Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietotaitotalkoot tutkimuksen tilanne 3/2011. Tutkimukseen koottu aineisto  Ohjausryhmän haastattelut  15 avaininformanttihaastattelua  5 talkoon osallistujahaastattelut.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietotaitotalkoot tutkimuksen tilanne 3/2011. Tutkimukseen koottu aineisto  Ohjausryhmän haastattelut  15 avaininformanttihaastattelua  5 talkoon osallistujahaastattelut."— Esityksen transkriptio:

1 Tietotaitotalkoot tutkimuksen tilanne 3/2011

2 Tutkimukseen koottu aineisto  Ohjausryhmän haastattelut  15 avaininformanttihaastattelua  5 talkoon osallistujahaastattelut (yhteensä 34 kappaletta)  Miniseminaarin keskustelut  Talkootuotokset

3 Millaisena kontekstina ja toiminnan tilana tietoyhteiskunta yhteisöille näyttäytyy Millaisen oppimisprosessin tietoyhteiskunta ja tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen käynnistää yhteisöissä ja yhteisöt ympäristössään Miten ja miksi tietoyhteiskunta haastaa yhteisöjä muutokseen – strategiset valinnat Miten paikkaan juurtuneet lähiyhteisöt kokevat roolinsa ja mahdollisuutensa verkottuneessa tietoyhteiskunnassa? Sosiaalisen pääoma Alueellinen oppiminen

4 Ketkä oppiiMiksi oppiiMitä oppiiMiten oppii YksilöTietääkseenTekemisen välineen Kokemalla YhteisöTaitaakseenTekemisen tuloksen Tekemällä YhteiskuntaKehittääkseenTekemisen kohteen Ymmärtämällä

5 OPPIMINEN YHTEISÖSSÄ OPPIMINEN YHTEISÖNÄ OPPIMINEN YLI YHTEISÖN Web sivujen päivitys Editointi Blogin kirjoitus Taittaminen Innostus Uusi suhtautuminen Hämmennyksen sieto Paineessa toimiminen Yhdessä tekeminen Valmiiksi saaminen Markkinointi Verkkotiedotus Tekemisten koordinointi Linkittyminen Bottom-up prosessit Itseorganisoituminen Yhteistyöverkottuminen Sähköinen saavutettavuus Yhteisöllisyys Sosiaalinen pääoma Tarinan kertominen

6 Paikkaan juurtuneet lähiyhteisöt TOIMIJATTOIMINNAN KOHDE KÄYTÄNTEET, VÄLINEET

7 Ihmisiä lkm. Osallistuminen toimintaan Suhde toimintaan Tieto ja vuorovaikutus Netti, julkaisu, video Tapahtumat ja fyysiset yhteydet ja tietoyhteiskuntakehityksen muuttama toiminnan tila HeMe

8 tuottaa ”virtuaalisen” ulottuvuuden, joka voi olla sekä/tai toimintaa tukeva väline, toiminnan paikka tai toimija itsessään TOIMIJAT TOIMINNAN KOHDE KÄYTÄNTEET, VÄLINEET

9 Yhteisön kokemat jännitteet … esimerkkejä Sisäinen haasteSisäinen mahdollisuus Ulkoinen haaste Ulkoinen mahdollisuus Tavoite ja päämäärä Talous ja resurssit Vuorovaikutus verkostot OsallisuusKasvava tarve Merkitys ja mielekkyys Uupuminen, ikärakenne, imago Sosiaalinen pääomaNäkymättömyysPrivatisoituminen Välineet ja välittäjät FtoF ja printtiNettijousto ja tehokkuus Osaaminen, laajakaista Nettinäkyvyys Organisaatio ja työnjako Työn keskittyminen Tehtävien jakaminen ja osallistaminen ResurssitVerkottuminen ja uudet rakenteet

10 Osuus tarpeista -tekeminen -jäsentyminen - liittyminen Vastuu tehtävistä Yhteisön jäsenet lkm. Virtuaalinen ja julkisuusulottuvuus välineenä - sitouttamis- & osallistamisstrategia - tehostamisstrategia

11 Osuus tarpeista -tekeminen -jäsentyminen - liittyminen Vastuu tehtävistä Yhteisön jäsenet lkm. Virtuaalinen ja julkisuusulottuvuus tilana - verkottumisstrategia

12 Spatiaalinen juurtuneisuus Sosiaalinen juurtuneisuus Kulttuurinen juurtuneisuus Fyysiseen tilaan uppoutunut Fyysisestä tilasta riippumaton Fyysinen läheisyys täydentyy ja/tai korvautuu sosiaalisella ja/tai kulttuurisella läheisyydellä

13 VUOROVAIKUTUS -SUHTEET TOIMINTA JA SEN VAATIMAT OSAAMISET Kontrol- loituja Avoimia MääriteltyjäEnnakoimattomia Mekaaninen taso Orgaaninen taso Dynaaminen taso tämä edellyttää uudenlaisia rakenteita ja uudenlaista osaamista

14 Jäsenyyden lisäarvo yhdistyksen kannalta Jäsenyyden lisäarvo jäsenen kannalta Vahva sidos Heikko sidos Epäreilu sidos Tunnistamaton mahdollisuus ja moniulotteista näkökulmaa arvontuotantoon

15 Aikataulu ja mitä tästä nyt sitten jää käteen…  Tavoite, että ”läpikirjoitettu” kevään 2011 aikana!  t3 -> hankkeelle tuotoksia:  kehittämislähtöinen oppiminen t3 hankkeessa  vapaaehtoisyhteisöjen ”virtuaaleihin verkostoihin laajeneva hybridi toiminnallinen tila”  vapaaehtoisyhteisöjen strategiset valinnat -> mikä näyttäisi muuttuvan t3 seurauksena ja mitä muutos näyttäisi edellyttävän  miten sosiaalinen pääoma ja alueellinen oppiminen pitäisi tässä yhteydessä ymmärtää…


Lataa ppt "Tietotaitotalkoot tutkimuksen tilanne 3/2011. Tutkimukseen koottu aineisto  Ohjausryhmän haastattelut  15 avaininformanttihaastattelua  5 talkoon osallistujahaastattelut."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google