Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Kestävä kehitys Oulun opetustoimessa 4.10.2010 Seppo Saloranta Rehtori Hönttämäen koulu/ Timosenkosken luontokoulu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Kestävä kehitys Oulun opetustoimessa 4.10.2010 Seppo Saloranta Rehtori Hönttämäen koulu/ Timosenkosken luontokoulu."— Esityksen transkriptio:

1 1 Kestävä kehitys Oulun opetustoimessa 4.10.2010 Seppo Saloranta Rehtori Hönttämäen koulu/ Timosenkosken luontokoulu

2 2 Visio Oppiva ihminen luo kestävää tulevaisuutta. Opetustoimen strategiset päämäärät vision saavuttamiseksi: 1. Osaamista ja hyvinvointia edistävät toimintatavat ja rakenteet 2. Ehyet ja joustavat palvelut kuntalaisille 3. Terve talous ja kehittyvät opetuspalvelut 4. Yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri 5. Hyvä henkilöstöpolitiikka ja motivoitunut henkilöstö 6. Kestävä kehitys ja turvallinen tulevaisuus Laatukriteeri 2011 Kestävän kehityksen toimintaohjelman tehneiden koulujen lukumäärä

3 3 KESTÄVÄ KEHITYS OULUN OPETUSTOIMESSA OULUN OPETUSTOIMI KOULUT 52 KPL Keke:n toteuttaminen • opetuksessa • toimintakulttuurissa Johto ja seuranta •Opetustoimen keke -yhdyshenkilö •Opetustoimen kaksi ilmastovastaavaa •Keke työryhmä - vuosittaiset keke tavoitteet - vuosittainen raportointi toteutumasta - ympäristötilinpäätös Tukea kouluille: •Luontokoulu •Maailmankoulu •Ohjaavat opettajat •Erityisen tuen keskus •Turvallisuustiimi •Koulut tekevät kestävän kehityksen toimintasuunnitelman sähköisesti • Tavoitteena on saavuttaa vuosittain 1-3 uutta sertifikaattia tai Vihreää lippua - Edellyttävät kestävän kehityksen kasvatusta http://terva.edu.ouka.fi/keke

4 4 Kysely kestävän kehityksen toteutumisesta kouluissa 2009 => Tiedoksi opetuslautakunnalle 1.Mikä estää keken toteuttamisen?  tietämättömyys, resurssien vähyys, materiaalin puute  ”inhimillinen velttous ja laiskuus” 2. Mikä auttaisi keken toteuttamista?  Olisi tarjolla tietoa, resursseja ja materiaaleja  Oulun opetustoimen kestävän kehityksen uutiskirje  Oulunkoulunkeke –ryhmä

5 5 1. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (32) (x=17.9, y=19.6) 2. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (32) (x=79.6, y=89.3) 3. Energia ja vesi (32) (x=15.1, y=23.6) 4. Kuljetukset ja liikkuminen (32) (x=52.7, y=16.8) 5. Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito (32) (x=37.2, y=73.7) 6. Ravinto ja terveys (32) (x=97.5, y=77) Kaikki Kestävän kehityksen ekologisten ja taloudellisten teemojen toteutuminen koulun opetuksessa ja päivittäisessä toiminnassa (toimintakulttuurissa)

6 6 1. Turvallisuus koulussa ja koulumatkalla (32) (x=50.5, y=46) 2. Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi (32) (x=32.3, y=76.3) 3. Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy (32) (x=90.8, y=84.5) 4. Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki (32) (x=84.8, y=71.5) 5. Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (32) (x=2.5, y=2.9) 6. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys (32) (x=39.2, y=18.7) Kest ä v ä n kehityksen sosiaalisten ja kulttuuristen teemojen toteutuminen koulun opetuksessa ja p ä ivitt ä isess ä toiminnassa (toimintakulttuurissa) Kaikki


Lataa ppt "1 Kestävä kehitys Oulun opetustoimessa 4.10.2010 Seppo Saloranta Rehtori Hönttämäen koulu/ Timosenkosken luontokoulu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google