Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

APR ja kustannuslaskenta Laskentatoimelle asetettavat kehittämisvaatimukset terveyskeskukselle perustuen kokemuksiin joidenkin terveyskeskusten kanssa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "APR ja kustannuslaskenta Laskentatoimelle asetettavat kehittämisvaatimukset terveyskeskukselle perustuen kokemuksiin joidenkin terveyskeskusten kanssa."— Esityksen transkriptio:

1 APR ja kustannuslaskenta Laskentatoimelle asetettavat kehittämisvaatimukset terveyskeskukselle perustuen kokemuksiin joidenkin terveyskeskusten kanssa Tom Roos, Datawell Oy

2 Kuvaustapa resurssikäytön kannalta - seuraavilla kalvoilla
ATL eAPR pAPR Aktiviteeti Kuvaustapa resurssikäytön kannalta - seuraavilla kalvoilla eAPR eAPR ATL ATL ATL ATL ATL pAPR Aktiviteeti ATL eAPR pAPR Aktiviteeti

3 Yhden episodi-APR:n eri hoitokäytännöt / hoitomuodot 1/3
eAPR ATL Aktiviteeti ATL ATL ATL ATL

4 Yhden episodi-APR:n eri hoitokäytännöt / hoitomuodot 1/3
eAPR ATL Aktiviteeti ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL

5 Yhden episodi-APR:n eri hoitokäytännöt / hoitomuodot 1/3
eAPR ATL Aktiviteeti ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL

6 Yhden episodi-APR:n eri hoitokäytännöt / hoitomuodot 1/3
eAPR ATL Aktiviteeti ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL

7 Yhden episodi-APR:n eri hoitokäytännöt / hoitomuodot 2/3
ATL Lääkäri Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Kuntoutustyöntekijä Mielenterveystyöntekijä Työterveydenhuolto ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL ATL

8 Yhden episodi-APR:n eri hoitokäytännöt / hoitomuodot 3/3
ATL LAB ATL LAB ATL LAB RTG ATL

9 Yhden episodi-APR:n eri hoitokäytännöt / hoitomuodot 3/3
ATL LAB ATL LAB ATL LAB RTG ATL Terveyskeskuksen vuodeosasto ATL LAB ATL ATL ATL HP LAB HP HP HP LAB HP HP LAB ATL LAB ATL ATL ATL LAB ATL

10 Yhden episodi-APR:n eri hoitokäytännöt / hoitomuodot 3/3
ATL LAB ATL LAB ATL LAB RTG ATL Terveyskeskuksen vuodeosasto ATL LAB ATL ATL ATL HP LAB HP HP HP LAB HP HP LAB ATL LAB ATL ATL ATL LAB ATL DRG Keskus- tai yliopistollinen sairaala ATL LAB ATL LAB ATL LAB RTG ATL LAB ATL LAB ATL

11 Mitkä ovat eri hoitokäytäntöjen / hoitomuotojen kustannusket?
xx.xxx EUR ??? ATL ATL ATL ATL ATL ATL xx.xxx EUR ??? ATL LAB ATL LAB ATL LAB ATL LAB ATL LAB ATL LAB ATL Tk vuodeosasto xx.xxx EUR ??? ATL LAB ATL LAB ATL LAB LAB HP ATL LAB ATL DRG xx.xxx EUR ??? Keskus- tai yliopistollinen sairaala ATL LAB ATL LAB ATL LAB ATL LAB ATL DRG Keskus- tai yliopistollinen sairaala xx.xxx EUR ???

12 Mihin kustannustietoja tarvitaan vai tarvitaanko niitä?
Kun tarkastellaan eri episodi APR ryhmiä keskenään Mitkä episodit vaativat eniten ja minkälaisia resursseja? Mitkä ovat ryhmien kokonaiskustannukset? Mitkä ovat ryhmien keskikustannukset? Kun tarkastellaan samaa episodi APR ryhmää Mikä on eri resurssilajien (ATL) käyttö ja kustannusten vaihteluväli Mikä on keskimääräinen hoitokäytäntö resurssikulutuksen ja kustannusten osalta Mikä on resurssikulutus ja niiden kustannukset vaihtoehtoisille hoitokäytännöille Onko tarvetta ylipäänsä tietää mitä hoito maksaa? Riittääkö että pysytään budjetissa ja tiedetään mihin voimavaroja käytetään ilman kustannustietoa?

13 APR laskentamalli Kuvaa miten APR-luokitusjärjestelmää käyttäen
lasketaan avoterveydenhuollon kustannukset sille toiminnalle, joka kohdistuu yksittäiseen potilaaseen tai asiakkaaseen .

14 Potilas- / asiakaskohtaisesti kerättävät tiedot
APR järjestelmä 1/2 Potilas- / asiakaskohtaisesti kerättävät tiedot Sairausluokitus 39 sairausryhmää. ATL --- APR ToimintoLuokka 113 toimintoluokkaa (aktiviteettia) Kontaktin luonne Ensikäynti Seurantakäynti Kiireellinen käynti Kontaktin tyyppi Vastaanottokäynti Puhelu Kirje/Sähköinen yhteydenotto Konsultaatio Käynti potilaan luona Ryhmätoiminta Verkostopalaveri Muu käynti Jatkosuunnitelma Uusi vast.-/ seurantaaika Puhelinaika Ohjaus lääkärille Ohjaus terv-h.työntek. Ohjaus sosiaalitoim. Ohjaus päihdeh. Ei jatkotoim.

15 eAPR APR järjestelmä 1/2 pAPR Sairausluokitus Kontaktin luonne
39 sairausryhmää. Kontaktin luonne Ensikäynti Seurantakäynti Kiireellinen käynti Kontaktin tyyppi Vastaanottokäynti Puhelu Kirje/Sähköinen yhteydenotto Konsultaatio Käynti potilaan luona Ryhmätoiminta Verkostopalaveri Muu käynti Jatkosuunnitelma Uusi vast.-/ seurantaaika Puhelinaika Kirje/Sähköinen yhteydenotto Ohjaus lääkärille Ohjaus terv-h.työntek. Ohjaus sosiaalitoim. Ohjaus päihdeh. Ei jatkotoim. ATL --- APR ToimintoLuokka 113 toimintoluokkaa (aktiviteettia)

16 APR laskentamalli 1/5 eAPR pAPR Sairausluokitus Kontaktin luonne
APR-luokittelijamuuttujat, jotka eivät (tässä mallissa) generoi kustannuksia Sairausluokitus 39 sairausryhmää. Kontaktin luonne Ensikäynti Seurantakäynti Kiireellinen käynti Kontaktin tyyppi Vastaanottokäynti Puhelu Kirje/Sähköinen yhteydenotto Konsultaatio Käynti potilaan luona Ryhmätoiminta Verkostopalaveri Muu käynti Jatkosuunnitelma Uusi vast.-/ seurantaaika Puhelinaika Kirje/Sähköinen yhteydenotto Ohjaus lääkärille Ohjaus terv-h.työntek. Ohjaus sosiaalitoim. Ohjaus päihdeh. Ei jatkotoim. ATL --- APR ToimintoLuokka 113 toimintoluokkaa (aktiviteettia)

17 APR laskentamalli 2/5 eAPR pAPR ATL --- APR ToimintoLuokka
Summaustasot pAPR Sairausluokitus 39 sairausryhmää. Kontaktin luonne Ensikäynti Seurantakäynti Kiireellinen käynti Kontaktin tyyppi Vastaanottokäynti Puhelu Kirje/Sähköinen yhteydenotto Konsultaatio Käynti potilaan luona Ryhmätoiminta Verkostopalaveri Muu käynti Jatkosuunnitelma Uusi vast.-/ seurantaaika Puhelinaika Ohjaus lääkärille Ohjaus terv-h.työntek. Ohjaus sosiaalitoim. Ohjaus päihdeh. Ei jatkotoim. APR - luokittelijamuuttujat ATL --- APR ToimintoLuokka 113 toimintoluokkaa (aktiviteettia)

18 APR laskentamalli 3/5 eAPR pAPR ATL -- APR ToimintoLuokka
113 toimintoluokkaa (aktiviteettia)

19 APR laskentamalli 4/5 eAPR pAPR Lääkärin- vastaanotto - 30 kpl
Sairaanh. vastaanotto - 23 kpl Terveydenh. vastaanotto - 19 kpl Kuntoutus- henkilöt - 10 kpl Mielen- terveystyö - 15 kpl Työterveys- huolto - 16 kpl 113 toimintoluokkaa (aktiviteettia)

20 Lääkäri – 30 kpl toimintoluokkaa (aktiviteettia)
Apuvälinehankinta, lääk. Ei toimenpidettä, lääk. EKG (päivystys), lääk. Elvytys, lääk. Gynekologinen/urologinen toimenpide, lääk. Hallinnollinen toimenpide, lääk. Injektio / punktio / nesteen poisto, lääk. Kirurginen toimenpide, lääk. KNK-toimenpide, lääk. Konsultaatio (toinen työntekijä), lääk. Laaja tutkimus, lääk. Lastoitus / teippaus / kipsaus, lääk. Lähete erikoissairaanhoitoon, lääk. Lähete yksit. tutkimukseen/hoitoon, lääk. Lääkityksen aloitus tai muutos, lääk. Mittaus vastaanotolla, lääk. Määräaikaistarkastus neuvolassa tai kouluth:ssa, lääk. Pikatesti, lääk. Rasitus-EKG, lääk.

21 Sairaanhoitaja – 23 kpl toimintoluokkaa (aktiviteettia)
Ei toimenpidettä, sh. Haavan hoito, sh. Hoitotarvikejakelu, sh. KNK- tai silmätoimenpide, sh. Konsultaatio, sh. Kroonisen sairauden kontrolli, sh. Laboratoriokoe/pikatesti, sh. Lääkityksen annostelu/tarkistus, sh. Muu toimenpide, sh. Ompeleiden poisto, sh. Rokotus / injektio / infuusio / näytteen otto, sh. Sairauden ensikäynti / ohjanta, sh. Sairauslomatodistus, sh. Seulonta, sh. Tartuntatautineuvonta, sh. Teippaus/ kipsaus / lastoitus, sh. Terapeuttinen keskustelu, sh. Terveystarkastus, sh. Toimintatutkimus, sh.

22 APR laskentamalli 5/5 eAPR pAPR Lääkärin- vastaanotto - 30 kpl
Sairaanh. vastaanotto - 23 kpl Terveydenh. vastaanotto - 19 kpl Kuntoutus- henkilöt - 10 kpl Mielen- terveystyö - 15 kpl Työterveys- huolto - 16 kpl Resurssit (Henkilöstö, lääkkeet, tarvikkeet, tilat, jne) (Tiedonkeruu perustuu mm. tili- ja organisaatiorakenteeseen sekä kirjaamiskäytäntöihin)

23 Miten toiminta ja kustannukset nivotaan yhteen?
Kuvitteellinen esimerkki: terveyskeskus DMS

24 Kuvitteellinen esimerkki: terveyskeskus DMS

25 Kuvitteellinen esimerkki: terveyskeskus DMS

26 Kuvitteellinen esimerkki: terveyskeskus DMS

27 Miltä terveyskeskus DMS näyttää kirjanpidon näkökulmasta
Kts. tarkemmin talousarvioseuranta

28 Terveyskeskus DMS - organisaatio

29 Terveyskeskus DMS – APR-järjestelmän piiriin kuuluva toiminta 1/4

30 Terveyskeskus DMS – APR-järjestelmän piiriin kuuluva toiminta 2/4

31 Terveyskeskus DMS – APR-järjestelmän piiriin kuuluva toiminta 2/4

32 Terveyskeskus DMS – APR-järjestelmän piiriin kuuluva toiminta 2/4

33 Terveyskeskus DMS – APR-järjestelmän piiriin kuuluva toiminta 3/4
Kuntoutus Terveyden- hoitaja Sairaan- Lääkäri Mielen- terveystyö Työterveys- huolto

34 Terveyskeskus DMS – APR-järjestelmän piiriin kuuluva toiminta 4/4
Kuntoutus Terveyden- hoitaja Sairaan- Lääkäri Mielen- terveystyö Työterveys- huolto

35 Kustannuslaskennan toteuttaminen
On terveyskeskuksen taloushallinnon ja laskentatoimen ydintoimintaa Ei vaadi taloushallinnolta laskentatoimen erikoisosaamista edellyttää yhteistyötä perustoimintaa tuntevien kanssa Laskentatekniikoista (periaatteessa toimintolaskentaa) laskennassa pyritään aiheuttamisperiaatteen mukaisiin kohdennuksiin jos terveyskeskuksen organisaatiossa on käytössä sisäiset veloitukset – hyödynnetään niitä kohdennusajureina Työkaluina Excel ja Datawell laskentaohjelmilla tai –järjestelmillä tällöin hoituu myös muiden yksiköiden laskenta ml. lab, rtg, vuodeosasto jne. voidaan myös toteuttaa perinteisellä vyöryttämisellä (ei suositeltavaa ensisijaisena vaihtoehtona)

36 Kuvitteellinen esimerkki: terveyskeskus DMS toiminnot 12 kk

37 Organisaatiokohtaiset ATL-kustannukset 1/3

38 Organisaatiokohtaiset ATL-kustannukset 2/3
Eur/ h - on aina organisaatiokohtainen ja riippuvaunen organisaation resursseista ja kustannusrakenteesta

39 Organisaatiokohtaiset ATL-kustannukset 3/3
Painotettu aikaa (h / ATL painotaulu), voitaisiin keskitetysti ylläpitää esim. APR-järjestelmän omistajan taholta

40 APR laskentamalli eAPR pAPR Lääkärin- vastaanotto - 30 kpl Sairaanh.
Terveydenh. vastaanotto - 19 kpl Kuntoutus- henkilöt - 10 kpl Mielen- terveystyö - 15 kpl Työterveys- huolto - 16 kpl Resurssit (Henkilöstö, lääkkeet, tarvikkeet, tilat, jne) (Tiedonkeruu perustuu mm. tili- ja organisaatiorakenteeseen sekä kirjaamiskäytäntöihin)

41 Terveyskeskus DMS – kustannus / eAPR (tuotanto 12 kk)

42 Terveyskeskus DMS – kustannus / eAPR (tuotanto 12 kk)
Kust / eAPR (pAPR) on aina organisaatiokohtainen ja riippuvaunen organisaation resursseista ja kustannusrakenteesta sekä hoito- käytännöistä

43 Terveyskeskus DMS – eAPR tuotanto 12 kk

44 Lopuksi Mitkä kolme asiaa oli esityksessä keskeisiä
Tuotannon kustannusten laskeminen käyttäen APR- järjestelmän tietoja, on taloushallinnon ammattilaisille helppoa ATL - toiminnoille laskettavat ammattiryhmien tuntikustannukset tulee sisältää toiminnon kaikki kustannusket Datawell myy helppokäyttöisiä ja nimenomaan terveydenhuollolle tarkoitettuja laskentatyökaluja

45 Jos esitetty laskentatapa kiinnostaa
niin tämän jälkeen on pieni askel siirtyä terveyskeskuksen toiminnan jatkuvaan kustannusseurantaan ja sen raportointiin. Siitä seuraavalla kerralla ….

46

47 Kiitos!


Lataa ppt "APR ja kustannuslaskenta Laskentatoimelle asetettavat kehittämisvaatimukset terveyskeskukselle perustuen kokemuksiin joidenkin terveyskeskusten kanssa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google