Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI"— Esityksen transkriptio:

1 TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI
Yleensä toiminnallisen opinnäytetyön raportointi ei suuresti osioidensa osalta ero ns. perinteiden tutkimustyyppisen opinnäytetyön raportoinnista. Toiminnallisen opinnäytetyön raportissa tulee yleensä olla seuraavat osat: Kansi, nimiösivu Tiivistelmä Abstract Sisällys 1. Hankeen/produktin/projektin tausta 2. Hankeen/produktin/projektin teoreettinen tausta 3. Hankeen/produktin/projektin suunnittelu, toteutus ja tuotos 4. Pohdinta ja arviointi Lähteet Liitteet

2 1. Hankeen/produktin/projektin taustassa esitellään yleensä:
- hankkeen/produktin/projektin tausta, tarve, merkitys ja lähtökohdat - hankkeen/produktin/projektin konkreettiset tavoitteet ja kehittämistehtävät - hankkeen/produktin/projektin kohteen/toimeksiantajan esittely → osion tarkoituksena esitellä opinnäytetyönä tehtävän tuotosta rajaavat tai määrittävät tekijät. Taustan tarkoituksena on toimia ikään kuin lähtötilanteen kartoituksena lukijalle. Toisaalta toiminnallisessa opinnäytetyössä kohderyhmä vaikuttaa opinnäytetyön kokonaisuuteen erittäin paljon, joten sen esittely on syyttä olla työn alussa: tuotoksen käytettävyys, tapahtuman onnistuminen, ohjeistuksen selkeys jne. ovat asioita, joita voidaan arvioida toiminnallisessa opinnäytetyössä vain kohderyhmälähtöisesti 2. Hankeen/produktin/projektin teoreettisessa taustassa esitellään yleensä: - hankkeen/produktin/projektin aihealueeseen liittyvää yleistä tietoperustaa, ns. ammattiteoriaa, alan yleistä näkemystä, - hankkeen/produktin/projektinkeskeiset käsitteet → osion tarkoituksena on ohjata hankeen/produktin/projektin sisällöllisiä valintoja

3 3. Hankeen/produktin/projektin suunnittelu, toteutus ja tuotos- osiossa esitellään yleensä:
- hankkeen/produktin/projektin etenemisprosessi työn vaiheiden mukaisesti - hankkeen/produktin/projektin tuottamisessa käytetyt menetelmät ja työtavat → osion tarkoituksena on esitellä hankeen/produktin/projektin osalta mitä, miten ja milloin tehtiin, ketkä tekemiseen osallistuivat ja missä määrin Kuvauksessa pyritään myös perustelemaan tehdyt valinnat lähdekirjallisuuden ja laaditun teoreettisen taustan kautta 4. Pohdinta ja arviointi- osiossa käsitellään yleensä: - hankkeen/produktin/projektin etenemisprosessin ja tuotoksen arviointia (kirjallisuudella perustellen) - hankkeeseen/produktiin/projektiin liittyneitä eettisiä kysymyksiä → osion tarkoituksena on, että opiskelija kriittisesti tarkastelee kehittämisprosessiaan ja arvioi hankkeensa/produktinsa/produktinsa saavutusta suhteessa tavoitteenasetteluun sekä tarkastelee tuotoksensa hyödynnettävyyttä ja sovellettavuutta kohderyhmään nähden.


Lataa ppt "TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google