Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiimien kaksoisprosessin tarkasteleminen 1. Pyritään etenemään kohden tavoitteita (tehtäväorientaatio) 2. Viedään läpi yhteistoiminnallisia prosesseja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiimien kaksoisprosessin tarkasteleminen 1. Pyritään etenemään kohden tavoitteita (tehtäväorientaatio) 2. Viedään läpi yhteistoiminnallisia prosesseja."— Esityksen transkriptio:

1 Tiimien kaksoisprosessin tarkasteleminen 1. Pyritään etenemään kohden tavoitteita (tehtäväorientaatio) 2. Viedään läpi yhteistoiminnallisia prosesseja (ryhmäorientaatio) Asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatioissa pitäisi pystyä analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään samanaikaisesti toiminnan molempia ulottuvuuksia. Harjoituksen prosessi on suunniteltu siten, että ensin jokainen tiimin jäsen saa avata henkilökohtaista ääntään vastatessaan yksilönä lomakkeen kysymyksiin. (Kysymykset on asetettu varsin yleisesti tiimiohjauskirjallisuudessa esiin nousevien muotoilujen mukaan.) Tämän jälkeen suositellaan pakotettua dialogia: jokaiselle tiimin jäsenelle annetaan puheenvuoro jokaisen kysymyksen kohdalla. Perussyy tähän on se, että kellokkailla on taipumusta dominoida ns. vapaata keskustelua, joka yleensä ei sitten dialogiksi muodostukaan. Menetelmänä voi käyttää esim. tokenia (kädestä käteen kiertävä esine) tai tikkuja (jokaiselle 6 tulitikkua, jokainen tikku tarkoittaa yhtä puheenvuoroa yhteen kysymykseen ja kun tikut on käytetty, ei saa enää puhua). Kolmannessa vaiheessa pyritään tuottamaan konsensus yksilöiden esittämien näkemysten pohjalta. Muodostetaan siis tiimin näkemys tiimin sen hetkisestä tilanteesta. Konsensus lienee lähin totuuden tavoittelun tapa tiimin arvioinnissa. Muodostetun konsensuksen perusteella etsitään kehittämiskohteet ja pohditaan kehittämisen toimintatavat. Viimeinen lomake on kehittämissuunnitelman rakentamista varten. Kehittämisestä kannattaa tehdä sopimus, jonka suhteen toimintaa arvioidaan. Harjoituksessa lomaketta voi käyttää tiimien itsearvioinnin tukena. Jos arviointiprosessi on vahvasti ohjattu, eikä ainoastaan itsearviointia, ohjaaja voi olla mukana jo toisessa vaiheessa sekä konsensuksen muodostamisessa. Tiimilomakkeelle kootut näkemykset voi antaa ohjaajan tarkasteltavaksi. Ohjaajan johtamana esitetyistä tiimin näkemyksistä käydään keskustelu, jossa pohditaan tiimin toiminnan tilannetta sekä sen kehittämistä. Arvioinnin tavoite on kehittäminen. Ohjaajan tehtävänä on tukea relevanttien kehittämiskohteiden löytämistä sekä kehittämisen toteuttamista. Luonnollisesti ohjaajan tulee muistaa antaa palautetta siitä, mikä jo toimii hyvin. Käytettävä arvioinnin työkalu on esimerkki siitä, millaisia dialogisia arviointikäytäntöjä voidaan rakentaa. Ohjaaja voi kiinnittää, tapauksesta riippuen, huomion ryhmäorientaatioon tai tehtäväorientaatioon (miten hommat sosiaalisesta näkökulmasta sujuvat tai saadaanko aikaiseksi sitä, mitä pitäisi ja minkä laatuinen lopulta on tuotos). Monet organisaatiot kuvittelemme asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatioksi. Näissä vain ei turhan usein kiinnitetä tietoista huomiota ryhmäorientaatioon. Tiimien toiminta on naulakoilla keskusteltu asia. Harjoituksessa ryhmäprosessia yritetään tehdä näkyväksi ja yhdeksi arvioinnin kohteeksi. Arvioinnin kriteerit nousevat tiimistä, joka näin on yhtä aikaa sekä arviointiympäristö että oppimisen ja osaamisen kehittymisen työkalu. Ohjaus- ja arviointiprosessi ovat yhtä ja samaa, ainoastaan analyyttisesti erotettavissa. Mika Saranpää 2010 / HH AOKK

2 Tiimiprosessin arviointi 1. Ovatko tiimin tehtävät sinulle selkeitä? Mitä ne mielestäsi ovat? 2. Esitätkö tiimissä ideoita? Annatko toisten ideoille rakentavaa, kehittämiseen innostavaa kritiikkiä? 3. Miten sitoutunut olet tiimiin ja sen tehtäviin? 4. Saatko tukea tiimisi jäseniltä? 5. Onko tiimi mielestäsi organisoitunut järkevällä tavalla ja jakanut tehtävät mielekkäästi? a) Vastaa ensin yksin alla oleviin kysymyksiin. Aikaa 10 minuuttia. b) Sen jälkeen keskustelkaa vastauksistanne tiimissä. Jokainen tiimin jäsen antaa lausunnon jokaiseen kysymykseen. Aikaa 20 min. (Ohjaaja voi osallistua keskusteluun, jakaa puheenvuoroja. Ohjaaja voi myös olla sivussa.) c) Koostakaa keskustelunne pohjalta tiiminne yhteinen vastaus (konsensus) tiimilomakkeelle. Pohtikaa toimintanne kehittämistä. Aikaa 20 minuuttia. (Ohjaaja voi tukea kehittämisideoiden syntymistä kysymyksillä sekä kirjata ylös sovittuja kehittämistoimenpiteitä.) d) Ohjaaja kerää tiimilomakkeet arvioinnin dokumentaatioksi. Harjoitus puretaan yhteisesti toimivuutensa näkökulmasta. 6. Anna lopuksi arvosana tiimin toiminnasta asteikolla 1-5. Yksilölomake Mika Saranpää 2010 / HH AOKK

3 Tiimiprosessin arviointi 1. Mitkä ovat tiimin tehtävät? Ymmärtävätkö jäsenet tehtävät samalla tavalla? 2. Onko tiimissä ideoita? Ilmeneekö ideoille rakentavaa, kehittämiseen innostavaa kritiikkiä? 3. Miten sitoutunut tiimi on tehtäviinsä? 4. Tuntevatko tiimin jäsenet saavansa tukea toisiltaan? 5. Onko tiimi organisoitunut järkevällä tavalla ja jakanut tehtävät mielekkäästi? 6. Oliko annetuissa arvosanoissa hajontaa? Kuinka paljon? Miksi? Tiimilomake Mika Saranpää 2010 / HH AOKK

4 Tiimiprosessin arviointi Kehittämissopimukset 1. Tiimissä sovitut kehittämistavoitteet 2. Kehittämistavoitteiden seuranta (miten tavoitteiden saavuttamista arvioidaan). 3. Vastuun jakaminen kehittämistavoitteiden saavuttamisesta (työnjako: mitä, milloin, kuka, miten). Mika Saranpää 2010 / HH AOKK


Lataa ppt "Tiimien kaksoisprosessin tarkasteleminen 1. Pyritään etenemään kohden tavoitteita (tehtäväorientaatio) 2. Viedään läpi yhteistoiminnallisia prosesseja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google