Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Punainen Risti on valtioiden valtuuttama järjestö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Punainen Risti on valtioiden valtuuttama järjestö"— Esityksen transkriptio:

1 Punainen Risti on valtioiden valtuuttama järjestö
Valtioiden takaama oikeus auttaa kaikilla konfliktikentillä erityisasema humanitaarisen oikeuden aseman vahvistamisessa Suomen valtion tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys -> Laki ja asetus Suomen Punaisesta Rististä Ei rekisteröity yhdistys Kansainvälinen Punaisen Ristin liike on yleismaailmallinen järjestö, jolla on valtioiden sille Geneven sopimuksilla antama erityinen kansainvälinen valtuutus toimia kaikilla konfliktikentillä. Geneven sopimuksissa määritellään Punaisen Ristin kansainvälisen komitean asema inhimillisen kärsimyksen lievittäjänä. Kansainvälinen asema antaa Punaiselle Ristille erityismahdollisuudet toimia kaikkialla maailmassa auttaen niitä, jotka tarvitsevat apua kaikkein eniten. Geneven yleissopimuksiin vuodelta 1949 sekä näiden lisäpöytäkirjoihin on kirjattu sopimusvaltioiden velvollisuus taata Punaisen Ristin avustusoikeus konfliktitilanteissa. Geneven sopimuksissa on säännelty myös suojamerkin kansainvälisoikeudellinen asema. Laissa Suomen Punaisesta Rististä on viittaus Geneven sopimuksiin ja lisäpöytäkirjoihin. Punaisella Ristillä on erityisasema humanitaarisen oikeuden aseman vahvistamisessa. Humanitaarisen oikeuden disseminaatio eli tiedon kylväminen on myös yksi Suomen Punaisen Ristin tehtävistä. Suomen Punainen Risti (Finlands Röda Kors) on Suomen valtion tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys, jonka olemassaolosta on erityinen säädös, laki Suomen Punaisesta Rististä (238/2000). Tämän lain nojalla on annettu myös asetus, joka sisältää järjestön yleiskokouksen vahvistamat säännöt (tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä (811/2005)). Punaisen Ristin nimi, asema ja säännöt on siis kirjattu lain ja asetuksen tasoisesti, mikä erottaa sen rekisteröidyistä yhdistyksistä.

2 Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin toiminnan perusta
“Eikö olisi mahdollista rauhan ajan vallitessa perustaa avustusjärjestöjä, joiden tehtävänä olisi sodan aikana avustaa haavoittuneiden hoidossa tehtävästään tietoisilla ja hyvin koulutetuilla vapaaehtoisilla?” – Henry Dunant, Solferinon muisto (1862) Järjestömme syntyajoista lähtien toimintamme perusta ovat olleet vapaaehtoiset. Koko ideologiamme perustuu ajatukseen apua tarvitsevien ihmisten auttamisesta vapaaehtoisvoimin. Jo Henry Dunant nosti esiin kaksi äärettömän tärkeää asiaa, jotka toimivat työmme onnistumisen keskeisinä ohjenuorina ja haasteina edelleen: tehtävästään tietoiset ja hyvin koulutetut vapaaehtoiset.

3 Punainen Risti on auttajana maailmassa ainutlaatuinen
tuntee menneisyyden, osaa toimia oikein nykyhetkessä ja tietää mikä on realistisesti kestävää tulevaisuudessa on pysyvästi läsnä kaikkialla maailmassa Punaisen Ristin ei tarvitse aluksi lähettää ketään minnekään tekee työtään yhteisön sisältä käsin elää työnsä tulosten kanssa Punainen Risti tekee yhteistyötä koska se tuo parhaan tuloksen Punainen Risti tekee kestäviä, ja siksi parempia tuloksia Punaisen Ristin kansainvälinen auttamisverkosto perustuu ympäri maailmaa toimiviin kansallisiin yhdistyksiin ja niiden vapaaehtoisverkostoon. Kussakin maassa on yksi kansallinen yhdistys, joka on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton jäsen (186 jäsenyhdistystä 2011). Katastrofin sattuessa toimitaan aina ensisijaisesti paikallisin voimavaroin. Yleismaailmallisuuden periaatteen mukaisesti kaikki kansalliset yhdistykset ovat sitoutuneet auttamaan toinen toisiaan. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on ainutlaatuinen myös pitkäkestoisen kehitysyhteistyön tekijänä siksi, että sen ei lähtökohtaisesti tarvitse lähettää ketään minnekään voidakseen auttaa. Liikkeen vapaaehtoiset asuvat pysyvästi omissa yhteisöissään, ja ovat niiden täysivaltaisia jäseniä. Suomen Punainen Risti tukeutuu omissa kehitysyhteistyöohjelmissaan aina paikallisen kansallisen yhdistyksen asiantuntemukseen ja apuun, ja tekee ruohonjuuritason työtä yhteisöjen omien vapaaehtoisten kautta. Yllä oleva tarkoittaa, että työn tekijät tuntevat yhteisöjensä menneisyyden, nykyisyyden realistiset mahdollisuudet ja rehellisesti sen mikä on tulevaisuutta ajatellen kestävää. Koska he asuvat työnsä tulosten kanssa, he tekevät työnsä jo lähtökohtaisesti siten, että se on kestävää ja aidosti oikeisiin tarpeisiin vastaavaa.

4 Keitä olemme? Toiminta-ajatus, visio, toiminnalliset arvot
Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä. AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖKYKYINEN Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Järjestön toiminnan perusta: periaatteet ja järjestön tarkoitus ja tehtävät määriteltynä aina Geneven sopimuksista ja laista. Perusta pysyy, mutta visio ja toiminta-ajatuksen muotoilu vastaavat ajassa oleviin toimintaympäristön muutoksiin. Toiminta-ajatus: Suomen Punaisen Ristin oma muotoilu – miten kiteytämme toimintamme tarkoituksen Visio: mitä kohti haluamme mennä? Toimintaan motivoiva näky, jota haluamme tavoitella. Rohkeus -> aktiivisuutta, toimintaa – parina luotettavuus -> harkittua, perusteltua, asiantuntevaa Kotona ja maailmalla – olemme aina ihmisen lähellä, vaikka kaukana maailmalla Toiminnalliset arvot ohjaavat toimintatapojamme periaatteiden rinnalla keskusteluttivat järjestökäsittelyssä: miten kuvaamme meille tärkeitä toiminnan tapoja järjestön omalla kielellä mm. tehokkuudesta aikaansaavaksi

5 Toimivat rakenteet, riittävät resurssit Hyvä kumppani Miten toimimme?
Mihin menemme? Visio Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla. AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA VAHVISTAMME TERVEYTTÄ JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Mitä teemme? Toiminnan tavoitteet Vahva vapaaehtoisuus Toimivat rakenteet, riittävät resurssit Hyvä kumppani Miten toimimme? Toiminta-tavat Toimintalinjauksen rakenne seurailee Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton uutta strategia 2020 ja sen rakennetta. Strategiassa erotetaan toisistaan tavoitteet ja keinot. Toimintalinjauksen pohjalle on selvitetty järjestön nykytilaa ja toimintaympäristöä monin eri tavoin. Osastot ovat osallistuneet osastokyselyssä, ajatushautomoissa ja luonnosversion järjestökäsittelyssä. Lisäksi on kysytty suoraan kansalaisilta – 5000 vastausta kysymykseen: minkä pitäisi olla paremmin elinympäristössämme - ja käytetty laajasti asiantuntijatietoa. Millaiset ovat järjestömme tavoitteet ja toimintamuodot kun toimintaympäristömme kertoo seuraavaa… … kaipuu yhteisöllisyyteen, toisista välittämiseen omassa lähiyhteisössä oli eniten puhuttu aihe yleisökyselyssämme … yksinäisyys, vanhustenhuolto ja nuorten pahoinvointi huolestuttivat niin kansalaisia kuin omia toimijoitammekin … tuloerot kasvavat ja näkyvissä on tuloerojen mukaan korreloivia eroja myös terveydessä ja muussa hyvinvoinnissa … maahanmuuttokysymykset ovat pinnalla, kielteiset ja rasistiset asenteet ovat nousseet entistä näkyvämmiksi … maailmassa väestönkasvu, köyhyys, katastrofit, sodat ja luonnononnettomuudet lisäävät entisestään avun tarvetta -> Toimintamme tavoitteet nousevat tästä ympäristöstä, kansainvälisen liiton strategiaa seuraten: Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää Vaikutamme inhimillisyyden puolesta Tavoitteemme – näillä alueilla muutamme maailmaa, näitä tavoitealueita seuraamme. Jokaisella tavoitealueella on koko järjestön yhteiset tärkeät toimintamuodot, joita osastot toteuttavat oman toimintaympäristönsä ja osaston voimavarojen mukaan. Strategiset tavoitteet ratkaisevat onnistumisemme. Samaan aikaan toimintaympäristö vaikuttaa myös toimintatapoihimme ja onnistumisen mahdollisuuksiimme … paljon eri järjestöjä, kilpailua rahoituksesta ja toimijoista, toisaalta koko vapaaehtois- ja järjestösektorin vahvistuminen vahvistaa kaikkia kolmannen sektorin toimijoita – kilpailun ilmapiiristä yhdessä tekemiseen … yritysten yhteiskuntavastuu … tiedon välityksen nopeus, uudet viestinnän kanavat, sosiaalinen media, virtuaaliyhteisöt… … kiinnostus vapaaehtoistoimintaan, downshifting, julkkisten/tähtien profiloituminen taas hyvän tekemisessä ym. yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen liittyvät toimintatavat, miten onnistumme tarjoamaan toiminnan paikkoja toteuttaa hyvän tekemistä arjessa Toimintatapamme: Vahva vapaaehtoisuus Yhteiset toimivat rakenteet, joiden varaan rakennamme yhdessä, resurssien vahvistamisen näkökulma kaikessa toiminnassa Hyvä kumppanuus ja yhteistyö Näillä yhteisillä keinoilla uskomme, että pääsemme tavoitteisiimme. Tavoitteisiin pääseminen osoittaa, onko valittu keinovalikoima ollut onnistunut. Keitä olemme? Toiminnan perusta Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä. Periaatteet, Geneven sopimukset, laki ja asetus SPR:stä, toiminnan arvot, Strategia 2020

6 Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla.
YHTEENVETO KEHITTÄMISEN ALUEISTA : Mihin menemme? Visio Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla. AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA VAHVISTAMME TERVEYTTÄ JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Mitä teemme? Toiminnan kehittämisen alueet Valmius koko maan kattavaksi, Ensihuollon ja henkisen tuen valmius paremmaksi Avoimuutta, laatua ja monipuolista sisältöä ensiapuryhmätoimintaan Vaikuttamistyö eläväksi Reddie Kids –varhaisnuoriso-toiminnan laajentaminen Pitkäkestoisen nuorisotoiminnan mallintaminen ja kehittäminen Enemmän kouluyhteistyötä yläkouluille Enemmän ja monimuotoisempaa ystävätoimintaa. Vahva vapaaehtoisuus Parempaa ohjausta ja johtamista vapaaehtoistoimintaan Rekrytointiin kolmen kärki: jäsenet, nuoret, aktiiviset seniorit Moninaisuus ja yhdenvertaisuus koko järjestöön Toimivat rakenteet ja riittävät resurssit Osastojen toimintakyky kuntoon hyvällä lähituella Johtamisen kehittäminen Varainhankinnan kehittäminen kansainväliseen apuun ja kotimaan toimintaan Tiloja toimintaan Hyvä kumppani Järjestö- ja verkostoyhteistyön vahvistaminen Miten toimimme? Toimintatapojen kehittämisen alueet Yhteenveto kehittämisen alueista. Kehittämisen polttopisteeseen valitut asiat ovat ne, joihin kehittämisvoimavaroja suunnataan seuraavan kolmen vuoden ajan. Jotta kehittämistoiminnasta tulee tuloksellista, täytyy valintoja tehdä ja järjestökentän täytyy olla motivoitunut juuri näihin valintoihin. Keitä olemme? Toiminnan perusta Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä. Periaatteet, Geneven sopimukset, laki ja asetus SPR:stä, toiminnan arvot, Strategia 2020


Lataa ppt "Punainen Risti on valtioiden valtuuttama järjestö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google