Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VIRKKU JA RAPORTOINTI OIG Eila Partanen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VIRKKU JA RAPORTOINTI OIG Eila Partanen"— Esityksen transkriptio:

1 VIRKKU JA RAPORTOINTI OIG 15.11.2011 Eila Partanen
Työpajassa: Irma Kettula, VY, Jaana Pulkkinen, Aalto ja Silja Pesonen, UEF

2 VIRKKU Virkailijan käyttöliittymän uudistaminen VIRKKU - hanke, Osa Oodin modernisointia; soveltuvin osin kansallisten yhteistyörakenteiden puitteissa Hankkeen osat Teknologia- ja arkkitehtuuriselvitys Käyttöoikeudet ja roolit -selvitys 1. Projekti tiedonsiirrot: tulosteet erillisellä moduulilla

3 Virkku 1. Projekti tiedonsiirrot: tulosteet erillisellä moduulilla
Mahdollistaa erilaisten tietosisältöjen, ulkoasuominaisuuksien määrittelyn, tulosteiden kutsumisen url:n tai vastaavan www-kutsun avulla Tarkastelussa vaihtoehdot: Pentaho, Intellicus, Jasperforge, Qlikview, Microsoftin paketti (XDW) Eteneminen Toiminnallisia vaatimuksia riittävästi vastaavien tuotteiden osalta edetään ei-toiminnallisten vaatimuksien määrittelyyn ja pilottitoteutukseen

4 Virkku Tulostuspalvelun toiminnalliset vaatimukset
Itsenäinen moduuli Pystytään tuottamaan erilaiset tiedonsiirrot ja tulosteet Moduuli palvelee Oodin modernisoinnin myötä syntyviä uusia tulostustarpeita Moduulilla voidaan korvata myös puutteellisia tai uudistamista edellyttäviä nykyisen Oodi-järjestelmäkokonaisuuden tulosteita

5 Virkku Tulostuspalvelun toiminnalliset vaatimukset
Moduulille voidaan tulosteita kutsuttaessa välittää tarpeelliset parametrit oikean tietosisällön tuottamiseksi (mukautusta) ja/tai antaa nämä mukautukset raportin käyttöliittymällä Moduulilla voidaan virkailijakäyttäjän toimesta määritellä, tallentaa ja jakaa raporttipohjia (tietosisältö ja graafinen ulkoasu) Moduulilla voidaan virkailijakäyttäjän toimesta määritellä, tallentaa ja jakaa hakukriteerejä (sääntömuotoiset rajaukset, vapaasti määritelty hakujoukko, esim. opiskelijajoukko)

6 Virkku Tulostuspalvelun toiminnalliset vaatimukset
Tulosteet voidaan kutsua nykyisistä ja uusista Oodin sovellusten käyttöliittymistä Tuotetut tulosteet erilaisina sähköisesti hyödynnettävinä ja paperille tulostettavina tiedostoina (kuten pdf, excel, word, xml, txt, rtf) Laskennallisen (pääteltävän) tiedon tuottaminen Käsiteltävien tietosisältöjen rajausmahdollisuudet tietojen käyttöoikeuksien hallitsemiseksi

7 Virkku Tulostuspalvelun toiminnalliset vaatimukset
Konfigurointi ”käyttökelpoisten” tietojen valitsemiseksi, mitä tietosisältöjä voidaan käyttää tulosteilla (koska tahansa on tietoja, jotka ovat vain häiriötekijöitä) Mahdollisuus tulosteiden muodostamisen ajastamiselle

8 Raportointi Oodi OracleReports –raportteja 53 kpl, joista yhteisiä 27 ja yo-kohtaisia 26 Lisäksi yliopistoilla itse tehtyjä raportteja Listamuotoisia, mm. osallistujalista, opiskelijaluettelo Suoritusotteita Tutkintotodistuksia Uniface (?) –raportit: Tiedonsiirrot Oodista 13 kpl ja Oodiin: 7 kpl Eräajot (pääosin PL/SQL ): 11 kpl

9 Raportointi Yliopistojen omat tietovarastot
XDW:n tietovarastohanke – kansallinen Viranomaisraportoinnin (Tilastokeskus, KELA ym.) palvelu [Tiedonsiirrot Oodista, tilastot ja raportit, tiedon louhinta] Lisäksi korkeakoulujen välisten prosessien tarpeisiin ja kansallisesti keskitettyjen operatiivisten palvelujen tarpeisiin [tiedonsiirrot Oodiin/WS-rajapinta]

10 Keskustelua Miksi pitäisi luopua OracleReportsista?
Tavoitteet ja tulostuspalvelun vaatimukset? Oracle 11g Vaikutukset OracleReportsin lisenssimaksuihin? Muita perusteita? Mitä tilalle? Riittääkö OpenSource vai tarvitaanko myös kaupallinen lisenssi (esim. Pentaho) Aikataulu, työmäärä ja kustannukset

11 Keskustelun yhteenveto
Raportointi Oodin vakiotulosteet Listat ja luettelot, suoritusotteet, todistukset Mahdollista tulostaa myös suoraan sovellusikkunasta, mm. suoritusotteet, listat, läsnäolo/opiskelutodistus ym. kuten nykyään Mitkä nykyisistä ovat käytössä?

12 Keskustelun yhteenveto
Tiedonsiirrot Muista järjestelmistä Oodiin ja Oodista ulospäin, esim. XDW-tietovarasto (WS- rajapinta) Oodista ulospäin: viranomaisraportointi TK, KELA, ym. (XDW-tietovarastohanke) Päivittävät eräajot (?) Vapaamuotoiset raportit ja kyselyt

13 Keskustelun yhteenveto
Tietovarasto Tilastoraportointi Tiedon louhinta Yliopistojen omat tietovarastot vs. XDW- tietovarastohanke Oracle 11g - migraatio Onko välttämätön? Jos on, niin milloin? Vaikuttaako OracleReportsiin, uusintatarve?

14 Keskustelun yhteenveto
Jatketaanko osana Oodin modernisointia (Virkku- hanke) ja uudistetaan Oodin raportointiväline, vaikkei pakottavaa tarvetta OracleReportsin vaihtamiseen olisikaan? Löytyisikö yliopistoilla nykyisin käytössä olevista raportointityökaluista tulostuspalveluun sopiva väline? Kysely Oodi-yliopistoille vai kaikille yliopistoille?

15 JATKOTOIMENPITEET Selvitettäviä asioita:
Onko Oracle 11g välttämätön, sen aikataulu ja mitkä on sen vaikutukset, mm. OracleReportsin lisenssimaksut -> OracleReportsista luopuminen? Mitä tilalle ? Työmäärä ja kustannustehokkuus Tulostuspalvelun toiminnalliset vaatimukset (Virkku/muita?)

16 JATKOTOIMENPITEET Kysely yliopistoille tulostuspalvelun toiminnallisista vaatimuksista ja yliopistoilla käytössä olevista raportointivälineistä ja niiden käyttökokemuksista myös ei-Oodi-yliopistoille (?) sekä Oodi-yliopistoille mitkä Oodin vakioraportit ovat käytössä? Läpikäynti projektivastaavien kanssa Pilotointi, esim. 2 soveltuvaa työkalua – OodiKehitys? Aikataulu


Lataa ppt "VIRKKU JA RAPORTOINTI OIG Eila Partanen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google