Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

< käsikirjoittajalle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "< käsikirjoittajalle"— Esityksen transkriptio:

1 < käsikirjoittajalle
Omalla dialla: käsikirjoitusta Rönnbergin ohjeen mukaan violetilla värillä Muistiinpanosivulla: Ohjeet käsikirjoittajalle nuolien sisällä Opiskelijalle näkyvät tai kuuluvat tekstit kursiivilla

2 Tähän tulee lisää kuvia
OHJEITA oma sivu <Materiaalin yleisesittely, jossa materiaalin nimi Rafla on upotettu linkki materiaaliin:> <ETUSIVU> <Nämä ikonit ovat kaikilla sivuilla.> < Sormi, nuoli tai muu liikkuva animaatio kiinnittämään ensimmäisenä huomio OHJEITA-painikkeeseen, jotta opiskelija lukee ohjeet. Sen jälkeen sama sormi tms. osoittamaan Rafla-linkkiä, jolloin opiskelija saa edetä materiaaliin.> <Materiaalin yleisesittely, jossa materiaalin nimi Rafla on upotettu linkki linkki materiaaliin:> Tämä materiaali on tarkoitettu ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville tai ammatillista koulutusta suunnitteleville. Materiaalin avulla on tarkoitus tutustua ravitsemisalaan ja oppia ammattikieltä. Pääset Rafla oppimateriaaliin linkin kautta. < OHJEITA painikkeen takaa saa uudessa selainikkunassa näkyviin kirjoitettuna tekstinä selain- yms ohjeet: Seuraavat tekstit ovat vain esimerkkejä> 1. Selaimet Sivuston sofistikoituneet e-learning-pohjaiset multimediatehtävät toimivat parhaiten uusilla selaimilla. Suosittelemme lämpimästi Internet Explorer 5.5-selainta tai uudempaa. Tai vaihtoehtoisesti Netscape Navigator 4.79-selainta. Suurin osa tehtävistä toimii myös muilla uusilla selaimilla (Opera 6, NS6, Mozilla 1.0). 2. Real-playerin lataaminen Jotta video- ja äänileikkeet toimisivat, tarvitset RealOne-playerin. Lataa se verkosta ja asenna omalle koneellesi. Jos käytät Netscape-selainta, voit hakea pelkän Real Media-pluginin. < OHJEITA- painikkeen takaa löytyvät myös ikonien selitykset ja navigointiohjeet: opiskelija saa nämä ohjeet kirjoitettuna tekstinä ja äänenä. Seuraavat tekstit ovat valmista käsikirjoitusta:> <tähän painikkeen kuva> Ovi-painketta klikkaamalla pääsee sisään tehtäväosioihin. <tähän painikkeen/ ikonin kuva> Ääni-painike on kuunteluaineiston merkki. Tätä merkkiä klikkaamalla pääset kuuntelemaan. <tähän painikkeen kuva> Teksti-painike on kirjoitetun tekstin merkki. Tätä merkkiä klikkaamalla pääset lukemaan. Teksti aukeaa uuteen selainikkunaan. <tähän painikkeen kuva> Info-painiketta klikkaamalla pääset katsomaan lisää tietoa tai selvennystä aiheesta. Lisätieto aukeaa uuteen selainikkunaan. <tähän painikkeen kuva> Sanasto-painiketta klikkaamalla pääset sanastoon. Sanasto aukeaa uuteen pikkuikkunaan. <tähän painikkeen kuva> Oma sivu-painiketta klikkaamalla pääset omalle sivullesi, johon voit tallentaa tekstejä, puhetta ja muita tehtäviä. <tähän painikkeen kuva> Keskustelu-painiketta klikkaamalla pääset keskustelualueelle, jossa voit kysyä ja keskustella muiden käyttäjien kanssa. <tähän painikkeen kuva> Palautuskansio-painiketta klikkaamalla pääset kansioon, johon voit palauttaa tehtäviä, jos opiskelet kurssilla opettajan johdolla. <tähän painikkeen kuva> Koti-painiketta klikkaamalla pääset takaisin kokonaan alkuun eli materiaalin etusivulle. <tähän painikkeen kuva> Nuoli takaisin-painiketta klikkaamalla pääset osion aloitussivulle. <tähän painikkeen kuva> Tarkista-painiketta klikkaamalla saat tehtävän oikeat vastaukset. <ohje lisätehtävistä, jotka linkillä> Joissakin osioissa on myös lisätehtäviä, jotka voit tehdä, jos haluat. Lisätehtävään pääset klikkaamalla linkkiä lisätehtävä. Tähän tulee lisää kuvia SANASTO

3 Tervetuloa opiskelemaan Raffla-materiaalin avulla!
OHJEITA Tervetuloa opiskelemaan Raffla-materiaalin avulla! Oletko kiinnostunut opiskelusta Majoitus- ja ravitsemisalalla! Oletko kiinnostunut työstä Majoitus- ja ravitsemisalalla! <ALOITUSSIVU> <aloitussivulla on kuva jostakin oppilaitoksesta (vasemmalla) ja ravintolasta (oikealla) sekä tekstit > Tervetuloa opiskelemaan Rafla-materiaalin avulla! Oletko kiinnostunut opiskelusta Majoitus- ja ravitsemisalalla? Oletko kiinnostunut työstä Majoitus- ja ravitsemisalalla? < Opiskelijan on pakko lukea/kuunnella lyhyt sisällön kuvaus, joka tulee näkyviin tekstinä ja kuuluviin äänenä, kun hän vie hiiren kuvan päällä. Tähän tarvitaan taas sormi, joka osoittaa sitä, mihin hiiri on vietävä> < Sisällön kuvaus tekstinä ja äänenä> <oppilaitos> Fatima kertoo opiskelustaan ja työkokemuksestaan Majoitus- ja ravitsemisalalla. Luokkahuoneessa voit tutustua hygienia-asioihin. Opetuskeittiössä opit työympäristöön ja työturvallisuuteen liittyviä asioita. <ravintola> Täällä voit opiskella ravintolatyön perusasioita : ruokaan ja ruoan valmistamiseen liittyvää kieltä sekä asiakaspalvelutilanteiden kieltä. < Sitten voi valita opiskelupolun (oppilaitoksen kuva) tai työpolun (ravintolan kuva.) Opiskelija voi aloittaa opiskelun klikkaamalla Ovi-Aloita tästä-ikonia! > < Opiskelija pääsee halutessaan lukemaan ja kuuntelemaan etusivun ohjeet uudelleen ohje-painikketta klikkaamalla>

4 ALOITUS Metafora: A Majoitus- ja ravitsemisalan oppilaitos B Eri tyyppiset ravintolat Osiot: A oppimiskokonaisuudet: opiskelu ja työkokemus alalla, ammattitaidon alueet, työtehtävien kuvaaminen, työympäristö ja –välineet, työturvallisuus, työssä oppiminen ja työnhakutaidot B asiakaspalvelu, palautteet, ruokalista ja -ohjeet

5 Tämän osion aiheet ovat työympäristö ja työturvallisuus. Tutustut
Opiskelu Majoitus- ja ravitsemisalalla Fatima kertoo opiskelustaan ja työkokemuksestaan Majoitus- ja ravitsemisalalla. Nuoli 1 Luokkahuoneessa voit tutustua hygienia-asioihin. Nuoli 2 < OPISKELUPOLUN ALOITUSSIVU> < Jokaisen kuvan alareunassa Aloita tästä-ovi-ikoni > <Nuolissa tekstit> Osiossa 1. Fatima kertoo opiskelustaan ja työkokemuksestaan Majoitus- ja ravitsemisalalla. Osiossa 2. voit luokkahuoneessa tutustua hygienia-asioihin. Osiossa 3. opetuskeittiössä opit työympäristöön ja työturvallisuuteen liittyviä asioita. < Kun hiiren vie nuolen 1 päälle (sormi osoittaa), kuuluu selostus> Tämän osion aiheet ovat työkokemus, opiskelu, työssä oppiminen ja työnhaku. Voit harjoitella kertomaan omasta opiskelusta ja työkokemuksesta harjoitella keskustelemaan päivän työtehtävistä tutustua kokin työtehtäviin (tutkinnon perusteet) kirjoittaa oppimispäiväkirjaa valmistautua työssä oppimiseen harjoitella työnhakua < Kun hiiren vie nuolen 2 päälle (sormi osoittaa), kuuluu selostus> Tämän osion aihe on hygieniaosaaminen. Elintarvikelaki sanoo, että elintarvikealan työntekijöiden on osattava käsitellä elintarvikkeita hygienisesti. Voit opiskella Elintarvikehygieniaa Työpisteen puhdistamista Työasuun liittyviä asioita < Kun hiiren vie nuolen 3 päälle (sormi osoittaa), kuuluu selostus> Tämän osion aiheet ovat työympäristö ja työturvallisuus. Tutustut Keittiön työvälineisiin ja laitteisiin Työturvallisuusasioihin Opit Ymmärtämään laitteiden käyttöohjeita Opetuskeittiössä opit työympäristöä ja työturvallisuutta . Nuoli 3

6 PAKOLLINEN Osio 1 metafora: Fatiman opiskeluviikko ja työpäivä.
Opiskelukokonaisuus: opiskeluun orientoituminen ja omien valmiuksien, esim. opiskelutaidot ja kielitaito arvioiminen ja harjoitteleminen. Mitä opetellaan? Ammatilliseen yleistietoon, kokemukseen ja suunnitteluun liittyvää kieltä, esim. opiskelu- ja työharjoittelu- ja työkokemus 1 käymään keskustelua Hops-keskustelussa kertomaan ja keskustelemaan työkokemuksesta ja työhistoriasta (asianmukainen työhakemus) 2 etsimään tietoa oman ammattialan tutkinnon perusteista, käyttämään tutkinnon perusteiden tarjoamaa sanastoa, ilmauksia ja tietoja apuna opiskelua ja uraa suunnitellessa sekä osaamisensa kuvaamisessa, esim. työssäoppimissuunnitelman kirjoittaminen, ja oman osaamisen arviointi 3. kirjoittamaan ja kommunikoimaan kokin työstä yleisellä tasolla, ymmärtämään pääkohdat ja keskeiset yksityiskohdat työtehtäviin ja päivän suunnitteluun liittyvästä keskustelusta (aamupalaverissa tai arviointikeskustelussa työpäivän päätyttyä), 4. osallistumaan työkavereiden kanssa keskusteluun, vaikka työkaverit käyttävät ammattikieltä, Välineet: video, ääni, dialogit, linkit, lomakkeet, keskustelufoorumi. Miten oppija toimii? Kuuntelee ja/tai lukee Fatimaa , monivalinta sisällöstä, kuuntelee dialogin, osallistuu dialogiin (yki-tyyppinen tehtävä) katselee aamu-palaveria (video) ja arviontipalaveria ja opiskelee sanastoa ja fraaseja, lukee tutkinnon perusteet (linkitetty) ja kirjoittaa oppimispäiväkirjaa (työtehtävien kuvaaminen) omalle sivulle/ palautuskansio ja linkit oppimispäiväkirjan tekeminen jne. sekä täyttää työssä oppimisen kaavaketta, tallennus omalle sivulle, kirjoittaa työhakemuksen, linkki työnhakutaitoihin, osaan. Fi jne Arviointi ja palaute: perustuu tehtäviin itseensä, esim. dialogin eteneminen, sanallista kannustusta esim. Hyvä, opit enemmän työharjoittelussa, kun suunnittelet sitä etukäteen! Foorumissa vertaistuki, palautuskansiossa opettajan sanallinen palaute, työhakemukseen malleja, monivalintatehtävissä oikeat vastaukset

7 PAKOLLINEN Osio 2 metafora: Luokkahuone TOISEN RYHMÄN TUOTTAMA
Opiskelukokonaisuus: Hygieniaosaaminen Mitä opetellaan? Ymmärtämään keskeiset pääkohdat ja käsitteet hygienia-asioista suomen kielellä, esim. työpisteen puhdistus ja järjestäminen, jätteiden lajittelu, oikea työasu (oppija voi myös kiinnittää huomiota kriittisiin kohtiin, riskeihin ja virheiden seurauksiin), ymmärtämään hygieniatestissä esiintyviä vaikeita kielen rakenteita ja harjoitellaan niitä. Välineet: Ääni, video, teksti, oikein/väärin-tehtävä, sanasto, linkit Miten oppija toimii? Opiskelee linkkien kautta hygienia-asioita ja harjoittelee kielen rakenteita sekä oikein/väärin vastaamista autenttisen hygieniatestin tapaan (malli). Arviointi ja palaute: Oikein/väärin-testiin rakennetaan palaute, jossa oppija saa oikeat vastaukset, ja jossa väitteiden vaikeat rakenteet nostetaan esiin ja selitetään. Hänet ohjataan näissä kohdin linkkien taakse harjoittelemaan ko. kielioppiasiaa, esim. lauseenvastikkeet, erilaiset negaation ilmaisut jne.

8 PAKOLLINEN Osio 3 metafora: Päivä opetuskeittiössä.
Opiskelukokonaisuus: Työympäristö ja –välineet sekä niiden käyttö Mitä opetellaan? Opetellaan työympäristön sanastoa, esim. laitteet, koneet, välineet sekä ymmärtämään puheesta ja kirjoitetusta tekstistä pääajatukset ja keskeiset pääkohdat tärkeistä teemoista, esim. työturvallisuus (linkki työturvamateriaaliin), laitteiden ja koneiden käyttöohjeet ja välittämään tarvittaessa laitteen käyttöohjeita kirjallisesti tai suullisesti. Välineet: kuva, video, teksti, tehtävät, sanastot, linkit Miten oppija toimii? Oppija katselee autenttista kuvaa ravintolan keittiöstä, jossa on välineitä ja laitteita. Niiden nimet tulevat esiin kirjoitettuna ja äänenä oppija rahaa ympäristön esineiden päälle nimet ja selitykset (kuva+selitys [vatkaimella sekoitetaan…]) ja tekee raahaus-tehtävän (kerätään alakäsitteet yläkäsitteen alle (esim. laitteen nimi> sen osat) lukee laitteiden käyttöohjeita (teksteihin upotettuna sanastolinkkejä) ja tekee yhdistämistehtävän (laitteen nimi + ohje) Käyttöohjeissa käytetään tavallisesti passiivia, imperatiivia ja nesessiivirakenteita, joten opiskelijaa ohjeistetaan harjoittelemaan niitä (linkit valmiisiin verkossa oleviin kielioppitehtäviin) vapaaehtoisena lisätehtävänä jonkin laitteen käyttöohjeeseen liittyvät sisältökysymykset monivalinta tai avoimet/ -kysymykset: [Miten käytät tätä laitetta?], anna ohjeet laitteen käytöstä, apuna sanoja perusmuodossa (Yki- lauseenmuodostus) linkki työturvallisuusmateriaaliin Arviointi ja palaute: Oikeat vastaukset, ääni tai kirj. palaute ponnahtaa esiin tehtävän jälkeen, esim. Tunnet nyt monia työympäristösi esineitä. Harjoittele lisää, jos et osannut sijoittaa...

9 Tämän osion aihe on asiakaspalvelu. Voit opiskella
Työssä Majoitus- ja ravitsemisalalla! Kahvilassa voi nauttia erilaisia kahviannoksia leivosten ja muiden leivonnaisten kera. 1 Kuvien alareunassa ovi-ikoni, jolla pääsee aloittamaan aihealuettaiset tehtävät Pizzerian päätuote on pizza, mutta usein ruokalistalla on myös erilaisia pastaruokia. 2 Suurkeittiöt voi olla esim. ison yrityksen henkilöstöravintola, koulun tai vaikkapa sairaalan keittiö, jossa valmistetaan pääasiassa lounasruokaa. 3 < Jokaisen kuvan alareunassa Aloita tästä-ovi-ikoni , josta pääsee tehtäväosioon> < Nuolissa tekstit> Kahvilassa voi nauttia erilaisia kahviannoksia leivosten ja muiden leivonnaisten kera Pizzerian päätuote on pizza, mutta usein ruokalistalla on myös erilaisia pastaruokia. Suurkeittiöt voi olla esim. ison yrityksen henkilöstöravintola, koulun tai vaikkapa sairaalan keittiö, jossa valmistetaan pääasiassa lounasruokaa. Gourmet-ravintola on tasokas ravintola, jossa voi nauttia hyvästä ruoasta ja korkeatasoisista viineistä. Palvelu on asiantuntevaa ja ympäristö on arvokas. < Kun hiiren vie nuolen 1 päälle (sormi osoittaa), kuuluu selostus> Tämän osion aihe on asiakaspalvelu. Voit opiskella Vastaanottamaan tilauksen Kertomaan kahvilan tuotteista Laskuttamaan asiakkaan tilauksen < Kun hiiren vie nuolen 2 päälle (sormi osoittaa), kuuluu selostus> Tämän osion aiheet ovat asiakaspalvelukokemukset ja palaute. Voit Kuunnella asiakkaiden kokemuksia ravintolapalveluista Keskustella muiden kanssa kokemuksista asiakkaana Täyttää ravintolan palautelomakkeen Kirjoittaa ravintolalle palautetta sähköpostitse Lukea asiakkaan antamaa palautetta ja vastata siihen < Kun hiiren vie nuolen 3 päälle (sormi osoittaa), kuuluu selostus> Tämän osion aiheet ovat työ suurtalouskeittiössä, ruokalista, ruokalajit, ruokaohjeet, tuotteet ja ravitsemus. Kuunnella, kun koulun keittäjä kertoo työstään. Harjoitella ruokalistan avulla sanastoa Harjoitella ymmärtämään ja kirjoittamaan yksinkertaisia ruokaohjeita Kuunnella tuote-esittelyä Lukea tuote-esitettä Opiskella ravitsemustietoa ja ravitsemussanastoa < Kun hiiren vie nuolen 4 päälle (sormi osoittaa), kuuluu selostus> Tämän osion aiheet ovat ravintolan esittely, esitteet ja arvostelut, mielipiteen ilmaisu ja kuvaaminen. Katsella esittelyvideon Kuunnella tarjoilijan ja asiakkaan keskustelun Lukea esitteitä ja arvosteluja Vertailla oman maasi ruokakulttuuria suomalaiseen Painike>> dia 10 Gourmet-ravintola on tasokas ravintola, jossa voi nauttia hyvästä ruoasta ja korkeatasoisista viineistä. Palvelu on asiantuntevaa ja ympäristö on arvokas. 3

10 PAKOLLINEN Osio 4 metafora: Suurtalouskeittiö, koulun keittiö
Opiskelukokonaisuus: työ suurtalouskeittiössä, ruokalista, ruokalajit, ruokaohjeet, tuotteet ja ravitsemus. Mitä opetellaan? Ymmärtämään pääajatukset ja keskeiset pääkohdat säännöllisesti toistuvista teemoista työtilanteissa (työpäivän kulku ja ruoan valmistaminen, ravitsemus ja terveellinen ateria), lukemaan ruokaohjeita, ruoka-arvosteluja alan lehdistä, selostamaan viikon lounaslistaan kuuluvia annoksia ja niiden valmistamista ja raaka-aineita, ymmärtämään esim. tuote-esittelijän esittämän informaatio ja tunnistamaan kielen rekisteriin liittyviä seikkoja esim. että tuote-esitteisiin sisältyy markkinointia, kirjoittamaan asianmukainen ja riittävä ruoan valmistusohje, kuvamaan työpäivän kulkua ja työtehtäviä, tekemään muistiinpanoja Välineet: ääni, kuva, teksti, taulukot, video, linkit, tehtävät, sos.media Miten oppija toimii? Oppija kuuntelee keittäjän kertomusta työstään ja vastaa sisältökysymyksiin (monivalinta, oikein/väärin) . lukee viikon ruokalistaa, johon upotettu tarvittaessa sanastolinkit sekä linkit ruokaohjeisiin, tekee yhdistelytehtävän (sana/kuva ruokalajista + selitys), ruokaohjeissa(4.2.2) opiskelija huomioi esiin nostetut verbit ja oppijaa ohjataan tekemään imperatiiviharjoituksia (verkossa valmiina), seuraavaksi oppija valitsee yhden ruokaohjeen, josta hän4.3.2 kirjoittaa selostuksen (malli palautteena), opiskelija kirjoittaa ruokareseptin ja vie sen yhteiseen foorumiin, blogiinsa tms oppija kuuntelee tuote-esittelyn ja vastaa oikein/väärin sisältökysymyksiin ja tekee tuote-esittelystä muistiinpanoja ja tarkastaa niiden avulla omat vastauksensa (4.4.2 [lopuksi oikeat]), lukee tuote-esitteitä (upotettuna linkit ravitsemustaulukoihin, sanastoihin) ja vastaa monivalinta-kysymyksiin, ravitsemustietoon liittyvä yhdistelytehtävä, jossa tuote + selostus (mihin käytetään, millainen C-vitamiinipitoisuus jne). Arviointi ja palaute: Oikeat vastaukset, mallit, opettajan palaute, vertaisryhmän palaute, oppiminen tuo tyydytystä

11 KOULUN KEITTIÖ Tehtävä.- painike Ääni-painike tähän
< aloitussivuksi autenttinen kuva koulun keittiöstä> < kuvan alareunaan ääni-painike ja tehtävä-painike> Ääni ja tekstit puuttuvat vielä < Lyhyt sisällön kuvaus tulee äänenä, kun opiskelija vie hiiren kuvan päälle. Tähän tarvitaan esim. sormi, joka osoittaa sitä, mihin hiiri on vietävä> Maija kertoo työstään ja tavallisesta työpäivästään koulun keittiössä. Tämän osion aiheet ovat työpäivän kulku, ruoan valmistaminen, ravitsemus ja ruokaohjeet. Voit harjoitella sanastoa, puheen ja luetun ymmärtämistä, kirjoittamista ja kielioppia. Opettelet esimerkiksi kirjoittamaan ruoan valmistusohjeen ja tekemään muistiinpanoja tuote-esittelystä. <Keittäjä (ääni) kertoo työstään 5 minuuttia, puhe on jaksotettu ja tauotettu. Puhejakson pääkohdat nostetaan esiin kirjoitettuina lauseina kuvan alle, kun puhejakso päättyy eli puheessa on tauko (tauko minuutti). Oppija voi kuunnella saman kolme kertaa ja sitten sallitaan siirtyminen monivalintatehtävään. Opiskelija painaa tehtävä-painiketta.> Tehtävä.- painike Ääni-painike tähän Tähän ponnahtaa esiin kirjoitetut pääkohdat puheen tauon aikana.

12 Vapaaehtoinen Osio 5 metafora: Gourmet-ravintola
Opiskelukokonaisuus: ravintolan esittely, esitteet ja arvostelut, mielipiteen ilmaisu ja kuvaaminen. Mitä opetellaan? Esittelemään ravintolaa asiakkaalle ja suosittelemaan erilaisia ravintoloita, lukemaan ravintoloiden nettiesitteitä ja ravintola-arvosteluja (alan lehdistä?) Välineet: video, ääni, autenttiset tekstit (nettiesitteet), tehtävät, sosiaalinen media Miten oppija toimii? Oppija katselee ravintolan esittelyvideon ja kuuntelee dialogin, katsoo autenttisia esittelyvideoita Internetissä ja lukee Internettiin linkitettyjä ravintoloiden esitesivustoja sekä vastaa sisältökysymyksiin (monivalinta), vaativa lisätehtävä lukee ravintola-arvosteluja. Hän voi kerätä sanastoa ja fraaseja omalle asemalleen ja keskustella keskustelufoorumissa (kysyä, suositella, kertoa mielipiteitään ja perustella) Mielipiteen ilmaisun ja perustelun kielellisiä taitoja voi harjoitella (linkki valmiisiin tehtäviin) netissä. Arviointi ja palaute: oikeat vastaukset , keskustelun onnistuminen antaa tyydytystä (vertaisarviointi). Luotetaan opiskelijan itseohjautuvaan oppimiseen ja ohjataan siihen sanaston ja fraasien kerääminen.

13 6d Tervetuloa Gourmet-ravintolaan!
Klikkaa videon kuvaa ja katsele ravintolan esittely sanastoa, ravintolaympäristön ja toiminnan kuvaamista! Tekstipainikkeesta tulee vastaava teksti näkyviin . Video pysähtyy siihen, että hovimestari ottaa vastaan asiakkaan. Klikkaamalla kuvan päällä (asiakas ja hovimestari) äänipainiketta saa kuuluviin heidän keskustelunsa, jonka voi kuunnella monta kertaa + teksti. Keskustelu päättyy siihen, ettei ravintolassa ole tilaa, jolloin tarjoilija suosittelee muita (saman ketjun) paikkoja. lisää ed. kaltaista oman valinnan mukaan. Siirry eteenpäin-painike!

14 PAKOLLINEN + VAPAAEHTOINEN LISÄTEHTÄVÄ Osio 6 metafora:Pizzeria
Opiskelukokonaisuus: Asiakaspalautteet, mielipiteen ilmaisu ja ruokakulttuuri Mitä opetellaan? Sanastoa ja fraaseja palautteen antamiseen ja käsittelyyn, kertomaan ja keskustelemaan omista kokemuksista asiakkaana ravintolassa, kirjoittamaan asiakaspalautetta ja lukemaan esim. sähköpostiviestillä välitettyä palautetta ravintolapalvelusta ja vastaamaan kirjalliseen palautteeseen. Lisätehtävänä oman maan ruokakulttuurista kertominen ja suomalaiseen vertaaminen. Välineet: ääni, tehtävät, teksti, sähköinen lomake, keskustelualue (sosiaalinen media), palautuskansio/ oma asema, linkit Miten oppija toimii? kuuntelee asiakkaan kertomuksen palvelukokemuksesta ja vastaa oikein/väärin-sisältötehtävään täyttää yksinkertaisen palautelomakkeen (rasti ruutuun) ohjataan keskustelemaan palvelukokemuksistaan keskustelupalstalla kirjoittaa vapaamuotoisen palautteen (sähköpostitse) omasta ravintolakokemuksesta lukee erilaisia lyhyitä asiakaspalautteita ja vastauksia ja kirjoittaa vastauksen palautteeseen. Linkki Gourmet-osion tehtävään, jossa ravintola-arvosteluja jne. sekä keskustelupalstalle Arviointi ja palaute: Oikeat vastaukset, kiitos palautteesta!+ mallifraaseja, mallivastaus , vertaispalaute

15 PAKOLLINEN Osio 7 metafora: Kahvilaravintola
Opiskelukokonaisuus: Asiakastilanteet Mitä opetellaan? Opetellaan sanastoa, fraaseja ja keskustelua asiakaspalvelutilanteessa (tilaaminen ja laskutus) Välineet: ääni/ video, kuva, dialogi linkitys materiaalin muihin asiakasdialogeihin Miten oppija toimii? kuuntelee dialogin (fraasit nostetaan tekstinä esiin) ja tekee sisällöstä monivalintatehtävän ja osallistuu dialogiin (yki-tapaan), linkki Gourmet Arviointi ja palaute: Oppijan repliikeistä mallivastaukset


Lataa ppt "< käsikirjoittajalle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google