Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PROSEMINAARI tieteellisen esittämisen harjoitus tutkimussuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PROSEMINAARI tieteellisen esittämisen harjoitus tutkimussuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 PROSEMINAARI tieteellisen esittämisen harjoitus tutkimussuunnitelma
loogisuus selkeys eksaktisuus tutkimussuunnitelma koko työn esittäminen koko työn opponointi suullinen esittäminen

2 seminaarityön muoto päälähteenä jokin (vanha) teksti
selostetaan tutkittava asia tekstin tekijä tekstin sisältö sijoitetaan teksti kontekstiin tekstin syntyhistoria, alkuperä teksti sijoitetaan kontekstiin

3 Tutkimussuunnitelma 10-15 minuutin suullinen esitys
tutkittavan aiheen tausta ja itse aiheen lyhyt esittely alustava dispositio (tutkimusongelma purettuna eri tasoisiin kysymyksiin) lähdemateriaalin ja keskeisen tutkimuskirjallisuuden esittely esiin nousseet ongelmat kalvojen käyttö suotavaa

4 Tutkielman perusrakenne
Otsikko ja nimiölehti Sisällysluettelo Johdanto Käsittelyluvut Loppulause Lähdeviitteet ja lähdeluettelo Liitteet

5 PAHUUS BOËTHIUKSEN FILOSOFIAN LOHDUTUKSESSA
Oulun yliopisto historian laitos aate- ja oppihistorian proseminaaritutkielma Erkki Urpilainen

6 Sisällysluettelo (Dispositio)
Johdanto 3 1 Pääluku 5 1.1 Alaluku 5 1.2 Alaluku 7 1.3 Alaluku 9 2 Pääluku 10 2.1 Alaluku 10 2.2 Alaluku 13 2.3 Alaluku 16 Loppulause 19 Lähdeluettelo 20 Liitteet

7 Johdanto tutkittavan aiheen tausta
tutkimustilanne (mitä tutkimusta aihepiiristä on olemassa ja miten oma tutkimus täydentää/muuttaa sitä) tutkimusongelma purettuna eri tasoisiin kysymyksiin, asia-, aika- ym. rajaukset tutkimusmetodi erityistapauksissa käsitteiden määrittely lähdemateriaali kriittisesti arvioiden, eli miten sillä voidaan vastata keskeiseen tutkimustehtävään, sekä lähdekriittiset ongelmat.

8 Tutkielman perusrakenne
Otsikko ja nimiölehti Sisällysluettelo Johdanto Käsittelyluvut Loppulause Lähdeviitteet ja lähdeluettelo Liitteet

9

10 Lähdeluettelo I Painamattomat lähteet II Painetut lähteet
1. Lähde- ja asiakirjajulkaisut 2. Lähdekirjallisuus 3. Sanoma- ja aikakauslehdistö III Haastattelut IV Audiovisuaaliset lähteet V Sähköiset lähteet VI Kartat VII Sanakirjat ja hakuteokset VIII Tutkimuskirjallisuus

11 Lähdeluettelo I Painamattomat lähteet II Painetut lähteet
1. Lähde- ja asiakirjajulkaisut 2. Lähdekirjallisuus 3. Sanoma- ja aikakauslehdistö III Haastattelut IV Audiovisuaaliset lähteet V Sähköiset lähteet VI Kartat VII Sanakirjat ja hakuteokset VIII Tutkimuskirjallisuus

12 Lähdeluettelo Dalby Liza Crihfield Dalby, Geisha. University of California Press, Berkeley 1983. Joyce John Joyce, "The Globalization of Music: Expanding Spheres of Influence". Conceptualizing Global History, s. 21–134. Edited by Bruce Mazlish and Ralph Buultjens. Westview Press, Boulder E. W. Juva Einar W. Juva, "Laiton asevelvollisuuslaki, kutsuntalakko ja virkamiestenerottamiset". Venäläinen sortokausi Suomessa. Historian Aitta XIV. Tutkielmia. Kuvauksia. Muistelmia, s. 48– Toimittaja Päiviö Tommila. WSOY, Helsinki 1960. Keränen 1978a Jorma Keränen, "Kainuu". Otavan Suuri Ensyklopedia 4, s. 1346– Otava, Keuruu 1978. Keränen 1978b Jorma Keränen, "Konginkankaan alue, asutus ja väestö". Konginkankaan kirja, s. 7–129. Toim. Jorma Keränen. Jyväskylä Kouri Erkki Kouri, "Hans Herzfeld saksalaisessa historiografiassa". Historiallinen Aikakauskirja 4 (1982), s. 343–356.

13 Tutkielma ja sen esittäminen
15-20 sivua luettavaksi ohjaajalle 2 viikkoa aikaisemmin valmis työ toimitettava viikkoa ennen esitystä laitokselle tiedostona 10-15 minuutin alustus työn käsittelyyn lyhyt tiivistelmä aiheesta tutkimustulokset

14 Opponointi 20-40 minuuttia tutkielman aihe ja otsikko
tehtävän rajaus ja kysymyksenasettelu tutkimuskirjallisuus, lähteet ja lähdeluettelo työn rakenne aiheen käsittely tekninen toteutus ja kieli kokonaisarviointi


Lataa ppt "PROSEMINAARI tieteellisen esittämisen harjoitus tutkimussuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google