Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lääkehoidon kokonaisarviointi"— Esityksen transkriptio:

1 Lääkehoidon kokonaisarviointi
Vanhustyön vastuunkantajat - kongressi Leena Ulvinen proviisori, PD lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys astman hoidon erityispätevyys Lapuan Lakeus Apteekki ja SeAMK

2 Esityksen teemat Lääkehoidon kokonaisarviointi, 45 min
Turvallista lääkehoitoa moniammatillisesti - case Lapua apteekin kokemuksia, 15 min

3 Lääkehoidon kokonaisarviointi
Lääkehoidon kokonaisarviointi on moniammatillisesti toteutettu toimintamalli, tarkoituksena edistää lääkkeiden oikeaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Toimintamalli löytyy mm. Australiasta, Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista

4 LÄÄKEHOIDON (KOKONAIS)ARVIOINNIN KÄYTÄNTÖJÄ MAAILMALTA
Australia Home Medicines Review (HMR) Domiciliary Medication (Management) Review (DM(M)R) Iso-Britannia Clinical Medication Review (CMR) USA Medication Therapy management (MTM) Drug Utilisation Review (DUR) 4

5 Lääkehoidon kokonaisarviointi Suomessa
LHKA Comprehensive medication review

6 YHTEISIÄ PIIRTEITÄ moniammatillinen yhteistyö potilaan haastattelu
lääkityksen perusteellinen läpikäynti (teho, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus) hoitomyöntyvyyteen liittyvät seikat raportointi hoitosuunnitelman laatiminen yhdessä potilaan kanssa ja muutosten toteutus (konkordanssi) seuranta 6

7 Lääkehoidon kokonaisarviointi
on erityispätevyyden suorittaneen proviisorin tai farmaseutin toteuttama apteekin ammatillinen palvelu on työkalu, kun halutaan selvittää lääkityksen mahdollista osuutta potilaan terveysongelmiin hyödyntää moniammatillista yhteistyötä

8 Lääketurvallisuutta lisäävät apteekkien palvelut Lähde: Apteekit ikääntyvän väestön lääkehoidon tukena. Suomen Apteekkariliiton toimenpideohjelma, LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI lääkehoidon ongelmatilanteet moniammatillinen yhteistyö LÄÄKITYKSEN TARKISTUS tarpeen arviointi yhteistyö PERUSTARKISTUKSET (esim. reseptin toimitus) annostus  päällekkäisyydet yhteisvaikutukset LÄÄKENEUVONTA JA HOIDON TUKI lääkehoidon perusperiaatteet itsehoitolääkkeet ja reseptilääkkeet

9 Lääkityksen tarkistus vs. Lääkehoidon kokonaisarviointi
Perus-tarkistukset Lääkityksen tarkistus

10 LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI APTEEKIN NÄKÖKULMASTA
Reseptin toimitus minuutteja 50/päivä osa lääkkeen toimittamista jokaiselle asiakkaalle ei erillistä korvausta normaalia farmaseuttista osaamista Lääkehoidon kokonaisarviointi tunteja 1/päivä ei riipu lääkkeen toimittamisesta valikoiduille asiakkaille moniammatillinen yhteistyö pätevöityminen

11 Mahdollisia lääkehoidon ongelmakohtia voivat olla
Lääkkeiden haittavaikutukset Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden päällekkäisyydet Ns. riskilääkkeiden käyttö Tarpeettomat lääkkeet Sopimattomat lääkkeet Riittämättömät lääkkeet Heikko hoitovaste Monilääkitys Ongelmia lääkkeiden käytössä tai annostelussa Hoitoon sitoutuminen Useita hoitavia tahoja, kokonaiskäsitys lääkityksestä

12 Lähde: Peura, S. ym. Dosis 2007;1: 20-28

13 Miten lääkehoidon kokonaisarviointi tehdään?
Prosessin käynnistys: aloite ja lääkärin lähete Potilaan terveydentilaa ja lääkitystä koskevat taustatiedot Kartoitus- ja arviointivaihe Kirjallinen raportti, suositukset, toimenpiteet ja seuranta

14 Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys
Koulutuksen järjestää Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Alkoi vuonna 2005 Kestää 1,5 vuotta (35 op) Erityispätevyys määräaikainen, 5v. Järjestetty Kuopiossa, Oulussa, Helsingissä, Tampereella, Seinäjoella, Turussa, koulutus käynnissä Jyväskylässä Tällä hetkellä noin 150 erityispätevyyden suorittanutta farmasian ammattilaista n. 50 apteekissa + terveyskeskuksissa ja sairaala-apteekeissa

15

16 HYÖDYT

17 OLKA –HANKE http://www. sitra
50 lääkehoidon kokonaisarviointia Hyrynsalmella ja Taivalkoskella Potilaista 34 naista ja 16 miestä Potilaista 40 % asui kotona itsenäisesti Keski-ikä 76,5 v Lääkkeitä käytössä keskimäärin 13 (7-27) Kokonaisarvioituja lääkityksiä yhteensä 607 kpl Potilailla keskimäärin 6 eri diagnosoitua sairautta (3-13) Verenpainetauti, diabetes, sepelvaltimotauti, hyperkolesterolemia, sydämen vajaatoiminta

18 Perusteet arvioinnille
Monilääkitys 72 % Lääkehoitoon liittyvä ongelma tai haitallinen oire 68 % ruoansulatuskanavan oireet, sydän- ja verisuoniperäiset oireet, psyykkiset oireet Lääke-epäselvyys 16% lääkkeen annostelu, lääkemuoto, lääkkeiden yhteensopivuus, allergiat, alkoholi

19 MUUTOSEHDOTUKSET 270 muutosehdotusta Lääkityksen lopettaminen (55 kpl)
Annoksen laskeminen (53 kpl) Lääkityksen vaihtaminen (35 kpl) Lääkityksen lisääminen (21 kpl) Hoidon seuranta , esim. RR, labrat (17 kpl) 34 huomiota Neuvontaa interaktioista ja haittavaikutuksista Ohjeistusta potilaalle/hoitohenkilöstölle Annosteluohjeiden ja lääkelistan päivittämistä

20 Tehdyt muutokset Jokin muutos lääkitykseen 49 potilaalle, yhteensä 289 eri toimenpidettä Lääkkeen lopettaminen 62 kpl Hoidon seuranta 48 kpl Annoksen pienentäminen 39 kpl Lääkkeen vaihtaminen 35 kpl Lääkityksen lisääminen 23 kpl

21 Vaikutus potilaan vointiin
”Terveydellistä hyötyä voinnin kohenemisen tai lääkitykseen liittyvien ongelmien ratkeamisen seurauksena sai 26 potilasta (55%) ” 78% lääkehoidossa esiintyneistä ongelmista saatiin ratkaistua.”

22 Moniammatillinen yhteistyö Lapualla - rakentuminen ja kokemuksia

23 Taustatietoja Lapuasta
asukkaan kaupunki Paikkakunnalla 2 apteekkia Terveyskeskuksessa 9 lääkärinvirkaa Omalääkärijärjestelmä Mielenterveystoimisto, 1 ylilääkäri Yksityislääkäriasema, yksityislääkäritoimintaa

24 Taustalla tiivis yhteistyö
Diabetesryhmä, keuhkosairaustyöryhmä, sydänyhdyshenkilö Apteekki mukana tupakanvieroitus-ryhmissä Yhteistyön kehittäminen mm. henkilökunnan opiskeluihin liittyvien projektitöiden puitteissa Yhteisiä koulutustilaisuuksia Työryhmiä ja yhteistyötapaamisia lähes viikoittain  Palveluiden taustalla verkostoituminen

25 LHKA-mallin kehittäminen alkoi koulutuksen aikana
V Yhteistyössä mukana pienkoti Päivärinteen koko henkilökunta ja terveyskeskuksen ylilääkäri Potilaiden valintakriteerit: ongelmalähtöisyys Vaikuttavuuden arviointi: ensisijaisesti potilaan voinnissa ja terveydentilassa tapahtuneet muutokset

26 Tuloksia potilaiden voinnissa
Potilaan yleistilan paraneminen Huimauksen väheneminen Vapinan ja lääkeparkinsonismioireiden helpottuminen Lääkkeiden ylläpitämän ripulin loppuminen Liikuntakyvyn palautuminen Unilääkkeiden lopettaminen Dementiapotilaan rauhattomuuden ja käytösoireiden lievittyminen Kognition paraneminen Potilaan virkistyminen Kadonneen puhekyvyn palautuminen

27 Vaikuttavuus lääkekustannuksiin lähde: erityispätevyysopintojen aikaiset kokonaisarvioinnit /Leena Ulvinen Potilas (euroa) Kela (euroa) Yhteensä (euroa) Potilas 1 - 5,79 - 67,87 - 73,66 Potilas 2 - 94,46 - 41,93 - 136,39 Potilas 3 Potilas 4 + 31,47 + 21,28 + 52,75 Potilas 5 - 139,49 + 4,96 - 134,53 Potilas 6 - 44,16 - 32,58 - 76,74 Luvut vastaavat potilaan 3 kk:n lääkekulutuksen mukaisia kustannuksia.

28 Vaikuttavuus lääkekustannuksiin lähde: erityispätevyysopintojen aikaiset kokonaisarvioinnit /Leena Ulvinen Potilas (euroa) Kela (euroa) Yhteensä (euroa) Vaikutus 3 kk:n lääke-kustannuksiin - 50,49 - 23,23 - 73,72 Laskennallinenvaikutus lääke-kustannuksiin vuositasolla - 201,96 - 92,92 - 294,88

29 Hoitohenkilökunnan kokemuksia
”Lääkehoito tärkeä osa-alue vanhuksen kokonaisvaltaisessa hoidossa. On hyvä, että lääkitykseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.” ”Asukkaiden lääkkeisiin tuli paneuduttua syvällisemmin.” ”Saimme hyvää koulutusta.” ”Mielenkiintoista ja tärkeää asiaa.” ”Projektiin kulunut työaika oli hyödyllistä.”

30 Koulutusohjelman päätyttyä
Kokemukset erittäin myönteisiä Yhteinen halu toiminnan vakiinnuttamiseen Palaverit ja keskustelutilaisuudet eri ryhmien kanssa Käsitteet ja toimintamallit tutuiksi Tulokset tutuiksi Referenssit

31

32

33

34

35

36

37 POTILAS

38 POTILAS

39 POTILAS

40 LAKEUS APTEEKIN LHKA-PALVELUMALLI
KEHITTÄMISSOPIMUKSEN LUOMA VIITEKEHYS

41 Kokemus karttunut v Lääkehoidon kokonaisarviointeja useita kymmeniä Suppeampia lääkityksen arviointeja noin 150 potilaalle

42 Kehittämissopimus Sopimus Lapuan kaupungin ja Lapuan Lakeus Apteekin välillä Apteekki palvelun tuottaja, kaupunki ostaja Lääkehoidon (kokonais)arviointi-palveluja voivat tilata Lapuan terveyskeskuksen lääkärit Kehittämistyöryhmä perustettu

43 Kehittämissopimus Sopimus on laadittu hankintalain periaatteiden mukaisesti Viitekehyksenä kehittämissopimus korkeakoulutasoiset opinnot, julkaisut kehittämisryhmä perustettu

44 Yhteinen tavoite Yhteinen tavoite = toimintamalli, jolla voimme yhdessä edistää ja tukea lapualaisten terveyttä, hyvinvointia, kotona ja hoidossa selviämistä Keinoina moniammatillisuus, tietojen ja taitojen yhdistäminen

45 OSAAMINEN TARPEET HYÖDYT OSAAMINEN TARPEET HYÖDYT POTILAS OSAAMINEN TARPEET HYÖDYT

46 Hyödyt lääkkeiden käyttäjille
Päällekkäislääkitysten purkaminen Lääkkeiden haittavaikutusten väheneminen Haitallisten yhteisvaikutusten karsiminen Moniammatillinen yhteistyö potilaan parhaaksi  TOIMINTAKYVYN JA ELÄMÄNLAADUN KOHENTUMINEN  SÄÄSTÖÄ LÄÄKEKUSTANNUKSISSA

47 Hyödyt yhteiskunnalle
Terveydenhuollon henkilöstö- ja osaamisresurssien tehokkaampi hyödyntäminen Tehokkaampi, turvallisempi, taloudellisempi ja tarkoituksenmukaisempi lääkehoito ja lääkkeenkäyttö

48 Apteekilla tärkeä rooli terveydenhuollossa
Apteekkien asiantuntijuuden hyödyntäminen  voimavara koko terveydenhuollolle  voimavara koko yhteiskunnalle

49 Tulevaisuutta on moniammatillinen yhteistyö potilaan parhaaksi

50 Kiitos


Lataa ppt "Lääkehoidon kokonaisarviointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google