan tiedot Käyttöoikeudet Asiakkaan tietoja saa päivittää vain tilaustenkäsittelijä. Kaikilla muilla työntekijöillä on katseluoikeus Luontisäännöt Asiakas lisätään, kun asiakas tekee tilauksen ja asiakkaan tietoja ei vielä ole tallessa. Asiakkaan saa lisätä vain tilaustenkäsittelijä.

16 Muutossäännöt. Asiakasnumeroa ei saa muuttaa. Muita
Muutossäännöt Asiakasnumeroa ei saa muuttaa. Muita tietoja voidaan muuttaa tilauksen yhteydessä tai jos asiakas erikseen ilmoittaa tietojen muutoksesta. Muutosoikeus on vain tilaustenkäsittelijällä. Poistosäännöt Asiakasta ei saa poistaa, jos asiakkaalla on tilauksia. Asiakas poistetaan, jos asiakkaalla ei ole yli vuoteen ollut tilauksia. Poisto tehdään automaattisesti kerran vuodessa. Poistetut asiakkaat siirretään historiatietoihin.

17 Ominaisuuskuvaus Käsitteen nimi 1 2 3 4 5 6
Ominaisuus Määritelmä Esitysmuoto Pakollisuus Oletusarvo Arvoalue 1 2 3 4 5 6 1 käsitemallissa oleva ominaisuus (nimi) 2 sanallinen selvitys, mitä ominaisuudella tarkoitetaan 3 esitysmuoto : teksti, numero, päivämäärä 4 onko tieto pakollinen 5 oletusarvo, jos tietoa ei anneta 6 millaisia arvoja ominaisuus voi saada


Lataa ppt "Käsiteanalyysi Käsiteanalyysi on työskentelymenetelmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google