Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPE-TET OULUN KAUPUNGISSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPE-TET OULUN KAUPUNGISSA"— Esityksen transkriptio:

1 OPE-TET OULUN KAUPUNGISSA
Kokemuksia, ajatuksia, kehittämistarpeita Susanna Runtti

2 Taustaa OpeTET:lle OpeTET on käynnistetty osana valtakunnallista Oppilaanohjauksen hanketta työryhmässä työskentelivät opinto-ohjaaja Sirkka-Liisa Knuutti Pateniemen koululta, Heikki Piilonen Taloudellisesta tiedotustoimistosta, Markku Niskavaara Oulun opetustoimesta sekä opinto-ohjaaja Susanna Runtti Ylikiimingin koululta. Työryhmä esitteli työnsä Oulun kaupungin johtoryhmälle marraskuussa Johtoryhmä suhtautui hankkeeseen myönteisesti. Tämän jälkeen asia vähitellen eteni ja OpeTET päätettiin toteuttaa kokeiluna. Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti

3 OpeTET:in tarkoitus päivittää ja lisätä kaikilla perusopetuksen kouluasteilla olevien opettajien työelämätietoja ja – taitoja ajanmukaisen tiedon saaminen sekä yrityksistä että koulutuksesta auttaa opettajia ohjaamaan oppilaitaan myös jatko-opintoihin Tarjoaa tilaisuuden luoda uusia kontakteja ja kehittää yhteistyömuotoja koulujen sekä yritysten välillä osa opettajien täydennyskoulutusta. Samalla opettajat saavat virikkeitä omaan työhönsä ja eväitä työssäjaksamiseensa Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti

4 OSALLISTUJAT Syksyllä 2009 tarjottiin 20 ensimmäiseksi ehtineelle opettajalle mahdollisuutta. Lopulta osallistui 17 opettajaa sekä ala- että yläkouluilta. Tetin kesto kaksi päivää. Opettajat jakaantuivat koulujen kesken seuraavasti: Heinätorin yksikkö : 2 opettajaa Kaakkuri: 2 opettajaa Kastelli: 1 opettaja Laanilan yläaste: 3 opettajaa Maikkulan yläaste: 1 opettaja Myllytullin koulu: 2 opettajaa Oulunlahden koulu: 1 opettaja Pohjankartanon yläaste: 1 opettaja Rajakylän yläaste: 1 opettaja Terva-Toppilan koulu: 3 opettajaa Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti

5 Tet-paikat Tetissä pystyi tutustumaan yritysten ohella myös ammattioppilaitoksiin , ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin, järjestöihin, säätiöihin, valtiollisiin yksikköihin, projektihankkeisiin , tutkimushankkeisiin ym. työpaikkoihin Suurin osa eli 15 opettajaa osallistui tettiin Oulussa; yksi suoritti sen Haapavedellä ja yksi Kuusamossa. Kaksi tettiläistä jakoi tetin kahtia eli oli kahdessa eri työpaikassa päivän ajan. Tet-paikkoja olivat: Kaleva, Haapavesi-lehti, Taitoshop-Maakari, Flow-team, Oulun yliopisto, Montessori-päiväkoti, Stora-Enso, Oulun Energia/ Merikosken voimalaitos, Rukapalvelu Oy, Rukakeskus Oy, Klaffi tuotannot Oy, Osao ( Myllytullin ja Kempeleen yksiköt), Huovisen leipomo, Robers Coffee, Vima, Oulun kaupunginteatteri ( 2 henkilöä), Tiehallinto/Oulun tiepiiri. Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti

6 TET-PAIKAT ALOITTAIN Tet-paikat aloittain: 1. Luonnonvara-ala: -
2.Kaupan ja hallinnon ala: 2 3.Tekniikka ja liikenne: 3 4.Kasvatus- ja opetusala: 4 5.Taide-ja viestintäalat:6 6.Hotelli-ja ravintola-ala sekä matkailu: 4 7.Sosiaali- ja liikunta-ala: - Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti

7 TET-RAPORTIT Raportissaan opettajat kertoivat yleisiä tietoja yrityksestä, selvittivät millaisia ammatteja/koulutusta työntekijöillä oli, kiinnittivät huomiota kansainvälisyyteen ja ympäristökysymyksiin sekä miettivät sitä, mitä pidettiin työntekijän tärkeimpinä ominaisuuksina. Ympäristöasiat oli huomioitu hyvin; ainoastaan yhdessä työpaikkaraportissa oli maininta, ettei ympäristökysymyksiä huomioida käytännössä mitenkään. Esim. Taitoshop Maakari kierrättää mahdollisuuksien mukaan omat jätteensä. kansainvälisyys oli näkyvillä suurimmassa osassa työpaikkoja. Kielitaitoa korostettiin, kauppaa tehtiin ulkomaalaisten yritysten kanssa, oppilaat olivat vaihdossa ulkomailla jne. Joillakin tet- paikoilla oli ulkomaalaisia työntekijöitä ja yhteystyöprojekteja mm. maahanmuuttajien kanssa. Opinto-ohjaajan työn kannalta on mielenkiintoista tietää, millaisia ominaisuuksia työntekijöiltä odotetaan. Ihmissuhdetaidot, kyky joustaa, luovuus, palveluhenkisyys, tiimityötaidot, kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä, stressinsietokyky sekä kielitaito – näillä taidoilla pärjää tämän päivän työelämässä! Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti

8 OpeTET ja oma opetustyö kouluissa
. OpeTET ja oma opetustyö kouluissa Mitä virikkeitä sait koulutyön kehittämiseen? Miten hyödynnät opeTet:iä omassa työssäsi? Entä työyhteisössäsi? uusia virikkeitä omaan opetustyöhön; opetusmenetelmien kehittäminen; jo unohtuneiden taitojen mieleen palauttaminen kykenee kertomaan alasta omille oppilailleen; apu ohjauksessa; lisätieto koulujärjestelmästä ” Voiko opetustyö olla myös tällaista!- mitään ei oltu sotkettu, tunneilla oli melkein harras tunnelma, opetusryhmät olivat pieniä ja opettajalla oli aikaa neuvoa jokaista”. ” ahaa-elämyksen siitä, millaista on olla yläastelainen” moni opettaja asettui tetin aikana katsomaan asioita ikään kuin oman oppilaansa näkökulmasta käsin. ”Kiinnostavaa ja avartavaa saada näyttää omat tet-valokuvat oppilaille, koska niistä he näkevät miten hassut ja kummallisetkin ideat voivat päätyä toteutettaviksi. Sillä sitähän se luovuus on”. Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti

9 ANTI TYÖYHTEISÖLLE Tiimityön tekeminen korostui työpaikoilla. Myös integraatiota eri oppiaineiden välillä kehiteltiin, esim. koulunäytelmän tekemisessä voisi yhdistää paremmin äidinkielen, käsityöt sekä kuvaamataidon. yhteistyökuvioita hiottiin monella työpaikalla. Esimerkiksi Rukakeskus Oy oli halukas kutsumaan kaikki Oulun koulujen opot tutustumaan sinne. Samoin käsityökeskus Maakari oli valmis ottamaan oppilaita johonkin yhteistyöprojektiin. Myös montessoripäiväkodin ja alkuopetustiimin yhteistyökuvioita aiottiin miettiä uusiksi. Saipa eräs opettaja idean uuden valinnaisainekurssin pitämiseksi yhdessä tet-paikkansa valmentajien kanssa. OpeTET:iä aiottiin hyödyntää omassa työyhteisössä kannustamalla muitakin osallistumaan siihen. Saatua tietoa ja opetusmateriaalia aiottiin jakaa myös muille saman oppiaineen opettajille. Kokemukset kiteyttää hyvin eräs opettaja, joka oli tehnyt huomion siitä, että yrittäjyyttä – sekä sisäistä että ulkoista- pitää korostaa oppilaille entistä enemmän. ”Tilauksen tehneelle asiakkaalle ei voi myydä ei oota – ainakaan monta kertaa”. Myös ”työporukan on toimittava yhtenäisesti yhteisen tavoitteen eteen, jotta tilauksia ja töitä olisi jatkossakin. ” Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti

10 OpeTET-toiminnan kehittäminen
Ajatuksia OpeTET:in kestosta, ajankohdasta ja TET-paikkojen hankkimisesta. Toteutuivatko tavoitteesi? Miten koulusi voisi toteuttaa OpeTET:iä koulun normaalissa arjessa? Kaksi päivää liian lyhyt aika, kolme päivää tai jopa viikko olisi sopivampi aika OpeTet:istä haluttiin pysyvä käytäntö helppo saada tet-paikka; omat suhteet apuna. Kaikki eivät kokeneet paikan saamista helpoksi, sillä muutama opettaja (3) kertoi, että tet-paikkaa oli todella vaikea saada. opettaja kertoikin, että ”tästä lähtien hän osaa suhtautua ymmärtäväisesti oppilaisiin, joilla on hankaluuksia hankkia itselleen tet-paikka. Itsekin jouduin lopulta turvautumaan omiin suhteisiini, että sain tet:in suoritettua” yhdessä raportissa otettiin esille asia tiedonkulusta: ” Informointi asiasta oli varmaan koulukohtaista. Juttelin parinkin eri koulun opettajan kanssa, he eivät tienneet opeTET:stä mitään.” Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti

11 Sijaisjärjestelyt, opevaihdot
Sijaisjärjestelyjä mietittiin monessa raportissa. Toivottiin, ettei järjestelmä rasita liikaa työkavereita eikä myöskään itseä esim. tuntien etukäteissuunnittelulla. Haluttiin myös, että mahdollisuutta osallistua ope-tettiin laajennettaisiin. Opettajavaihtoa ehdotettiin koulujen väliseksi omaksi tet-toiminnaksi. Myös yritysten työntekijöitä oltiin halukkaita ottamaan ”vaihtoon” työpaikoille. Eräs opettaja kirjoittaa: ” Minusta olisi erittäin mielenkiintoista, jos meille kouluun tulisi muiden alojen ihmisiä seuraamaan arkeamme. Se saattaisi osaltaan auttaa kumoamaan muutamia sitkeitä harhakäsityksiä opettajan ammatista, päivittäisestä työmäärästä ja työnkuvasta”. Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti

12 ”Sain mitä halusin, potkua työhöni”
jokainen tettiin osallistunut opettaja mielsi kokemuksen posiitiviseksi ja tetille asetetut tavoitteet toteutuivat ” Kaikille työssäkäyville olisi hyödyllistä päästä jossakin vaiheessa työuraansa tutustumaan siihen, miten ns. oman kuution ulkopuolella eletään” ” Toivoisin samanlaista yhteishenkeä omalle työpaikallenikin” ”Sain vaihtelua raskaaseen arkeen. Lisää jaksamista.” ”Halusin kokeilla toista unelma-ammattiani, ja kokemus oli mitä mainioin” ”Tällaisia täsmäiskuja tarvitaan jatkossakin ammattitaidon ylläpitämiseksi” ”Kerta kaikkiaan onnistunut TET”. ” Hurahdin täysin montessoripedagogiikan ideologiaan. Toiveet toteutuivat. Sain mielettömästi uusia ideoita työhöni.” Pitäisi saada pysyväksi osaksi opettajien täydennyskoulutusta. ” Tämä voisi olla yksi keino estää työelämäuupumusta ja laajemmin elämänuupumustakin”. ”Puutarhaoppilaitoksessa ei valitettavasti ollut matikan opettajan paikkaa auki Oulun kaupunki Ope-TET / Susanna Runtti


Lataa ppt "OPE-TET OULUN KAUPUNGISSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google