Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tampere 02.05.2012 Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arviointi Yhdyskuntarakenteen suunnittelun reflektointi 02.05.2012 Ari Hynynen Tampereen teknillinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tampere 02.05.2012 Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arviointi Yhdyskuntarakenteen suunnittelun reflektointi 02.05.2012 Ari Hynynen Tampereen teknillinen."— Esityksen transkriptio:

1 Tampere 02.05.2012 Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arviointi Yhdyskuntarakenteen suunnittelun reflektointi 02.05.2012 Ari Hynynen Tampereen teknillinen yliopisto | Arkkitehtuurin laitos

2 Tampere 02.05.2012 Reflektoinnin tavoitteet / yhdyskuntarakenteen suunnittelu Esitellään tutkimukseen perustuva strategisen kaupunkiseutusuunnittelun ja –yhteistyön yleisempi viitekehys Sijoitetaan viitekehykseen Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyö ja siitä laadittu Kuntaliiton arvio Katsotaan mitkä viitekehyksen kohdat jäävät mahdollisesti huomiotta Tavoitteena on ennen kaikkea lisätä ymmärrystä seutuyhteistyön toimintaympäristöstä, tavoitteista ja keinovalikoimasta

3 Tampere 02.05.2012 Seutuyhteistyön toimintaympäristö Reflektiossa seutuyhteistyön toimintaympäristöä jäsennetään kolmella käsitteellä, jotka luonnehtivat sen historiallista kehitystä ja poliittista maantiedettä, ja auttavat ymmärtämään nykyhetken ristiriitoja: Lokalismikunnallinen itsehallinto, lähidemokratia Paikallisvaltiokansallinen hyvinvointi, edustuksellinen demokratia Lokaliteettialueiden kilpailukyky, kumppanuus hallinnassa Käsitteet kuvaavat kaupunkiseudun hallinnan eri ulottuvuuksia, jotka painottuvat eri aikoina eri tavoin Kaikilla ulottuvuuksilla on kuitenkin omat tärkeät tehtävänsä, joten ne on hallinnassa aina huomioitava

4 Tampere 02.05.2012 LokalismiPaikallisvaltioLokaliteetti Tavoite Kunnallinen itsehallinto Hyvinvointivaltion toteuttaminen Elinvoimainen paikallistalous Alueellinen viitekehys Kunta, kaupunginosa, kylä, taajama, naapurusto Kaupunkiseutu osana valtakunnan verkostoja ja ylikansallisia kehittämisvyöhykkeitä Toiminnallinen kaupunkiseutu, työssäkäyntialue Hallinnan ideologia Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo Markkinamyönteisyys Hallintatapa Kansalaisosallistuminen, lähidemokratia, vuorovaikutus, hallinnan läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys Poliittis-hallinnollisen organisaation johtama keskitetty, kokonaisvaltainen ja rationaalinen asiantuntijasuunnittelu Kumppanuussuunnittelu, regiimit, hankesuunnittelu Hallinnan teemoja Omat lähipalvelut, alue- /kuntaidentiteetti, paikallinen maankäytön suunnittelu, vapaus valita asuinpaikka, arjen ja elinympäristöjen laatuseikat Palvelurakenne, valtakunnallisesti merkittävät radat ja tiet, ohitus- ja kehätiet, joukkoliikenne Vetovoimaiset asuin- ja yritysympäristöt sekä keskustat, tehokas seudullinen liikennejärjestelmä pysäköinteineen, menestyvän talouden urbaanit symbolit

5 Tampere 02.05.2012 Toimintaympäristön muutostrendi paikallisvaltio lokalismilokaliteetti

6 Tampere 02.05.2012 LokalismiPaikallisvaltioLokaliteetti Tavoite Kunnallinen itsehallinto Hyvinvointivaltion toteuttaminen Elinvoimainen paikallistalous Alueellinen viitekehys Kunta, kaupunginosa, kylä, taajama, naapurusto Kaupunkiseutu osana valtakunnan verkostoja ja ylikansallisia kehittämisvyöhykkeitä Toiminnallinen kaupunkiseutu, työssäkäyntialue Hallinnan ideologia Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo Markkinamyönteisyys Hallintatapa Kansalaisosallistuminen, lähidemokratia, vuorovaikutus, hallinnan läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys Poliittis-hallinnollisen organisaation johtama keskitetty, kokonaisvaltainen ja rationaalinen asiantuntijasuunnittelu Kumppanuussuunnittelu, regiimit, hankesuunnittelu Hallinnan teemoja Omat lähipalvelut, alue- /kuntaidentiteetti, paikallinen maankäytön suunnittelu, vapaus valita asuinpaikka, arjen ja elinympäristöjen laatuseikat Palvelurakenne, valtakunnallisesti merkittävät radat ja tiet, ohitus- ja kehätiet, joukkoliikenne Vetovoimaiset asuin- ja yritysympäristöt sekä keskustat, tehokas seudullinen liikennejärjestelmä pysäköinteineen, menestyvän talouden urbaanit symbolit

7 Tampere 02.05.2012 Strateginen seutuyhteistyö… …fyysisenä rakenteena > suunnitelmat ja kartat …orientoivina tavoitteina > ohjelmalliset linjaukset …projekteina > selkeästi määritellyt käsitteet, ohjelmat ja projektit …inspiroivana visiona > visualisoinnit, metaforat, kertomukset ja manifestit

8 Tampere 02.05.2012 Kuntaliiton arvio… …painottaa paikallisvaltiollista ulottuvuutta suosittaessaan käytäntöjen formalisointia (kuntaliitos, rakennemallin sitovuus)  formalisoinnilla on taipumus pelkistää toimintaympäristön monimuotoisuutta …jättää ulkopuolelle lokalistisen toimintaympäristön laatu- ulottuvuuden  elin- ja yritysympäristöjen ominaisuudet, seudullinen kaupunkikokemus …jättää huomiotta strategisten käytäntöjen mahdollisuuksia  Inspiroiva visio, seudullinen ’mentaalinen maantiede’

9 Tampere 02.05.2012 Lopuksi Voisiko seutuyhteistyöhön ja strategioihin sisällyttää enemmän laadullista ulottuvuutta ja visionäärisyyttä? Rakennemalli on hyvä ja keskeinen väline seutuyhteistyössä, jos se ymmärretään prosessiksi, eikä niinkään suunnitelmaksi > seutuyhteistyön monet ohjelmat ja projektit hahmottuvat, konkretisoituvat ja paikallistuvat rakennemallissa Rakennemalliin voisi sisällyttää enemmän laatutekijöitä > näiden ansiosta se tulisi paikallisesti ymmärrettävämmäksi, läpinäkyvämmäksi ja hyväksyttävämmäksi

10 Tampere 02.05.2012 Informaatio-ohjaus Ohjelmaperustainen ohjaus Taloudellinen ohjaus Normiohjaus Arviointiohjaus Neuvotteluohjaus TOP-DOWN BOTTOM-UP HALLINTO HALLINTA RAKENNEMALLI


Lataa ppt "Tampere 02.05.2012 Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arviointi Yhdyskuntarakenteen suunnittelun reflektointi 02.05.2012 Ari Hynynen Tampereen teknillinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google