Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VERSOT – Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 – 30.4.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VERSOT – Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 – 30.4.2012."— Esityksen transkriptio:

1 VERSOT – Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 – 30.4.2012

2 Hankkeen tarve ja kysyntälähtöisyys •maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajan aiemman osaamisen hyödyntämistä ja työllistymistä •ammatin ja suomen kielen opiskeluun tarvitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa alkavaa verkostoitumista työelämän kanssa – oppimisen tulee laajentua aitoihin työelämän vuorovaikutustilanteisiin: • tukee ammatissa ja työelämässä tarvittavan kielitaidon kehittymistä • antaa kokemusta alan osaamisvaatimuksista ja työkulttuurista Suomessa •tarvitaan uusia opiskelumateriaaleja ja –tapoja •Opetushallituksen teettämä selvitys

3 Kohderyhmät Varsinaiset kohderyhmät: •Suomessa pysyvästi asuvat, kotoutumislain piirissä olevat maahanmuuttajat •Suomessa pysyvästi asuvat, muussa työvoimapoliittisessa tai omaehtoisessa koulutuksessa olevat maahanmuuttajat •työperusteiset maahanmuuttajat Välilliset kohderyhmät: •Suomi toisena kielenä –opettajat ja ammatinopettajat •Työelämä •Työhallinto ja kotoutumisesta vastaavat viranomaiset

4 Hankkeen tavoitteet Kehittää •uusia työvälineitä ja – tapoja aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun •ammatissa ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa Tukea •maahanmuuttajien kotoutumista •maahanmuuttajien ammatin ja työelämävalmiuksien oppimista sekä työllistymistä

5 Kehitettävät tuotteet Hankkeessa kehitetään verkko-opiskelumateriaaleja aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun. Materiaalit liittyvät seuraaviin ammattialoihin ja sisältöihin: •auto- ja kuljetusala •kone- ja metalliala •puhdistuspalveluala •ravitsemisala •sosiaali- ja terveysala •hygieniaosaaminen •anniskeluosaaminen •työturvallisuuskortti •tulityökortti •yleiset työelämätaidot ja – valmiudet

6 Kehitettävät tuotteet Kielen opiskelun ohella opiskelumateriaalit sisältävät: •tietoa suomalaisesta työelämästä, työtavoista ja työkulttuurista •ammattialoista ja niiden osaamisvaatimuksista Suomessa •suomalaisesta yhteiskunnasta Niitä voi käyttää: •itsenäisesti opiskellen •lähiopetuksessa •vertaistuen avulla •työpaikalla

7 Kehitettävät tuotteet •Materiaalia tuotetaan kielen taitotasoille A2 – B2.1 •Materiaali perustuu vuorovaikutteisuuteen ja monikanavaiseen oppimiseen •Se harjoittaa erilaisia kielen osaamisalueita • Kuullun ymmärtämistä • Luetun ymmärtämistä • Puhumista • Kirjoittamista •Materiaali sisältää: • autenttisia ja simuloituja työ-, opiskelu- ja asiakaspalvelutilanteita ja dialogeja • erityyppisiä harjoitustehtäviä • käsitteitä ja sanastoa selkokielellä • videoita, kuvia, animaatioita

8 Kehittämistyö •verkostomainen toimintatapa •sisältöalueet ja kehittämisvastuu on jaettu •S2-opettajat ja ammatinopettajat työskentelevät yhdessä •kuusi (6) ammattiala- ja sisältökohtaista työryhmää, verkkopedagoginen työryhmä ja projektityöryhmä •sosiaalinen media (wiki ja Ning) kehittämisen tukena •materiaalit kehitetään yhteistyössä • työelämän • sidosryhmien • maahanmuuttajaopiskelijoiden • Opetushallituksen • Opetushallituksen valitseman teknisen toteuttajan kanssa

9 Hankekumppanit Koordinaattori: AIKE International Oy 15 yhteistyökumppania: •Amiedu •Etelä Karjalan Aikuisopisto AKTIVA •Faktia Koulutus Oy •JAKK •Keski-Pohjanmaan aikuisopisto •Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda •Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus •Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, aikuiskoulutus •Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus •Lapin ammattiopisto •Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (Pori ja Rauma) •SATAEDU Satakunnan Aikuiskoulutuskeskus •SEDU Aikuiskoulutus •Tampereen Aikuiskoulutuskeskus •Vaasan aikuiskoulutuskeskus


Lataa ppt "VERSOT – Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 – 30.4.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google