Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 USKALLA VÄLITTÄÄ PUNAINEN RISTI MAAILMASSA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 USKALLA VÄLITTÄÄ PUNAINEN RISTI MAAILMASSA."— Esityksen transkriptio:

1 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 USKALLA VÄLITTÄÄ PUNAINEN RISTI MAAILMASSA

2 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 MAAILMAN TUNNETUIMPIA MERKKEJÄ • kansainvälinen suojamerkki • humanitaarisen avun merkki PUNAINEN RISTI MAAILMASSA

3 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 PUNAISEN RISTIN JA PUNAISEN PUOLIKUUN TEHTÄVÄT "Parantaa haavoittuvien ihmisten elämää inhimillisellä tuella." perus- periaatteiden ja humanitaaristen arvojen edistäminen katastrofivalmius katastrofi- apu terveyden edistäminen ja huolenpito lähiyhteisössä (Strategia 2010) PUNAINEN RISTI MAAILMASSA

4 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 SEITSEMÄN PERUSPERIAATETTA INHIMILLISYYS TASAPUOLISUUS PUOLUEETTOMUUS RIIPPUMATTOMUUS VAPAAEHTOISUUS YKSEYS YLEISMAAILMALLISUUS... ja tärkein niistä on inhimillisyys. PUNAINEN RISTI MAAILMASSA

5 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 NÄIN PUNAINEN RISTI SYNTYI •Henry Dunant 1828–1910 •Solferinon taistelu 1859 •Solferinon muisto -kirja 1862 •valmisteleva toimikunta ja 16 Euroopan maan kokous 1863 •ensimmäinen Geneven sopimus sodan uhrien suojelemiseksi 1864 PUNAINEN RISTI MAAILMASSA

6 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 MAAILMANLAAJUINEN ORGANISAATIO KANSALLISET YHDISTYKSET • 187 maassa • 100 miljoonaa jäsentä ja vapaaehtoista PUNAISEN RISTIN JA PUNAISEN PUOLIKUUN YHDISTYSTEN KANSAINVÄLINEN LIITTO (IFRC) PUNAISEN RISTIN KANSAIN- VÄLINEN KONFERENSSI GENEVEN SOPIMUKSET ALLE- KIRJOITTANEET VALTIOT PUNAISEN RISTIN KANSAINVÄLINEN KOMITEA (ICRC) PUNAINEN RISTI MAAILMASSA

7 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 KANSAINVÄLINEN TYÖNJAKO Punaisen Ristin kansainvälinen komitea The International Committee of the Red Cross (ICRC) • sodat ja aseelliset selkkaukset • Geneven sopimukset • henkilötiedustelu Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun kansainvälinen liitto The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) • luonnononnettomuudet • katastrofivalmius • kehitysyhteistyö PUNAINEN RISTI MAAILMASSA

8 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 SUOJELTAVINA SODAN UHRIT Geneven sopimukset • valtioiden välisiä • suojelevat haavoittuneita ja sairaita sotilaita, sotavankeja ja siviilejä • Punainen Risti tiedottaa sopimuksista ja valvoo niiden noudattamista Lisäpöytäkirjat • laajentavat sopimusten suojan valtioiden sisäisiin selkkauksiin • painottavat siviilien suojelua PUNAINEN RISTI MAAILMASSA

9 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 AITO KANSALAISJÄRJESTÖ Suomen Punainen Risti • liikkeen vanhimpia yhdistyksiä, perustettu 1877 • lähes joka paikkakunnalla • 95 000 jäsentä • 45 000 aktiivista vapaaehtoista PUNAINEN RISTI SUOMESSA

10 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN ORGANISAATIO JÄSENET OSASTOT (NOIN 600) • osaston kokous • osaston hallitus • toimintayksiköt PIIRIT (12) • piirin kokous • piirin hallitus piiritoimisto KESKUSHALLINTO • yleiskokous (joka 3. vuosi) • valtuusto • hallitus • puheenjohtaja pääsihteeri keskustoimisto PUNAINEN RISTI SUOMESSA

11 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 VALMIINA AUTTAMAAN KOTIMAASSA JA KANSAINVÄLISESTI • ensiapua ja auttamisvalmiutta • vapaaehtoisia ystäviä ja tukijoita • aineellista apua • terveyden edistämistä • nuorille tukea ja toimintaa • monikulttuurisuustyötä • varainhankintaa • katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä • Veripalvelu ja muita ammatillisia palveluja PUNAINEN RISTI SUOMESSA

12 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 ENSIAPUA JA AUTTAMISVALMIUTTA ENSIAPURYHMIÄ • harjoittelua, kilpailuja • päivystystä yleisötapahtumissa ja laskettelurinteissä • hälytystehtäviä AUTTAMISVALMIUTTA • vapaaehtoisia viranomaisten avuksi • Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskusjärjestö • aineellista apua äkillisissä onnettomuuksissa • henkistä tukea PUNAINEN RISTI SUOMESSA

13 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 VAPAAEHTOISTA TUKEA JA APUA • ystäviä ja tukihenkilöitä • pieniä arjen palveluja • kerhoja, leirejä, retkiä PUNAINEN RISTI SUOMESSA

14 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ • ensiapukursseja ja muuta koulutusta • tapaturmien ehkäisyä • kotona hoidon kursseja • henkisen tuen kursseja • vertaisryhmiä • terveysneuvontaa ja -ohjausta • tukea hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen • tartuntojen ehkäisytyötä PUNAINEN RISTI SUOMESSA

15 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 NUORILLE TOIMINTAA JA TUKEA TEEMOJA • ensiapu • kaveritoiminta • hiv/aids • kansainvälisyys • humanitaarinen oikeus TOIMINTAA • tempauksia, kampanjoita • koulutuksia • projekteja, ryhmiä, leirejä • kouluyhteistyötä • nuorisodelegaatteja TUKEA • turvatalot • katutyö PUNAINEN RISTI SUOMESSA

16 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 MAAHANMUUTTAJIEN TUKENA, SUVAITSEVUUDEN PUOLESTA • tukihenkilöitä • kansainvälisiä kohtauspaikkoja • kouluvierailuja • kampanjoita ja kannanottoja • koulutusta ihmisoikeuksista ja monikulttuurisuudesta • kiintiöpakolaisten vastaanotto • turvapaikanhakijoiden vastaanottoa tarvittaessa • perheenyhdistämisen matkajärjestelyt • henkilötiedusteluja • viestien välittämistä PUNAINEN RISTI SUOMESSA

17 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 KANSAINVÄLISTÄ APUA KATASTROFIAPU •sodissa ja konflikteissa •luonnonkatastrofeissa KEHITYSYHTEISTYÖ •sisaryhdistyksen - katastrofivalmiuden vahvistaminen - järjestökehityksen tukeminen - perusterveydenhuolto- ja yhteisöohjelmat PUNAINEN RISTI SUOMESSA

18 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 NÄIN APU MENEE PERILLE RAHAA • oma katastrofirahasto • valtio • EU TAVARAA • logistiikkakeskus AVUSTUSTYÖNTEKIJÖITÄ • kansainvälinen reservi Punainen Risti käyttää vain omia kanaviaan apua välittäessään. PUNAINEN RISTI SUOMESSA

19 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 NÄIN TOIMINTA RAHOITETAAN • lahjoitukset Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon* • jäsenmaksut • tuotemyynti • Kontti-ketju • sijoitusten tuotto • valtion avustukset ja korvaukset • Raha-automaattiyhdistyksen avustukset • EU • yritysyhteistyökumppanit ja sponsorit *Katastrofirahaston tuotto käytetään keräyskulujen vähentämisen jälkeen kokonaan kansainväliseen ja kotimaan apuun. PUNAINEN RISTI SUOMESSA

20 www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 AMMATILLISIA PALVELUJA •Veripalvelu •omaishoitajien lomitus •kriisiapu (Nuorten turvatalot, psykologien valmiusryhmä) •ensihoito ja sairaankuljetus PUNAINEN RISTI SUOMESSA


Lataa ppt "Www.punainenristi.fi ISBN 951-658-102-1 USKALLA VÄLITTÄÄ PUNAINEN RISTI MAAILMASSA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google