Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TKI ja työelämäyhteistyö - teemaryhmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TKI ja työelämäyhteistyö - teemaryhmä"— Esityksen transkriptio:

1 TKI ja työelämäyhteistyö - teemaryhmä 26.5.2010
Stefan Granqvist, Novia Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, LAMK

2 TKI ja työelämäyhteistyön teemaryhmä
Mitä on työelämä ja työelämäyhteistyö? Entä mitä on työelämäläheinen oppiminen? Miten tuetaan aluekehitystehtävää? Opinnäytetyön yhteys klustereihin ja aluekehittämisen strategioihin sekä ammattikorkeakoulujen omiin tki-strategioihin ja –toimintoihin? PK-yritysten tarpeet Taustana: mm. Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta innovaatiojärjestelmässä. OPM:N työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:8. yhteistyö AMKTutka II –verkoston kanssa Kansallinen tutkintojen viitekehys kansainvälisyys läpäisevänä periaatteena

3 Kansallinen tutkintojen viitekehys, taso 7
Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/ tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

4 TKI ja työelämäyhteistyö –teemaryhmän tavoitteet
tavoitteena tuottaa välineitä ja malleja YAMK-tutkinnon kehittämiseen mallintaa työelämäyhteistyötä ja määrittää uudelleen entistä täsmällisemmin työelämälähtöisyys/ -läheisyys selvittää hyviä työelämäyhteistyön käytänteitä mallinnuksen pohjaksi edistää ammattikorkeakoulujen TKI-työtä ja YAMK:ien opinnäytetyöprosessia (ns. sateenvarjohankkeet/ tutkimusryhmätyö/ tms.)

5 Teemaryhmän tuotokset
mallinnus: työelämäyhteistyö työelämän tarvekartoitus tki-työn ja opinnäytetyön integraatio uusi määritys: työelämälähtöisyys selvitys: tki- ja työelämäyhteistyön hyvistä käytänteistä

6 Teemaryhmän toimintatavat
Osallistava työtapa sovitaan työnjaosta ja tehtävistä kiinnostusten mukaan Fasilitoitu keskustelu ja keskusteluanalyysi (nauhoitus), myös verkossa (esim. Moodle) määrittelyt ja mallinnukset Yhteistä hyvien käytänteiden kartoittamista kriteerit yhdessä

7 Alustavaa aikataulutusta
1. tapaaminen: tutustuminen, teemaryhmän toiminnan esittely ja jatkotoimenpiteistä sopiminen 2. tapaaminen: työelämälähtöisyyden uuden määrittelyn alustavaa keskustelua hyvien käytänteiden kriteerit 3. tapaaminen: + tapaamiset seminaarien yhteydessä tapaamiset 2011 montako vuodessa? 4-5? tapaamiset 2012

8 Teemaryhmän osallistujien odotuksista johdettuja jatkokeskusteluaiheita:
Strategiset kytkennät TKI- ja ONT-integraatio Aluekehittäminen ja klusteriyhteistyö Sateenvarjomalli ja ONT:den yhdistäminen Uudelleen organisointia ONT-prosessi ja työelämäyhteistyö kansainvälisyys ja TKI työkokemuksen hyödyntäminen Uutta arvon tuotantoa verkostossa (myös yhdessä työelämän kanssa) Mm. käsitteiden selkeyttäminen Työelämälähtöisyys / työelämäyhteistyö TKI >>>> hyvät käytänteet eri koulutusaloilla > kokoaminen ja mallintaminen

9 Yhteinen orientaatio teemoittain
Teemaryhmän kokoontuminen Helsingissä - alustava työskentelysuunnitelma Yhteinen orientaatio teemoittain teemaryhmän jäsenten alustuksia? esim. strategiset kytkennät; / ONT-prosessi; / käsitteellinen arvon määritys Järjestäytyminen keskusteluteemoittain ryhmiin ja ohjeistus Keskustelut nauhoitetaanko? Yhteinen raportointi ja yhteenveto Jatkotyöskentelystä sopiminen

10 Valmistautuminen teemaryhmätapaamiseen
Valitse keskusteluteema, johon haluat osallistua: Strategiset kytkennät ONT-prosessi ja työelämäyhteistyö käsitteistön selkeyttäminen Pohdi valitsemasi teemaan liittyviä haasteita ja selkeyttämistä kaipaavia pulmia Tuo mukanasi yksi hyvä käytänne, joka liittyy myös valitsemaasi keskusteluteemaan lyhyt, vapaamuotoinen kuvaus


Lataa ppt "TKI ja työelämäyhteistyö - teemaryhmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google